Hangi şeker daha tehlikeli ?Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ)

Günümüzde şekerin insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor ve toptan bir bakış açısı getiriliyor. Bu yanlış bir yaklaşım.Hangi şeker daha tehlikeli ?Bunun yanıtını aramak gerekiyor. Konunun ekonomi yönü, emperyalizme bağlantılı.

Genel Bilgi

Şeker pancarı üretim alanlarının sınırlandırılmasında çiftçilerin ve ekonominin gördüğü zarardan başka bir tehdit de var, NBŞ. Yani nişasta bazlı şeker. Şeker pancarından yapılan şeker üretimi kısıtlanınca ve çiftçiler mısır tarımına yönlendirilince dolayısıyla mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz. Nişasta bazlı şeker tamamen kimyasal yollarla elde edilen tamamen kanserojen bir maddedir.

Mısırdan yüksek fruktoz içerikli mısır şurubu yapımına 1970’lerde başlandı. 1980’lerde yılda 3 milyon ton olan üretim, günümüzde 20-30 milyon tonun üzerine çıktı Nişasta glikoz moleküllerinden oluşan birleşik bir şeker. Mısır şurubu, mısır nişastasının kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde ediliyor. Nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz fruktoza dönüştürülüyor. Bazı ürün paketlerinde mısır şurubuna “nişasta bazlı sıvı şeker” adı veriliyor; kısaca “NBSŞ” dendiği de oluyor. ABD’de HFCS olarak isimlendiriliyor. Mısır şurubu, şeker pancarından elde edilen şekerden daha tatlı ama daha ucuz ve taşınması daha kolay. Bu da gıda üreticileri için daha düşük maliyet ve daha yüksek kâr anlamına geliyor. Mısır şurubunun içinde yüzde 90’lara varan fruktoz (meyve şekeri) bulunur. Şeker pancarından elde edilen sakkaroz (çay şekeri) yarı yarıya fruktoz ve glikoz içerir. Sakkaroz: 100 birim, glikoz 74 birim, fruktoz 173 birim tatlılığa sahip. Kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırıyor… Bugüne kadar yapılan pek çok araştırma, doğalın dışına taşmış şeker metabolizmasının pankreas kanserine neden olduğunu gösterdi. ABD’de 88 bin 802 kadının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Nurses Health Study’ adlı araştırmada, 18 yıllık takip süresinde 180 kişide pankreas kanseri saptandı. Bu çalışmaya göre çay şekeri (sükroz) pankreas kanseriyle ilişkili bulunmadı. Buna karşılık özellikle vücut kitle indeksi yüksek olan ve artmış ensülin direnci bulunan bireylerde, yüksek glisemik yük ve fruktozdan (mısır şurubu şekeri) zengin diyet, pankreas kanseri olasılığını istatistiksel anlamlı bir biçimde artırdığı görüldü. Multiethnic Cohort adlı çalışmada ise diyetteki glisemik yük (bir yiyeceğin bir porsiyondaki gerçek karbonhidrat miktarı), eklenen şekerler ve karbonhidratların pankreas kanseri oluşturma riski araştırıldı. ?8 yıl izlenen 162 bin denekten 434’ünde pankreas kanseri ortaya çıktı. Analiz sonucunda nişasta bazlı şekerde bol miktarda bulunan fruktozun pankreas kanseri ile istatistiksel anlamlı ilişkili olduğu gösterildi… . ABD KOTA KOYDU… Los Angeles Üniversitesi araştırmacıları yayınladıkları çalışmalarında, fruktozun pankreas kanseri hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığını ortaya koymuştu. Pankreas hücre soylarında yapılan bu araştırmaya göre, fruktoz kanser hücreleri tarafından enerji kaynağı olarak kullanılabilmekte. Araştırma ABD’de ciddi tartışmalara neden oldu

Bir tarımcı olarak önce kimi tespitler yapmak isterim.

ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YER NEYDİ?

● Şeker pancarı tarımı, topraktan en yüksek düzeyde yararlanılmasını sağlayan bir etkinliktir.

● Şeker pancarı tarımı, işgücü açısından önemlidir. Üç yılı sulu buğday tarımı+1 yıl şeker pancarı tarımı şeklinde yapılan münavebeli tarım sürecinde, toplam 500 bin çiftçi ailesi şeker pancarıyla geçinir(di). Hane halkı düzeyinde bu sayı yaklaşık 2.5 milyon kişiye eşdeğer(di). Yüz bini geçen mevsimlik tarım işçisi de hasat döneminde çalışır(dı). Şeker fabrikasında çalışan işçi sayısı ise 30 bin dolayında(ydı).

● Şeker fabrikalarının çıktıları, üretim ekonomisinin can damarı(ydı). En önemli çıktısı şeker ile Türkiye şeker piyasasında egemen rol oynar(dı). Şeker eldesinden sonra kalan melas ve maya gibi yan ürünler içki ve yem sanayisinin en önemli girdisi(ydi). Pancar posası ise doğrudan hayvan yetiştiriciliği ve besiciliğinde ucuz ve değerli bir yem kaynağıdır.

● Şeker tarımı, taşımacılık sektörüne her yıl milyonlarca ton yük sağlamakta(ydı).

Türkiye 2000’i yıllara değin şekerini şeker pancarından üretiyordu.Bu yıllardan itibaren,”şeker pancarından şeker üretimi pahalı,şeker fabrikaları zarar ediyor”denildi,gaflet uygusundaki politikacılar tarafından ABD’den ithal edilen Bay Kemal Derviş aracılığıyla çıkarılan 15 yasanın birincisi  olan  “Şeker Yasası”  ile kota getirildi.

KOTA NE İDİ?

Kemal Derviş Yasaları ile pancar yanında mısır gibi diğer bitkilerden elde edilen şeker benzeri maddelerin, kısaca Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ) üretimine olanak sağlandı.Bunların toplam şeker üretimindeki payına “Kota” diyoruz.

Kota, başlangıçta %10 idi.Beklentiler,yüksek olan bu oranın sağlığa zararlı olduğu için AB’de olduğu üzere  azaltılması yönünde  iken,hükümetin,8 Nisan 2013 tarihinde  TBMM’ne  sunduğu  yasa tasarısı ile NBŞ kotası yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Oysa AB ülkelerinde kota oranının % 0-4 oranında değiştiği biliniyordu.

ŞEKERİN EMPERYALİZME BAĞLANTISI NE

Yazının başında konunun ekonomi yönünün, emperyalizme bağlantılı olduğunu söylemiştim. Birincisi,özelikle ABD’nin elinde bulunan mısır stoklarının eritilmesi ile ilgili.

İkincisi AB’nin Ortadoğu pazarları ile bağlantılı. Türkiye’de şeker pancarından elde edilen şeker üretimi azalınca ,bu pazarlar başta AB ülkelerine kalacaktı ve öyle oldu. Örneğin Fransa. Yıllık şeker tüketimi 2 milyon ton olan Fransa, çıkarına uygun olduğu için 4,5 milyon ton/yıl şeker üretmeyi sürdürmektedir. Hedef, Ortadoğu pazarları idi.

Üçüncüsü ise daha korkunç idi. NBŞ tüketimin arttırılması  ile ortaya çıkan hastalıklar.

Bunu biraz açalım.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİ SAĞLIĞIMIZA ZARAR VERİYOR

Türkiye’de NBŞ mısırdan üretiliyor. Mısır Şurubu, vücutta früktoza dönüşüyor. Fruktoz, insülin direncini olumsuz olarak tetikliyor. Şeker hastalığı ve şişmanlık başta olmak üzere kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalıkları yol açıyor.

Türkiye’de NBŞ üretimi, beş firmanın denetiminde (*) Mısır şurubunun fiyatı, şeker pancarı şekerine göre ton başına 250-300 dolar daha ucuz ve sıvı olarak pazarlanabilmekte. Bu nedenlerle, şekerlemeler, unlu mamuller, reçel, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi şeker gıda sanayinde yaygın olarak kullanılıyor.

NBŞ’lerin tüketimi, AB’nde ve dünyada düşerken Türkiye’de yükseliyor. Türkiye’de kişi başına NBŞ tüketimi 6 kg. iken, AB’de bu miktar 1 kg. civarında.

NBŞ Kotası’nın yükseltilmesi ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Şeker pancarı üretimi ile ilgili çiftçi sayısı 500 bin idi günümüzde 120 bine düştü.

Şeker pancarı üretim alanı,500 bin hektardan 272 bin 990 hektara geriledi.

Şeker ithal etmeye başladık.

Şeker fabrikalarını özelleştirdik.

Çok sayıda çiftçimiz ve işçimiz, işsiz kaldı.

İzin verirseniz analar, babalar, nineler ve dedelere de birkaç önerme yapalım mı?

Şekerlemeleri, kek ve pastaları ve reçellerimizi evimizde yapalım.

Bebelerimize bisküvi, çikolata ve gazlı içecekleri  almayalım .

TV Reklamlarına kanmayalım. Örneğin reklamlarda kadınlarda adet öncesi dönemde, hamilelikten önce ya da sonrasında gözlemlenen gıda intoleransına karşı öğütlenen çikolataya karşı temkinli olalım. Reklamlardaki kadınlara “İntense Krizi Sonuçta” dedirmiyorlar mı?

Canımız baklava ve helva gibi  tatlıları çektiği zaman mutlaka şeker pancarı şekeri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edelim.

Ve de…

Çevrenizde siyasetçi varsa bu konuda bir sorgulama yapalım.

Mustafa Kaymakçı

Odatv.com

(*)Bu şirketler,şimdilik Cargill(ABD),Amylum(Britanya ve ABD Ortaklığı),PNS(Cargill ve Ülker Ortaklığı),Tat Nişasta ve Sunar Mısır Entegre’den oluşuyor.Sırası gelmişken, emperyalizmin yeni farkına varanlara bir anımsatma yapalım.

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner