Her üç ÖVP seçmeninden biri FPÖ ile koalisyonun bitmesini istiyor

Nasyonal Sosyalist Şarkılar Kitabı, Kimlikçiler Hareketi ile ilişkiler, yabancı düşmanlığı ile yoğrulmuş “Lağım faresi (Die Stadtratte)” şiiri (Rattengedicht) ve daha nicesi…

FPÖ, politikacılarının sağcı söylem ve davranışları ile mütemadiyen gündem olmaya devam ediyor. Çok sayıda seçmen ise bunun sonuçsuz kalmamasını istiyor.

Avusturyalıların %46’sı, kısa adı ÖVP olan Avusturya Halk Partisi’nin, politikacılarının sağcı söylem ve davranışları nedeniyle kısa adı FPÖ olan Avusturya Özgürlük Partisi ile olan işbirliğine son vermesini istiyor. Unique Research Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından Heute Gazetesi adına yürütülen ankete göre katılımcıların %44’ü ise aynı fikirde değil (500 katılımcı, maks. % ± 4,4 dalgalanma marjı).

FPÖ seçmenlerinin  %87’si koalisyonun sonlandırılmasına karşı iken ÖVP destekçilerinin %32’si “kesinlikle” ya da “hayli” yanıtları ile birlikte koalisyonun sona ermesini istiyor. Kısa adı SPÖ olan Sosyal Demokrat Partisi seçmenlerinin yüzde birinin, ÖVP’nin koalisyonu “kesinlikle sonlandırmaması” gerektiği yönündeki görüşü ise oldukça ilginç.

30 yaş altı koalisyona karşı

GfK Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir anket çalışması (2000 katılımcı), ÖVP seçmenlerinin % 13’ünün FPÖ’yü hiçbir şekilde hükümette görmek istemediğni, %11’inin ise SPÖ-ÖVP koalisyonun sürdürülmesinden yana olduğunu gösteriyor.

Erkeklerin %48’i kadınların ise %44’ü ÖVP-FPÖ koalisyonun bitmesini istiyor. Özellikle de 30 yaş altı kentliler, bu ortaklığın bitirilmesinden yana.

Eğitim seviyesi de burada önemli: Katılımcıların %58’i lise mezunu (matura) ve lise mezunu katılımcıların yalnızca %42’sinin koalisyonun sonlandırılması yönünde bir talebi yok.

Relevante Artikel

Noch dazu:
Schließen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"