Entegrasyon sorunları: Avusturyalılar kadınlara yönelik tutumlardan endişeli

Avusturya’da göç geçmişi olan ve olmayanların ortak yaşam alanlarındaki hangi etmenlerin gerilime sebep olduğunu ortaya koyan Entegrasyon Barometresi açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, Avusturyalıları en çok endişelendiren konu kadınlara yönelik tutumlar!

VİYANA- Entegrasyonla ilgili sorunun nerede olduğunu ortaya çıkarmak için yılda iki kez 1000 kişiyle görüşülerek ortaya konan Entegrasyon Barometresi anketlerinin sonuçlarına göre, Avusturyalılar açısından iyi entegrasyonun temel özellikleri, hukuku bilmek ve tanımak, bir meslek sahibi olmak ve çalışmak, Avusturya değerlerini bilmek ve kabul etmek ve de Almanca dilini iyi konuşabilmek. Söz konusu anket, Entegrasyon Fonu adına ağustos ayında gerçekleştirildi.

Mevcut ankette, kadınlara yönelik tutumlar ilk kez en büyük sorun olarak adlandırıldı; katılanların yarısından fazlası bu konuyu büyük bir zorluk olarak gördüğünü aktardı. Bunu kültürel ve dilsel farklılıkların yanı sıra şiddet ve suç oranları takip etti.

Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, çalışmanın sonuçlarını “Korona krizinden sonra entegrasyon konularının yeniden öneminin arttığını görebiliyoruz. Göçmenlerle birlikte yaşarken kadınlara yönelik tutumların en büyük sorun olarak görüldüğü dikkat çekiyor” sözleriyle özetledi. ÖVP’li siyasetçi, ataerkil rol modellerinin kırılmasının ve kadınların entegrasyon alanında güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu da özellikle vurguladı.

Paralel toplumlar korkutuyor, İslami eğitimin denetlenmesi isteniyor  

“Farklı göçmen gruplarıyla bir arada yaşama” değerlendirmesinde önceki anket dalgalarına kıyasla daha istikrarlı sonuçlar göze çarptı. Müslümanlar ve mülteciler konusunda çekinceler olduğu gözlenirken, öte yandan, insanlar olumlu ya da en azından olumsuz bir imaja sahip olmayan ülkelerden geliyorsa, tutumun daha olumlu olduğu ortaya çıktı.

Ancak yine de her üç grubun bir arada yaşaması, çoğunluk tarafından (oldukça) kötü olarak algılanmakta. Kamusal alanlarda, yerleşim alanlarında ve okulda birlikte yaşamak özellikle zor. Ancak çalışma ortamında ve mağazalarda daha az çatışma yaşanıyor.

Ortaya konan verilere göre, nüfusun yüzde 72’si Avusturya’da paralel toplumlar olduğu görüşünde. Paralel toplumlar daha çok kamusal alanlarda ve yerleşim alanlarında algılanıyor ve okullar da sorun alanı olarak tanımlanıyor. Bu nedenle birçok katılımcı, İslam dini öğretmenlerinin Avusturya devleti tarafından eğitilmesi ve denetlenmesi ve buna ek olarak İslam dini eğitiminde entegrasyonu teşvik eden içeriklerin yer alması için çağrıda bulundu.

Çoğu Avusturyalı otomatik vatandaşlığa karşı

Avusturya’da doğan çocuklara, en az bir ebeveynin yasal olarak en az beş yıldır ülkede ikamet etmesi halinde otomatik olarak vatandaşlık verilmesi önerisi üzerine görüşler bölündü; yüzde 48 katılıyor, yüzde 44 reddediyor. Çoğunluk, çifte vatandaşlığın genel kabulüne, sadece altı yıllık yasal ikametten sonra vatandaşlık verilmesi olasılığına ve vatandaşlığın kazanılmasının kolaylaştırılmasına karşı çıkıyor. (yenivatan.at)

Relevante Artikel

Başa dön tuşu
×
Cookie Consent with Real Cookie Banner