GURBETÇİYİ DEĞİL, KOMBASSAN’I KURTARDILAR

“ Yeşil sermaye mağduru gurbetçiler, son yıllarda davalar açarak 90’lı yıllarda kaptırdıkları paraları mahkeme kararıyla geri almaya başlamıştı. AK Parti ve MHP özel yasayla Kombassan’ı kurtardı. Artık gurbetçiler mahkemeyle paralarını alamayacak. Davalar düşecek.“ iddiasında bulunan Halk TV Almanya Temsilcisi Oktan Erdikmen arti49 haber sitesinde bu tezini şu argümenler ile temellendirmeye çalıştı.

Oktan Erdikmen’in analizi şöyle :

Bunun üzerine, holding yöneticileri, AK Parti’deki dostlarının yanına koşarak yardım istediler.

İçlerinden birçoğu, AK Parti’de Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği, il başkanlığı yaptığı; hala yapanlar olduğu için, meclisten yasa çıkarmaları zor olmadı.

TBMM’de bu konu hakkında düzenlenen komisyon toplantısına, gurbetçi vatandaşlar davet edilmedi. Ancak Kombassan’ın, yeni adıyla Bera Holding’in yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Alaboyun davet edildi. Alaboyun da, AK Parti’den bakanlık ve milletvekilliği yapmış bir isim. Komisyonda söz aldı. Davalar yüzünden mağdurlara para ödediklerini, böyle giderse şirketin batacağını söyledi. Milletvekillerinin gönlü buna razı olamazdı. Hemen harekete geçtiler.

Kombassan’ı kurtarmak için hazırlanan özel yasa, önceki gün TBMM’de AK Parti ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Artık, bugüne kadar mahkemeye başvurup parasını geri alabilen vatandaşlara, para değil hisse verilecek. O hisselerin de doğru dürüst bir karşılığı olmayacak.

Sonuç olarak belirli bir grup, bu holdinglerin kaymağını yemeye devam ederken, paralarını almaya başlayan gurbetçiler bir kere daha mağdur edilecek. Açılan davalar, bu yeni yasaya dayanarak düşecek.

Aynı torba yasayla, termik santrallerin filtresiz çalışabilmelerine ilişkin bir düzenleme daha hayata geçirildi.

Lobisi olan, adamı olan, parası, gücü olan; istediği yasayı çıkartıyor.

Alın teriyle kazandığı parasını, “camiye geliyorlar, namaz kılıyorlar” diye bunlara kaptıran Halil Amca, uçak biletleri pahalı olduğu için bu sene de Türkiye’ye gidemiyor.

Kimsesizlerin kimsesi diye iktidara gelip, kendi oligarşisini kuran, vatandaşın değil, holdinglerin çıkarını savunan iktidar ve küçük ortağı memnun.

Halil Amca’nın sırtından son model arabalara, uçaklara binenler, maaşlarını tıkır tıkır alanlar memnun.

Birkaç haftada 2 katına çıkan hisseleri toplayıp satanlar, saltanatlarına saltanat katanlar memnun.

Avrupa’dan seçilip Ankara’ya giden milletvekilleri memnun.

Adı büyük, kendi küçük dernekler memnun.

Bazen düşünüyorum: „Herkes memnun işte. Sana ne oluyor?“.

Ben de boşvereceğim, boşvermesine de.

Halil Amca, Türkiye’ye gidemiyor…

Merak edenlere not:

45 maddelik yasa teklifinde yer alan söz konusu düzenlemeyi içeren 37’inci madde şu şekilde:

“25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayıl Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4- 31/12/2014 tarihine kadar, pay sahibi sayısı nedeniyle paylar halka arz olunmuş sayılan ve paylan borsada işlem gören anonim ortaklıklar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak nominal ya da primli değer üzerinden pay veya pay adı altında satışı yapılmış olan her türlü araç, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun kaydileştirmeye ilişkin şartlarına tabi olmaksızın 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında pay addolunur, bu ortaklıklara yapılan ödemeler pay karşılığı yapılmış kabul edilir ve ortaklık ilişkisi kurulmuş sayılır. Bu payların kaydileştirilmemiş olması ortaklık haklarına halel getirmeyeceği gibi ortaklık ilişkisinin kurulmadığı da iddia edilemez.

Birinci fıkra kapsamında kurulmuş olan ortaklık ilişkileri hakkında; geçerli bir ortaklık ilişkisi bulunmadığı veya primli pay satışı yapıldığı ileri sürülerek sebepsiz zenginleşme, haksız fiil, sözleşme öncesi görüşmelere aykırılık veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine dayalı olarak açılan ve kanun yolu incelemesindekiler dahil görülmekte olan menfi tespit, tazminat veya alacak davalarında, karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir ve yargılama gideri ile maktu vekalet ücreti ortaklık üzerinde bırakılır.”

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner