Bu mumlar niye yakılır? Avusturya ve batı Hıristiyan dünyası 1. Advent’i kutlamaya başladı

Advent (Latince: adventus "varış"), Hristiyanlıkta İsa'nın doğumuna ve dolayısıyla Noel'e kadar günlerin geri sayıldığı kısa dönem. Katoliklik ve Protestanlıkta 30 Kasım'a en yakın pazar günü (27 Kasım - 3 Aralık) başlayan ve Noel arifesine kadar süren dört haftadır. Ortodokslukta ise 27 Kasım ile 7 Ocak arasındaki 40 günlük dönemdir.

VİYANA. Avusturya’da kendi kurban, ramazan veya diğer dini bayramlarımızda, çoğunluk olan Hiristiyanların bizleri anlamasını ve hatta bir de üstünü kutlamasını istiyoruz. Bu açıdan baktığımızda, göç ederek geldiğimiz Avusturya’da bu yüz yıllardır oturmuş ve çoğunluğun dininin en azından bayram günlerini öğrenmek ve kutlamak yaşadığımız ülkeye ve insanlarına saygı göstermek açısından önemli ve uyumlu yaşam için gereklidir.
Bu manada sizler için Yeni Vatan Gazetesi olarak 28. Kasım bugünle başlayan 1. Advent ile çevrenizde Hiristiyan insanların sessizce renkli mumlar ve çelenkler ile kutladığı ve yaşattığı dini kültür ve inanç hakkında genel kültür olarak kısa bilgileri topladık.

Günümüzde Advent, Noel bayramının beklenildiği son dört hafta özellikle çocukları sevindiren geleneklerle süslenmiştir. Advent çelenginde bulunan dört mum, her pazar günü bir tane olmak üzere teker teker yakılır. Advent takvimi denen çok bölmeli kutuların 24 kapağının (kapısının) arkasında küçük sürprizler ve şekerlemeler bulunur ve her gün bir kapısı açılır. Advent  kutlamak Noel’de kendi inançlarına göre Hz. İsa’nın  Mesih olarak gelişi için manevi hazırlıkta zaman geçirmeyi içerir. Advent kelime anlamı ile varış demektir. Batı Hristiyanlık’ta, Advent sezonu Noel Günü öncesinde dördüncü Pazar günü veya 30 Kasım’a en yakın olan Pazar günü başlar ve Noel Arifesi veya 24 Aralık’a kadar  sürer. Bugün 28. Kasım.2021  cumartesi günü 1. Advent günü olarak 4 haftalık geri dönüş süresine dört mumdan bir tanesi yakılarak Hz. İsa’nın varış günü olarak kabul ettikleri 24. Aralık günün ilk haftası olarak sakin ve huzur içinde geçirilir.

Advent nedir ve tanımı?

„Advent“ kelimesi, özellikle büyük önem taşıyan bir şeyin „gelişi, varışı“ veya „gelme“ anlamına gelen Latince „adventus“ dan gelir. Advent (varış), birçok Hıristiyanın  Hz. İsa’nın  Mesih olarak  doğumu veya gelmesi için kendilerini hazırladıkları bir manevi hazırlık dönemidir. Advent’i kutlamak tipik olarak bir dua , oruç tutma ve tövbe sezonu , ardından da beklenti, umut ve neşeyi içerir.

Pek çok Hıristiyan,  kendi inançlarına göre sadece Tanrı’nın Mesih’in dünya’ya ilk olarak bir bebek olarak gelmesi için Tanrı’ya teşekkür etmekle kalmaz, aynı zamanda bugün Kutsal Ruh aracılığıyla kendi aralarındaki  mevcudiyetine ve sonuncusundaki son gelişinin hazırlık ve beklentisine de teşekkür ederler.

Advent Zamanı

Advent’i kutlayan hiristiyan mezhepler için, kilise yılının başlangıcını işaret ediyor.

Batı Hristiyanlık’ta Advent,  Noel Günü’nden önceki dördüncü Pazar günü ya da 30 Kasım’a en yakın olan ve Noel Arifesi ya da 24 Aralık’ta devam eden Pazar günü başlar. Noel Arifesi bir Pazar günü düştüğünde, son ya da dördüncü Pazar günüdür. Avusturya’da ve batı hiristiyanlığında bu gün 28. Kasım.2021 cumartesi gününe yani bu güne geliyor.

Julian takvimini kullanan Türkiye’de  ve Rusya’da merkezleri bulunan Doğu Ortodoks kiliseleri için Advent, 15 Kasım’da başlıyor ve dört haftadan ziyade 40 gün sürüyor. Advent aynı zamanda Ortodoks Hıristiyanlığın Doğuş Ortası olarak da bilinir.

Advent kutlamak mezhepleri

Advent öncelikle bayramları, anma törenlerini, oruç tutanları ve kutsal günlerini belirlemek için dini dönemlerin dini takvimini takip eden Hıristiyan kiliselerinde görülür:

  • Katolik
  • Ortodoks
  • Anglikan / Episkopaliyen
  • Lutheran
  • metodist
  • Presbiteryen

Günümüzde , Protestan ve Protestan Hıristiyanlar, Advent’in manevi önemini kabul ediyorlar ve mevsimin ruhunu ciddi yansıma, neşeli beklentiler ve hatta geleneksel Advent geleneklerinin bazılarına uymak yoluyla yeniden canlandırmaya başladılar.

Advent kökenleri

Katolik Ansiklopedisi’ne göre Advent, Epiphany için bir hazırlık dönemi olarak, 4. yüzyıldan sonra, Noel’in beklentisiyle değil, bir anda başladı. Epiphany, bilge adamların ziyaretini ve bazı geleneklerde Hz. İsa’nın Vaftizini hatırlayarak Mesih’in tezahürünü kutlar. Bu sırada yeni Hıristiyanlar vaftiz edildiler ve inanca teslim edildi, böylece erken kilise 40 günlük bir oruç ve pişmanlık dönemi başlattı.

Daha sonra, 6. yüzyılda St. Gregory the Great, Advent’in bu mevsimini Mesih’in gelişiyle ilişkilendiren ilk kişiydi. Başlangıçta, beklenen Mesih çocuğunun değil, Mesih’in İkinci Geleceği idi .

Ortaçağ tarafından kilise, Mesih’in gelişini Bethlehem’deki doğumu , geleceğinin sonunda geleceği ve vaat edilen Kutsal Ruh aracılığıyla aramızdaki varlığını içerecek şekilde Advent’in kutlamasını genişletmişti. Günümüzün Advent hizmetleri, Mesih’in bu „advents“ larının her üçüyle ilgili sembolik gelenekleri içeriyor.

Advent Sembolleri ve Gümrük

Bugünkü geleneklere ve gözlenen hizmet türüne bağlı olarak bugün Advent geleneklerinin birçok farklı varyasyonu ve yorumu var.  Bazı Hıristiyanlar, kiliseleri Advent’in bir mevsimini resmen tanımamış olsalar bile, Advent aktivitelerini aile tatil geleneklerine dahil etmeyi tercih ederler. Bunu, İsa’yı Noel kutlamalarının merkezinde tutmanın bir yolu olarak yaparlar.

Advent çelenk

Advent çelenk aydınlatma, 16. yüzyıl Almanya’sında Lutherans ve Katolikler ile başlayan bir gelenek. Genellikle, Advent çelenk çelenk üzerinde düzenlenmiş dört veya beş mum ile şube veya çelenk bir daire. Advent mevsimi boyunca, Advent pazarlarının bir parçası olarak her pazar günü çelenkdeki bir mum yakılır.

 

Advent Renkleri

Advent mumları ve renkleri zengin anlamlar ile doludur . Her biri Noel için manevi hazırlığın özel bir yönünü temsil ediyor. Üç ana renk mor, pembe ve beyazdır. Mor tövbe ve telif hakkı sembolize eder. Pembe neşe ve sevinçlidir. Ve beyaz saflık ve ışık anlamına gelir. Her mum da belirli bir ismi taşır. İlk mor mumya Kehanet Mumu veya Umut Mumu denir. İkinci mor mum, Bethlehem Mum veya Hazırlama Mumudur. Üçüncü (pembe) mum, Çoban Mumu veya Sevinç Mumudur. Dördüncü mum, mor olana Angel Mum veya Aşk Mumu denir. Ve son (beyaz) mum, Mesih Mumudur. Daha „Hiristiyan dostlarımızın kendi inançlarına göre önemli olan ilk hafta Advent’ini  içtenlikle kutlar dünyaya daha faz ırk, dil, din ve mezhep ayrımların yapılmadığı barışın, sevginin dostluklukların ve „insanlığın“ hakim kılmasını gönülden dileriz.  (yenivatan.at)

 

Kaynaklar

https://tr.eferrit.com/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Advent

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner