Almanca CHP´den bir hatırlatma: „Bu bizim Almanya açıklamamızdı“

KÖLN-VİYANA( yenivatan.at).  Birçok mecrada bilgi kirliği nedeni Almanya CHP’den sorumlu sayılan Köln CHP Birliği Başkanı Günay Çapan Yeni Vatan Gazetesi’ne , “ Bu bizim Almanya açıklamamızdır‘ diye yolladığı basın bildirisinin amacı aslında bir hatırlatma ve tartışmaları bu alınan temel kararlara istinaden yapılmasına davet gibi.

Çapan,  „Değerli Cumhuriyet Sevdalıları, Cumhuriyet Halk Partisi Yurt Dışı Birlikleri Yönetmeliği, Merkez CHP Yönetim Kurulunun önerisi ile CHP Parti Meclisinin 18.12.2018 günlü toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.“ diye  çektiği yönetmelik detay bilgiler dikkat çekti.

„07.06.2012 tarihli Parti Meclisi toplantısında kabul edilen Yurt Dışı Temsilcilikler Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran Yönetmelik, Tüzükte belirtilen ülkelerde Genel Merkeze bağlı olarak çalışacak “Yurt Dışı Birlikleri” ve ihtiyaç halinde, şehirlerde alt birimler oluşturmayı hedeflemektedir.“ diyen açıklamanın Almanya için geçerli olan “ Yurt Dışı Örgütlenme Koordinasyonu“ yönetmeliğinde detay bilgiler peki nedir ?

Cumhuriyet Halk Partisi  Almanya Yönetmeliği:

-CHP Genel Merkezi tarafından Yönetmelik doğrultusunda; Partimizin Almanya’da var olan birliklerine katılımların koordine edilmesi, yeni birliklerinin kurulması, bunlardan oluşacak ülke birliğinin örgütlenmesi, birliklerin sorun ve ihtiyaçlarının yerinde çözülmesi ve düzenli işleyişin korunması konularında görevlendirmeler yapılmış, Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü ve yardımcısı belirlenmiştir.

-Her ülkede Genel Merkeze bağlı olarak çalışacak tek birlik kurulacak, ihtiyaç halinde, şehirlerde alt birimler oluşturulabilecektir.

-Yurt dışı birlikleri ve varsa bağlı birimler, bulundukları ülke mevzuatına göre kurulmuş ve o mevzuata uyan ayrı tüzel kişilikler olmakla birlikte, tüm çalışmalarını Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan yardımcılığının eşgüdüm, yönlendirme ve denetimi altında yürüteceklerdir.

-Bağlı birimlerin ülke birliğinde temsilinde delegasyon sistemi uygulanacak, alt birimlerin delege sayısı; alt birim çevresindeki seçmen sayısı ve aidat ödeyen üye sayısı dikkate alınarak MYK tarafından saptanacak esaslara göre belirlenecektir.

-Görevlendirme sonrası çalışmalar hızla başlatılmıştır. Anlayışımız, sürecin mevcut birliklere rağmen değil, yeni üyelerinde katılımıyla mevcut birliklerle beraber örgütlenmesi, CHP Almanya birliğinin Yönetmelik kapsamında oluşturulması, partimizin geniş kitlelerle buluşturulmasıdır. Nitekim, Almanya’daki CHP örgütleri de, 2016’dan başlayarak, bir çok çalıştay ve toplantı sürecinin ardından, 2019’da yapılan son toplantıda yeniden yapılanma, yani Yönetmeliğe uygun örgütlenme kararı almışlardır.

-Bu süreçte, Almanya hukuki mevzuatına ve Yönetmeliğin amaçlarına uygun hazırlanmış olan ülke birliği tüzüğü ve bölge tüzüklerinin tescili işlemlerine başlanılarak, mevcut birlik yönetimlerinin de katılımı talep edilmek suretiyle Ülke birliği ve 12 bölgede yeni birlikler kurulmuş olup, mevcut birliklerin hukuken tasfiyesi, yeni kurulan birliklere katılmaları, birliklere yeni üyelerin katılımı ile toplanacak güçlü kongrelerde yönetim ve diğer organlar ile ülke birliği delegasyonunun seçimi konularında karar alınması gerekmektedir. Sonuçta, demokratik usullerle toplanacak kongrelerde yönetimler seçilecek, kongrelerde belirlenecek delegasyon Ülke Birliği yönetimini seçimle belirleyecek, yeni yapılanma CHP tüzük, program ve politikalarını benimseyen en geniş kesimin katılımı ve büyüme esasında kongreler ile gerçekleşmiş olacaktır.

-Bilindiği gibi, Cumhuriyet devrim ve kazanımları yaklaşık yirmi yıldan beri varlığını sürdüren iktidarın ağır saldırıları altında derin yaralar almıştır. Parlamenter demokrasi ortadan kaldırılarak, Meclis halk egemenliğinin organı olmaktan çıkarılıp otoriter tek adam rejiminin aparatı haline getirilmiş; Yargı tek adamın çıkarlarına uygun bir şekilde yapılandırılmış; Saray rejimine bağımlı hale getirilmeye çalışılmış; yürütme organı bir kişinin iradesine tabi kılınmış; toplumun bilgi edinme hakkının esas araçlarından olan basın aynı doğrultuda tekelleştirilmiş; ifade ve basın özgürlüğü türlü bahanelerle ihlal edilerek gazeteciler ve iş insanları hapse atılmış, keyfi soruşturmalar, sosyal medya hesaplarına kadar genişleyen gözaltılar, uzun ve keyfi tutuklamalar cezalandırma yöntemi olarak kullanılarak farklı sesler kıstırılmaya, demokrasi güçleri sindirilmeye çalışılmış; devletin köklü kurumları ya tasfiye edilmiş ya da etkisizleştirilmiş; İç ve dış siyaset bilgisiz ellere bırakılarak macera aranmış; kadına yönelik saldırı ve şiddet artmış; kamunun malları yok pahasına elden çıkarılarak yandaşlara hediye edilmiş; ekonomik rekabet ortadan kaldırılarak işler aynı kişilere ve gruplara ihale edilmiş; ekonomide ve bürokraside liyakat ortadan kaldırılmış; gelir paylaşımındaki eşitsizlik uçuruma dönüşmüş; eğitim ve sağlık başta olmak üzere fırsat eşitliği tamamen yok edilmiş; Türk lirası büyük değer kaybına uğramış; hayat pahalılığı can yakmaya başlamış, ülkemiz yalnızlaştırılmış, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği ve umutları karartılmıştır.

-Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk ilke ve devrimlerinin koruyucusu ve taşıyıcısı, ülkemizin geleceğinin teminatı olan Partimize bu şartlarda büyük görevler düşüyor.

-Partimiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ve eşitlik ile taçlandıracak olan vizyon ve iradenin, yani Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasçısıdır. Partimiz, elimizden alınmaya çalışılan 1923 Cumhuriyet Devriminin tüm kazanımları geri alacak, bu amaçla tüm demokrasi güçlerini bir araya getirecek tarihsel birikime ve insan varlığına sahiptir. Son olarak İstanbul seçimlerinde yaşanan deneyim ve başarı bunun açık bir örneğidir. Yeter ki, bu zor ve tarihsel koşullarda üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile birlik içinde hareket edelim. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısı ile sürdürdüğü güçlü iktidar yürüyüşünde ülkemizde ve gurbette yaşayan yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza sorumluluklar düştüğünü bilelim.

Almanya ülke birliğinin kurulması ve CHP’nin iktidar yürüyüşünde; katılımcı, kapsayıcı ve demokratik bir anlayışla, birlikte düşünmeli, birlikte karar almalı, birlikte yürümeliyiz. Saygı ve sevgiyle,

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner