„Haksızlığın haklı olduğu yerde direniş görev olur. Asla unutma!“

"Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht" demenin adıdır.  Alçaklığın Viyana'da dip yaptığı tarih 12.Şubat.1938

Birol Kılıç, Viyana

Son otuz yılda, yaşamımı sürdürdüğüm Viyana’da insanlarımızı aydınlatmaya kendi olanaklarımız ile çalışıyorum. Avusturya’da altmış yıllık geçmişi olan ve nüfusu altıncı nesil ile dört yüz elli bine yaklaşan Türkiye göçmenleri, yaşadıkları şehir, ilçe, kasaba veya köylerinin tarihlerini biliyorlar mı? Bilseler iyi olur. Ne Türkiye’nin tarihini ne Avusturya’nın tarihini bilmeyen insanlarımızın kafaları karışık. Hepimizin cahil olduğu konular var. Bir konuda cahillik okumak, araştırmak, sormak ve dinlemek ile hallediliyor. Ama gaflet içinde cahillik asla.

„Eskilerin “Arif “ dediği, günümüz diline “kendini bilen” olarak çevirebileceğimiz insandan fersah fersah uzaktayız artık. Cehaletten eğitimle uyanmak mümkün olabilirdi belki. Ama gafletten ancak trajediyle uyanabiliriz. Trajediye hazır olun…“ diyor bir hekim. Ne kadar haklı.

Faşizm nedir “ Avusturya Faşizmi( Austrofaşizm) nedir ?“  nedir? 

Faşizm sözlüklerde faşist, sadece kendi düşüncesini doğru belleyen ve başkalarını da o düşüncenin doğruluğuna inandırmaya zorlayan kişi olarak tanımlanıyor. Ancak terimin daha birçok farklı tanımı ve açıklaması bulunuyor. Faşist, faşizm ideolojisini benimseyen kişiler ile yandaşları olarak tanımlanabilir. (1)

Faşizm, ilk olarak İtalya’da Benito Mussolini tarafından oluşturulan, otoriter devlet üzerine kurulu bir radikal milliyetçi siyasi ideolojidir. İlkeleri ve öğretileri La dottrina del fascismo adı altında Giovanni Gentile tarafından yazılmıştır. Benito Mussolini’nin kurucusu olduğu Ulusal Faşist Parti’nin İtalya’da iktidara gelmesinin ardından, birçok milliyetçi ideolojiye örnek oldu. Benito Mussolini’nin sistemini örnek alarak doğan nasyonal sosyalizm ve falanjizm gibi akımlarla beraber faşizm iyice güçlenen bir ideoloji olmuştur

TDK´ya gör Faşizm kelimesi Latince grup anlamına gelen „fasces“ kelimesinden gelir. Faşizm Latince fasces kelimesinden türetilmiştir ve bu sözcük “demet, birlik, grup” gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca fasces Antik Roma’da hükümetin gücünü ve yetkisini sembolize eden ucunda balta bulunan çubuk.

Avusturya’da faşizm, her şeyden önce Heimwehr adı verilen paramiliter gruplar tarafından temsil ediliyordu. Bu gruplar 1918’de kurulan 1. Cumhuriyet’in demokratik ilkelerine karşı mücadele veriyorlardı.

Othmar Spann’ın ve İtalyan faşizminin etkisinde bu paramiliter gruplar anti-parlamenter, görünüşte anti-kapitalist bir devlet iktidarını savunuyorlardı (18 Mayıs 1930’da ilan edilen Korneuburg Yemini).

Bu programın kimi parçaları şansölye Engelbert Dollfuß tarafından 1 Mayıs 1934’te ilan edilen Mayıs Anayasası’na alındı. Bu anayasa aracılığıyla Avusturya ruhani-otoriter-faşist bir devlet biçimine dönüştü. Dollfuß baskıcı bir rejim uyguladı ve önce komünist sonra da sosyalist örgütlenmeleri ve sendikaları yasakladı.

Avusturya faşizmini Alman nazizminden ve İtalyan faşizminden ayıran başlıca nokta bir kitle partisi yerine, kimi burjuva ve katolik gruplara dayanmasıdır. Ayrıca İtalya’daki Mussolini ya da Almanya’daki Hitler gibi karizmatik bir lider Avusturya faşizminde yoktur. Bu farka rağmen 1938’deki Anschluß (Katılma) sonrasında Avusturya faşizmi kolayca Alman nazizmiyle yer değiştirmiştir. Üstelik Heimwehr gruplarının, 25 Temmuz 1934’te yapılan nazi darbesi girişimine karşı mücadele etmiş olmalarına karşın nazi iktidarı bu grupları kendi çevresinde tutmayı başarmıştır. (1)

Austrofaşist diye anılan Engelbert Dollfuss hükümeti

Viyana Belediye Sarayı’nın ön bahçesine yeni bir anıt dikilmiş. Dikkatimi çekti. Ülkenin ve şehrin geçmişine vurgu yapıyor. Mart 1938’de, Almanya Nazi Hükümeti’nin başı Hitler’in, kendi ülkesi Avusturya’yı alkışlar ile ilhak etmesinden önce Avusturya’da hükümetin başında Avusturya Hiristiyan Muhafazakar Milliyetçi Austrofaşist diye anılan Engelbert Dollfuss hükümeti var. Dollfuss, Avusturya bayrağına gamalı haç benzeri bir hristiyan haçını ekletmiş faşist-dinci bir devlet adamı olarak bilinir. Faşist İtalyan lider ve daha sonra ayağından halkı tarafından asılan Mussolini gibi Hitler dostu olan Dollfuss, 20 Mayıs 1932’de Avusturya Başbakanlık görevini üstlendi. Kısa zamanda astığı astık kestiği kestik otoriter bir yönetim kurdu. Avusturya’da sağ eğilimleri birleştirdi fakat Hitler’in o zaman Almanya’da yükselen ve Avusturya’da temsilcileri olan Avusturya Nasyonal Sosyalist Partisi yani NAZİ’leri kontrol altına alamadı ve Naziler tarafından 25 Temmuz 1934 tarihinde Başbakanlığı’nın içinde öldürüldü.

Ülkede Sosyal Demokratlara karşı savaş açan Dollfuss, bir iç savaşa neden oldu ve kendisini, flört ettiği Almanya’dan Hitler’den esinlenmiş NAZİ Partizanları Avusturya Başkanlığı’nda vurdular. Evet Avusturya tarihi çok hazin. Hepsini burada bir çırpıda anlatmak fazla olur ama günümüze bakalım ve düşünelim, sorumsuz küstah siyasilerin kendi ülkelerini uçuruma nasıl sürüklediklerini düşünelim.

Gelelim Viyana Belediye Sarayı bahçesine anıt gibi dikilen 3 metrelik bildireye. Ne yazıyor ?

12 Şubat 1934

Viyana Belediyesi önünde dikilen anıt çok şey anlatıyor

„12 Şubat 1934’te Avusturya’daki işçiler, Avrupa’da faşizme cesurca karşı çıkan ilk işçilerdi. Özgürlük, demokrasi ve cumhuriyet için savaştılar.

Avusturya’da 4 Mart 1933’te faşizan muhafazakar milliyetçi Dollfuss hükümeti parlamentoyu kapattı ve Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir yasaya dayanarak karar verdi. Bu şu anlama geliyordu: „Basın ve toplanma özgürlüğünün kısıtlanması, grevlerin yasaklanması, ölüm cezasının yeniden getirilmesi ve diğer şeyler.“

12-15 Şubat 1934 tarihleri ​​arasında 10.000 ila 20.000 işçi, jandarma ve polisten, silahlı kuvvetlerden ve ev muhafızlarından yaklaşık 60.000 kişilik üstün bir güçle karşı karşıya kaldı. Mücadeleler esasen Yukarı Avusturya ve Steiermark Sanayi merkezlerinin yanı sıra Viyana’nın işçi sınıfı bölgeleri ile sınırlıydı. Ülke çapında bir genel grevin gerçekleşmemesi ve belediye binalarına karşı top ve havan topları kullanılmasının ardından, ayaklanma çöktü. Çatışmalarda 350’den fazla kişi öldü.  Avusturya Cumhuriyeti’ni Koruma Birliği’nden dokuz vatansever idam edildi.

1 Mayıs 1934’te faşizan muhafazakar milliyetçi Dollfuss hükümeti, parlamenter demokrasi, çoğulcu partiler ve serbest sendikaları yok sayan ve içermeyen yeni bir faşizan otoriter Anayasa ilan etti.
Haksızlığın haklı olduğu yerde direniş görev olur. Asla unutma! “

 

Sonuç ! Acaba Avusturya´nın bu korkunç geçmişinden, lümpence ve sorumsuzca hareket eden ve afra tafra atan çok bilmiş gaflet-i cahiller ders çıkarabilir mi?

 

(1) https://paratic.com/fasist-ne-demek-kime-denir-kisaca-fasizm-nedir/

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner