Ülkeye giren her sığınmacı gözaltına alınacak

08. März. 2017 / 13:22

Macaristan Parlamentosu dünyayı şok da bırakan bir karar aldı.

 Avusturya’da gündemde yer edinen karara göre Macaristan Parlamentosu, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına aalacak. Birleşmiş Milletler konuya tepki göstererek "Bu yasa Macaristan'ın AB müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır. Zaten büyük acılar çekmiş olan kadınlar, çocuklar ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır" açıklamasında bulundu.

Parlamentodan büyük bir çoğunluğun oyuyla alınan yasaya göre, sığınmacılar Macaristan’ın güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak. 22 red oyuna karşın 138 oyla kabul edilen yasa çerçevesinde yalnızca ülkeye yeni giren sığınmacılar değil, ülkede bulunan ve sığınma başvurularının sonuçlarını bekleyenler de gözaltına alınarak bu kamplara yerleştirilecek. Yasayla birlikte sığınmacılar, başvuruları sonuçlanana kadar bu kamplarda beklemek zorunda kalacak ve ülkeyi terk edemeyecek. Mecliste büyük çoğunlukla kabul edilen bu yasaya insan hakları örgütleri tepki gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü, yasanın geçen ay tartışılmaya başlaması üzerine "bir kişinin yalnızca sığınma başvurusu yaptığı için gözaltına alınmasını yasaklayan AB yönergelerine aykırı" olduğunu söylemişti.

ORBAN: SAVUNMA HATTIMIZI GÜÇLENDİRECEK ZAMAN KAZANDIK

Macaristan daha önce de sığınmacıları gözaltına alma politikası uyguluyordu.

Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği'nden gelen baskılar sonucu 2013'te bu uygulamasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Ülkedeki olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasını eleştiren yedi insan hakları örgütü ise "OHAL'in uzatılması yalnızca yabancı düşmanlığı ve korku tellallığına hizmet etmektedir" diyor. Daha önce çoğu Müslüman olan göçmenlerin Hristiyan Avrupa kimliği ve kültürüne tehdit oluşturduğunu ifade eden Orban, Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırına dikenli teller ördürmüştü.