“ Bütün bir yılı tekrarlamaları gerekiyor. Öğrencilerin performansında büyük bir düşüş var.“

Eğitim Bakanlığındaki bağımsız bir şekilde çalışırken birden Bakanlığı eleştirerek istifa eden eski kamu denetçisi Susanne Wiesinger, başarısız öğrencilerin ders yılını tekrarlamasını savundu. Viyana Favoriten'deki ilkokul öğretmeni, "Profil" dergisine yaptığı açıklamada, öğrencilerin performansında büyük bir düşüş olduğunu gözlemlediğini belirtti.

VİYANA. Avusturya Eğitim Bakanlığı eski kamu denetçisi Wiesinger, çocukların önemli bir bölümünün eğitim başarılarında korona döneminde büyük bir düşüş olduğunu savundu. Yapılan bir anket sonucuna göre başarılı olanların oranı sadece yüzde 48 diğerleri 5’le üst sınıfa devam ediyorlar.

Wiesinger bu sorunun çözümü için tek bir çözüm olduğunu belirterek şunları söyledi: ”Ders yılının çok sayıda çocuk tarafından tekrarlanması gerekir.“ Bu sadece Brennpunktschulen ( zorlu okullarda) değil, aynı zamanda şehir liselerindeki alt düzey öğrencileri de kapsamalı diyen Wiesinger, okulunda okul yılını tekrar etmenin „büyük bir kısmı“ için mantıklı olacağını ifade etti.

Çoğunluk, başarılmadan bir üst sınıfa devam edilmesine karşı

Zorunlu Eğitim Birliği Başkanı Paul Kimberger, sınıf tekrarı yerine, yaz döneminde bu öğrenciler için programlanacak yoğun desteğin daha faydalı olacağını savundu. Bu yoğunlaştırılmış yaz kurslarında öğrencilerin eksiklerinin tamamlanabileceğini ve ayrılan finansman destek sayesinde, „olağan kriterlere göre sertifika vermenin hiç sorun olmadığı“ yönünde açıklamada bulundu.

-Fikir araştırma enstitüsü tarafından „Profil“ dergisi adına uygulanan bir ankette, Avusturyalıların yüzde 48’i, yeterli notu almayan öğrencilerin otomatik olarak bir üst sınıfa devam edebilmelerine itiraz ettiler.

-Yüzde 38’i, pandemideki zor öğrenme koşulları nedeniyle böyle bir otomatik olarak üst sınıfa devam edebilme maddesini desteklediğini belirtmiş. Ankete katılanların yüzde 14’ü herhangi bir yorumda bulunmamış.

Geçen yıl Korona salgınının ardından okulların kapanması nedeniyle sınıf geçme yönetmenliğinde değişiklik yapılmıştı. Karnede, bir notu beş olan öğrencilerin de bir sonraki sınıfa geçmesine izin verildi. İki veya daha fazla notu yeterli olmayan öğrencilerin sınav tekrarı yapmadan bir üst sınıfa öğretmenler kurulu kararıyla geçebildiler. Pandemi öncesi sınıf geçme yönetmeliği farklıydı: Bir beş notu olunca ancak öğretmenler kurulu onaylarsa sınava girmeden bir üst sınıfa devam edilebiliyordu.

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner