Avrupa Türk Gazeteciler Birliği ATGB yeni yönetim kurulu ile yeniden yapılanmaya gidiyor

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gazetecilerin mesleki yardım, destek ve demokratik özgürce çok sesliliğine destek amaçlı 2002 yılında kurulan bir birlik örgütlenmesi olan Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) bu hafta sonunda Frankfurt şehrinde yeni yönetimini seçti.

Yeni Vatan Gazetesi ,Viyana 31.10.2022

FRANKFURT. 2002 yılında Almanya’da kurulan kısa adı ATGB olan Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, bu hafta Frankfurt şehrinde, Almanya ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen üyeleri ile korona başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı uzun zamandır yapılamayan sekizinci olağan genel kurulunu zorlu bir süreç içinde yirminci yılında gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu seçti.

Hikmetli sözler üstadı Türk Halk Ozanı Şah Turna’ya ATGB Onur Belgesi

Almanya’nın Frankfurt şehri Halkevi toplantı salonunda yapılan ATBG Genel Kurulu’nun Divan Başkanlığı’nı Yıldız Akalın, Divan Başkan yardımcılıklarını ise Hasan Arslan ve Şirin Ağdaşan icra etti. 20’nci yılını kutlayan ATGB Genel Kurulu, görevi başında katledilen gazeteciler anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Seçimlere gitmeden önce Berlin’de yaşayan ünlü Türk Halk Ozanı Şah Turna sanatçı kimliği ile tanınan Meryem Dumlupınar’a Türk dilinin yaşamasına üstün katkısı ve korkusuzca halkın sesi olması nedeniyle Avrupa Gazeteciler Birliği’nin onur üyeliği belgesi alkışlar ile takdim edildi.

ATGB’nin yeni yönetimine seçilenler

ATGB’nin yeni yönetimine açık oylama ile seçilen isimler şunlar: Recai Aksu (Başkan), Erdinç Utku (2.Başkan), Erdoğan Karayel (Genel Sekreter),  Egemen Cantürk ve Sadık Karslı,  Ufuk Evla Bostan ve M. Sefa Doğanay (Sayman). Tüzük gereği yeni yönetime seçilen yedek üyeler ise şu isimlerden oluşuyor  İlhan Baba, Ozan Şiar Ağdaşan, İrfan Ergi.

ATGB´nin hafta sonu Frankfurt´da gerçekleşen sekizinci olağan kurulunda seçilen yeni yönetimi. (c) ATGB

ATGB Başkanı Aksu: „Amacımız birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı hızlandırmak

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı’na seçilen Recai Aksu konuşmasında şunları ifade etti:
        “Avrupa Türk Gazeteciler Birliği başkanlığı onurlu bir görev. Yoğun ve çok çalışmak için seçildik. Türkiye’deki son sansür yasasına karşı tavır sergileyeceğiz. Türkiye ve Avrupa’daki Türk gazetecilerin sorunlarına yönelik somut projeler üreteceğiz. Bunun için de tüm üyelerimizden ve ATGB’ye üye olmayan tüm gazetecilerden destek istiyoruz.  ATGB, hiçbir örgütün, hiçbir siyasi partinin yeri değildir ve Avrupa’daki gazetecilerin bir araya geldiği en güçlü mesleki örgütlenme kuruluşudur. Tüzük kurultayına gidip, var olan tüzükte gereken değişiklikler ve yenilenmeler yapılarak 7-8 ay içinde 285 üye gözüken üye konusunu netleştireceğiz ve yeniden yapılanmaya gideceğiz. Amacımız birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı hızlandırmak, önemli konularda kararlar alıp açıklamalar yapmak ve yeni projelere imza atmak için varız. Eski yönetime ve tüm üyelerimize ATGB’ye katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Zor bir dönemden geçiyoruz. Devamlılık esastır.  Artıları ve eksileri devamlı daha doğruya ve güzele düzelterek ve çalışarak koşmak için herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum.“ 

 

ATGB’nin eski ve yeni yönetimi birlikte fotoğraf çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. (c) ATGB

Yönetime veda eden eski ATGB Başkanı Işın Ertürk, genel kurula katılanlara teşekkür ettikten sonra Avrupa Türk Gazeteciler Birliği yeni yönetimine başarılar diledi. Eski yönetim ve yeni yönetim ile birlik fotoğrafı çektirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılının kuruluşu ve  bayramı çerçevesinde Ozan Şah Turna, ATGB üyesi Ozan Şiar Ağdaşan ve Şirin Ağdaşan’ın  hikmetli sözler ile dolu türkülerden oluşan eserlerini sazlar eşliğinde dinlediler. (yenivatan.at, 31.10.2022)

(c) ATGB

 

Tarih 23 Şubat 2002 -ATGB kuruluş bildirgesi :

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği ATGB’nin 23 Şubat 2002 tarihinde yayınladığı kuruluş bildirgesi şöyle:

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gazetecileri, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) adı altında örgütlenme çalışmalarını sürdürüyorlar. Örgütlenme zorunluluğunun nedenlerini çok yönlü ve çok boyutlu olarak değerlendiren kurucu üyeler, yaşadığımız çağda gazetecilik mesleğinin artan olanaklar, ama aynı zamanda artan kısıtlamalarla belirlendiğinden yola çıkmaktadırlar.

Örgütlenme, gazetecilik mesleğini meslek etiğine ve değerlerine uygun bir şekilde yapabilmek, iç denetim mekanizmalarını harekete geçirebilmek için gerekli ve zorunludur. Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de genel durum, gazetecilik mesleği açısından çok heyecanlı, ama o ölçüde de eğer gerçeğin peşindeysek, artan zorluklarla dolu bir döneme girildiğini göstermektedir. ATGB böyle bir heyecanla ve artan zorluklarla mücadele etme kararlılığı ile 23 Şubat 2002 tarihinde kuruldu. O dönemde açıklanan bildirge şöyle:

Genel olarak tüm gazeteciler, özel olarak göçmen konumundaki gazeteciler için ek yükümlülükler, aşılması gereken yeni sorunlar yarattığının bilinciyle hareket eden kurucu üyeler, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gazetecilerin kendi aralarında hızla örgütlenmelerini ve Avrupa çapında her ulustan meslektaşlarıyla ilişkiler kurmalarını kolaylaştırmayı temel görevleri arasında saymaktadırlar. ATGB’nin kuruluşuna gerekçe oluşturan en temel etken, mesleki dayanışmanın Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gazeteciler arasında yeterince gelişmemiş, bunun organlarının ve gelişme kanallarının yaratılamamış olmasıdır.

ATGB, öncelikli görev olarak, Avrupa’da yaşayan Türk gazeteciler arasında dayanışmanın geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Günümüzde Avrupa ülkelerinde çalışan Türk gazetecilerin büyük kısmı, bulundukları ülkelerde Türkçe yayınlanan gazetelerde, Türkçe yayın yapan radyo ve TV kanallarında Türkiye kökenli göçmen kitlesine hizmet etmektedirler. Bu hizmetin görülmesi sırasında karşılaştıkları güçlükler, hem bulundukları ülkelerin kurum ve kuruluşlarından hem de çalıştıkları basın-yayın organlarından ve o organların bağlı bulunduğu Türkiye’deki merkezlerden kaynaklanmaktadır. Sendikal haklardan yararlanamayan gazeteciler, Avrupa ülkelerinde diğer uluslardan meslektaşları arasında da örgütsüzlükleri ile dikkati çekmektedirler. ATGB bir sendikal örgütlenme değildir. Ancak bu alandaki boşluğun en azından dayanışma yoluyla bir ölçüde giderilmesi ve sendikalaşmanın öneminin anlatılması, kuruluşumuzun görevleri arasında yer alacaktır. Kuşkusuz dayanışma soyut bir temel üzerinde geliştirilemez.

Bu nedenle gazetecilerin, gerek meslek içi sorunlarıyla gerekse gazetecilik mesleğini olumlu ve özellikle olumsuz yönde etkileyen dünyamızın içinde bulunduğu durumla ilgili somut değerlendirmeler yapmaları ve mesleki dayanışmayı bu somut temel üzerinde geliştirmeye çalışmaları gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde görev yapan Türk gazeteciler, bir yandan çalıştıkları basın yayın organlarındaki olumsuzluklarla uğraşırken, diğer yandan bulundukları ülkede karşılaştıkları ayrımcılıkla da mücadele etmek durumundadırlar. ATGB, her platformda ayrımcılığı açığa çıkarmayı ve onunla mücadele etmeyi görevleri arasında saymaktadır. Günümüzde yazılı, sözlü ve görsel basın, hemen hemen bütün ülkelerde belirli tekellerin ve tekel gruplarının elinde ya da denetiminde bulunmaktadır. Bu, Türkiye’de de Avrupa ülkelerinde de böyledir.

Avrupa’da çalışan Türk gazetecileri, gerek çalıştıkları yayın organlarının Türkiye’yle olan bağları, gerekse Avrupa ülkelerindeki durumun da daha farklı olmaması nedeniyle, bu durumdan olumsuz yönde etkilenmekte, iş güvencesi, meslek etik ve değerlerine uymakta zorlanma, özgür gazetecilik yapamama gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu durumun sergilenmesi bile tek başına önem taşımaktadır. ATGB, düzenlediği toplantılarla bu konuda en azından sorunların bilince çıkması yönünde çaba harcıyor, olumsuz gelişmeleri göğüsleyebilmek için çözüm yolları arıyor. Bu arada son yıllarda yaşadıkları ülkelerde ulusal ya da yerel çeşitli yayın kuruluşlarında çalışan, ancak ana dili Türkçe olan gazetecilerin sayısında da büyük bir artış gözlenmektedir. Küreselleşme çağında haber alma olanakları olağanüstü bir şekilde gelişmiş, insanlar yoğun ve denetlenmesi olanaksız bir enformasyon yağmuru altında kalmışlardır. Bu durum, politik alanın, iş çevrelerinin, basına egemen olan tekel gruplarının, haber akışını diledikleri gibi yönlendirmelerine olanak sağlamakta, gerçekler, yoğun ve yönlendirilmiş “enformasyon” akışı içinde kaybolmaktadır.

Okuyucu, izleyici ile haber akışı arasında, gerçeğin kaybolmaması sorumluluğu ve yükümlülüğü, bu haber akışını gazetecilik etiği ve değerleri açısından filtre etmesi gereken gazetecilerin sırtındadır. Ne var ki bu, içinde bulunduğumuz koşullarda yerine getirilmesi güç bir görevdir. Basın yayın organlarında yönetici konumda bulunanlar politik alanın ağır etkisi altında kalmakta, politik çevreler ise basını yönlendirmeyi kendileri açısından hayati ve vazgeçilmez görmektedirler. Son gelişmeler bu durumun uluslararası planda olağanüstü boyutlara vardığını göstermiş, gerek 11 Eylül saldırısı gerekse Afganistan’a ABD ve İngiltere’nin askeri müdahalesi konusunda sağlıklı haber almak neredeyse olanaksızlaştırılmıştır. Gazeteler ve TV kanalları, ABD yönetiminin güdümüne girmiş, itiraz edenler işlerinden uzaklaştırılmış, yaratılan ağır psikolojik baskı ile yayınlar etkilenmiş, tüm gazete ve TV kanalları hükümet denetimindeki belirli kanallara bağlı kılınmıştır.

Öte yandan şeriatçı Taliban yönetimi de Afganistan’da gazetecilik yapma olanaklarını ortadan kaldırmış, Afgan halkı ile birlikte bu ülkede neler olup bittiği konusunda sağlam ve gerçek bilgilere sahip olma hakkını kullanmak isteyen diğer insanlar da engellenmişlerdir. Bu, gazetecilik mesleği açısından kabul edilemez bir durumdur. Gazeteciler bu duruma boyun eğemezler. Sözünü ettiğimiz örnek, gazeteciler arasında uluslararası dayanışmanın zorunluluğunu kanıtlamaktadır. Bilgi alışverişi ile sansürü etkisizleştirebilecek yeni ve yaratıcı yöntemlerin keşfedilmesi gerekmektedir. Sansürün kırılmasının yollarının ancak bu şekilde; uluslararası dayanışmayı güçlendirerek bulunabileceği ortadadır. ATGB bu yönde çaba harcayacak, uluslararası gazetecilik kuruluşları ile bu temelde işbirliklerini geliştirmek için elinden geleni yapacaktır. ATGB, Avrupa ülkelerinde görev yapan meslektaşlarını ATGB çatısı altında örgütlenmeye, onunla ilişki kurmaya, çalışmalara katılmaya, bilgi alışverişine katkıda bulunmaya çağırmaktadır.

Kaynaklar:

http://atgb-press.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=qJGQgLEwIbY

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner