Etrüks Runik yazısı ise Göktürk Runik yazısı ile akrabadır!

Tezimiz şudur: Latin alfabesi diye bilinen alfabe Etrüks Runik yazısından türemiş bir alfabedir.

Etrüks Runik yazısı ise Göktürk Runik yazısı ile akrabadır.

Yani bizim ‚Latin harfleri‘ diye aldığımız harfler aslında Göktürk harfleriyle aynı kökenden gelmedir. 2004 yılında Etrüks Yazıtları Göktürkçe ile okunabilinmişti.

Yani bu harfler öz be öz Türklere aittir. Zamanında Troyalılar ve İskitler(Saka Türkler) İtalya Coğrafyasına göç etmiş ve Roma Medeniyetini kurmuştur. Evet yanlış duymadınız Büyük Roma Medeniyetini kuranlar yani Etrüksler Türklerdir. Etrükslerin Alfabesi (Latin Alfabesi) de Türk Alfabesidir.

Mustafa Kemal Atatürk Tarih, Filoloji, Arkeoloji ve Antropoloji’yi çok iyi biliyordu. Bu donanımlar sayesinde Batının Tarih Tezine karşı Türk Tarih Tezi ile başkaldırıyordu. Hatta bir gemiye Etrüks ismi bile koymuştu. 1 Kasım 1928’de de Harf Devrimi yaparak Türkleri Arap alfabesinden kurtarıp Türk Alfabesi ile buluşturmuştur.

Ve günümüze gelindiğinde 2006 yılında İtalya’da Ferrara Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar sonucu Etrüksler ile Türklerin Dna yapısı %97 oranında eşleşti ve Etrükslerin genetik yapısının İtalyanlardan çok Türk’e benzediği ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle Etrüsklerin Murlo kasabasındaki torunlarının genetik yapısının, birebir Türklerin genetik yapısıyla örtüştüğünü vurguladı. ( Esen Güler)

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner