6 yaşındaki kız çocuğuna İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkan’ı Yusuf Ziya Gümüşel’den istismar

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı  Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in istasmarına uğrayan ve 6 yaşında evlendirilen çocuğun yaşadıkları Meclis gündemine taşındı.

İSTANBUL. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını istismar ettiği ve 6 yaşındayken imam nihakıyla evlendirdiği ortaya çıkmıştı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, o çocuğun yaşadıklarını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil 6 bakanlığa bu çocuk bunları yaşarken „siz ne yaptınız“ diye sordu.

Gazeteci Timur Soykan İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi istismar ettiğini ve 6 yaşındayken imam nikâhı ile evlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Türkiye ayağa kalktı ve duruma tepki gösterildi. TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Adalet, İçişleri, Aile, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarına verdiği soru önergelerinde devlet kurumlarının istismar sürecinde ne yaptığını sordu.

Kadıgil 6 bakanlığa şu soruları yöneltti:

ADALET BAKANLIĞI:

1- Soruşturma evresinde kemik yaşı tespitinden önce doğum raporunun istenmesi gerekirken; neden savcı tarafından bu husus göz ardı edilmiştir? Bu ihmal nedeniyle soruşturma savcısı hakkında HSK tarafından bir yaptırım uygulanacak mıdır?

2- İstismar mağduru kız çocuğunun kemik yaşının tespiti için 21 yaşındaki başka bir kişinin teste sokulması konusunda ihmali bulunan görevliler hakkında cezai işlem uygulanmış mıdır?

3- Kamu görevini gereği gibi ifa etmeyen bu şahıslar, başka kaç teste girmiştir? Söz konusu görevlilerin düzenledikleri diğer raporlara ilişkin herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

4- 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlanmasına karşın CMK m.100 kapsamındaki tutukluluk nedenlerinin varlığına ve katalog suçlara rağmen şüphelilerin tutuklanmama nedeni nedir?

5- Hiranur Vakfı’na ve bağlı olduğu cemaate yönelik herhangi bir kapsamlı soruşturma başlatılacak mıdır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:

1- Basına yansıyan olayın ayrıntılarına göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun sözde evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94, 103, 109, 112, 113, 117, 234 sayılı maddelerinde yer alan suçların çeşitli eylemlerle işlenmiş olduğu kuvvetli şüphe ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nda ortaya çıkan bu olaylar sonucunda; Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılacak mıdır?

2- Vakfın üyeleri ve cemaatin müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismar edilmiştir? Bu çocuklar için çocuk koruma sistemine dahil edilmeleri yönünde bir kararınız olacak mıdır?

3- İstismar mağduru kız çocuğunun kendisi ve çocukları için herhangi bir koruma tedbiri uygulanmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir?

4- Bakanlığınız söz konusu davaya müdahil olacak mıdır?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:

1- Hiranur Vakfı’nda bu şekilde istismar edilen kaç çocuk zorunlu eğitimden alıkonulmuştur?

2- Eğitim hakkı elinden alınan çocuklar için herhangi bir inceleme başlatılacak mıdır?

3- Yukarıda bahsi geçen istismar mağdurunun, 6 yaşında imam nikahıyla sözde nikahlandığı, 13 yaşındayken nişan yapıldığı, 14 yaşına geldiğinde ise düğün yapıldığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda; söz konusu kız çocuğu eğitimine devam etmiş midir?

4- Zorunlu eğitime devam etmiş ise; kız çocuğunun istismarını okul yönetimi, rehber öğretmen veya sınıf öğretmeni tespit edememiş midir? Tespit etmiş olmaları halinde neden ihbar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir?

5- İstismar mağduru çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zorunlu eğitim sisteminin içinde yer almamış olması halinde; okula göndermeyen ebeveynleri hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır?

6- Zorunlu eğitime devam etmeyen çocuklar tespit edilmemekte midir? Herhangi bir eğitim kurumda kaydı olmayan kaç çocuk vardır? Bu çocukların cinsiyet dağılımı nedir? Çocuklarını eğtim hakkında mahrum eden ailelere ilişkin bugüne dek ne tür bir yasal işlem uygulanmıştır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:

1-Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giden sürecin kamusal alanda pek çok tanık huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan herhangi bir ihbar var mıdır?

2- İstismarı ihbar yükümlülüğü bulunan kamu personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Bugüne dek Hiranur Vakfı’na ilişkin emniyet kayıtlarına giren kaç ihbar ve şikayet vardır? Ne tür işlemler yapılmıştır?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI:

1- Basına yansıyan olayın ayrıntılarına göre, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun sözde evlendirilmesinde bir beis görmeyen zihniyetin hakim olduğu Hiranur Vakfı’nda kurucularından ve onursal başkanlığını da yapmış, 6 yaşındaki kızının 29 yaşında bir cemaat üyesinin istismarına açık hale getiren Yusuf Ziya Gümüşel gelmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 94 (işkence) , 103 (çocukların cinsel istismarı) , 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki)109 ( kişiyi hürriyetinden yoksun kılma) , 112 ( eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi) , 113 ( kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi) , 232 ( kötü muamele), 233 (aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali) ve daha pek çok ilgili suç maddelerinin çeşitli eylemlerle işlenmiş olduğu kuvvetli şüphe ile ortada olan ve çocuk istismarıyla gündem gelen Hiranur Vakfı’nı övücü haberler, düzenli olarak TGRT Haber – Türkiye gazetesinin internet sitesinde, timeturk.com ve haberler.com.tr adreslerinde yer almaktadır.

Öte yandan Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 34’üncü maddesinde „Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler“ ve Anayasa’mızın 41’inci maddesinde ise „Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” ve “Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümleri gereğince Hiranur Vakfı’nı övücü haberlere yer veren TGRT Haber – Türkiye gazetesinin internet sitesine, timeturk.com ve haberler.com.tr. ile ilgili herhangi bir cezai işlem başlatılmış mıdır?

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI:

1- Hiranur Vakfı’nın yerleşkesinin bulunduğu arazinin nitelikleri kaç kez değiştirilmiştir? Son değişikliğin nedeni nedir?

2- Hukuka aykırı bir şekilde uygun olmayan nitelikteki bir arazideki yapılaşma neden engellenmemiştir?

3- Hiranur Vakfı’na ait kaç yapının arazisinin niteliği değiştirilmiştir?

4- Ülke genelinde statüsü değiştirilmiş kaç arazinin mülkiyeti veya kullanım hakkı vakıflara aittir? Söz konusu vakıfların isimleri nedir?

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner