Markus Wieser : „Adil bir iş dünyası istiyoruz“

Kısa adı AK NÖ olan Aşağı Avusturya İşçi Odası Başkanı Markus Wieser, Viyana’da yabancı dilde yayın yapan medya temsilcileri için bir akşam yemeği düzenlemiş ve yeni gelişmeler hakkında geniş bilgiler vermişti.  Konu aktuelliğini koruduğu için bu haberi tekrar yayınlama gereği görmektediyiz. PRO INTERNATIONAL adlı derneğin Genel Müdürü Ernst Orhan tarafından organize edilen geceye, başta Türk medyası olmak üzere, Sırp, Hırvat, Arnavut ve Bulgar medyası temsilcilerinin yoğun bir ilgi gösterdiği dikkat çekmişti.

Viyana-  NÖ AK Başkanı Markus Wieser, AK NÖ’nün tek hedefinin üyeleri olan işçilerin haklarını korumak olduğunu ifade ettiği konuşmasında: “ Bizim sloganımız; dürüst çalışma, eşitlik, düzgün maaş ve sağlıklı işveren-işçi ilişkisidir. Bunun için, işverenler ve işçiler olmak üzere her iki tarafı da, en başta karşılıklı olarak anlayışa, birbirlerini sömürmeye çalışmamaya ve iyi niyetli olmaya davet ediyorum.  İşçi ve çalışanların hakları sömürülmesin.” dedi.

AK NÖ Başkanı Markus Wieser’in kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve konuşmasından Yeni Vatan Gazetesi olarak aldığımız notlardan bazı başlıklar şunlar oldu:

Wieser : „Adil iş dünyası – Tüm çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit haklar“ 

-Aşağı Avusturyalı çalışanların yaklaşık beşte birini, yabancı kökenli kişiler oluşturuyor. Bunun bir sonucu olarak da; çok sayıda farklı tutum, dünya görüşü, değer yargısı, düşünce ve davranış biçimi bir araya geliyor. Aşağı Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) için, kişilerin kökenlerinin, ait oldukları etnik grupların ya da inançlarının iş dünyasında ayrımcılığa sebep olmasına müsaade edilemez. Dilsel yetersizlik ya da Avusturya iş hukukuna ilişkin bilgi eksikliğine sahip kişilerin dezavantajlı bir pozisyona düşürülerek, Avusturya iş piyasasının bölünmesine mahal verilemez. Böyle bir sosyal damping, tüm iş pozisyonlarını tehlikeye sokar ve gelir istikrarını bozar. Buna karşı mücadele edilmesi gerekir. Bu bağlamda İşçi Odası, iş hukuku ve sosyal haklar, tüketicinin korunması, mesleki eğitim, fırsat eşitliği, iş yerinde sağlık ve daha birçok konuda, köken ayrımı olmadan tüm üyelerini temsil eder ve onlara danışmanlık hizmeti sağlar.

-Aşağı Avusturya İşçi Odası( NÖ AK), yabancı kökenli çalışanların, farklı zorluklarla karşı karşıya kaldıklarının, genellikle dilsel ve kültürel algı güçlüğü yaşadıklarının ya da engelleri aşmak zorunda olduklarının farkında. Bu çerçevede, entegrasyonu kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için, özel tekliflerle çalışanlara destek olunuyor.

– İşverenlerden ricamız şudur: Unutmayın, sizin kurumunuzda çalışan ve aynı zamanda bizim üyemiz olan işçilerin de duygu ve düşünceleri vardır. Onlara, kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. İnsan gibi davranın ve onlara maddi-manevi zararlar vermeyin. Bizim görevimiz, işte bu maddi ve manevi olarak sömürülen işçilerin haklarını sonuna kadar savunmaktır. AK NÖ olarak tüm işçilere, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Görevimiz size yardımcı olmaktır. Çekinmeden AK NÖ’ye gelin ve hakkınızı arayın.

– Aşağı Avusturya’da (Niederösterreich), başta hizmet sektörü olmak üzere inşaat vb. sektörlerde, özellikle komşu AB ülkelerinde kurulmuş olan şirketlerin haksız kazanç sağladıklarını biliyoruz. Komşu ülkelerdeki işçileri –Macaristan gibi,  Slovakya sistemine göre düşük maaşlarla işe alarak, tüm ücret ve sosyal haklarını Avusturya dışında, çok düşük rakamlarla ödeyen şirketler, Aşağı Avusturya’daki şirketlere ve işçilere zarar veriyor. Çünkü NÖ’de daha fazla maaş ödeyen şirketler on katı daha fazla masrafla, komşu ülkelerin maaş ve masrafları ile rekabet edemiyor. İşverenler işlerini kaybederken, işçiler de işsiz kalıyor. Bu konuda kesin bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Her türlü desteği sağlamak isteyenler için, AK NÖ kapısı her zaman açıktır.

– Bizim için özellikle 50 yaş üstü insanların sağlıklı kalması ve iş bulması çok önemli. Bu nedenle, AK NÖ ile devamlı irtibat halinde kalınarak bilgi edinilmesi gerekiyor. 50 yaş üstü kişiler için istihdam yaratmak başlıca dertlerimiz ve görevlerimiz arasında yer alıyor.

– Bir şirkette en az beş kişinin çalışması halinde çalışanlar, aralarından birini “Betriebsrat” yani işçi temsilcisi olarak seçebilir ve derhal Aşağı Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) temsilcileri ile irtibata geçebilirler.

– AK NÖ için eğitim çok önemlidir. Ömür boyu eğitim ilkesi çerçevesinde Aşağı Avusturya İşçi Odası, başta Almanca ve mesleki gelişim olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve kurslar vermektedir.

– Bu gaye ile Aşağı Avusturya İşçi Odası,  yabancı kökenli işçi temsilcileri ile göçmen dernekleri, Aşağı Avusturya İşçi Odası ve sendikalar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, AK üyelerinin iş dünyasına daha iyi entegrasyonunu sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek ve ortak politikaları, araçları ve tedbirleri ortaya koymak için, kurum içi ya da kurumlar arası işçi temsilcileri ve bu alanda deneyim sahibi örgütler/dernekler/uzmanlar arasında bir ağ oluşturmayı hedefleyen “İş & Entegrasyon” forumunu etkinleştirmek için “Pro Internationel” Derneği ile birlikte çalışıyor.

-Birkaç ay önce kurulan Pro International Derneği, Aşağı Avusturya İşçi Odası’nın ve sendikaların hizmetlerini, işçi temsilcileri ve uluslararası dernekler aracılığıyla çalışanlara iletmeyi amaçlıyor. Dahası Pro International Derneği, çalışanların iş dünyasına başarılı bir şekilde entegrasyonuna yardımcı olacak çok sayıda girişim ortaya koyuyor.  (Örneğin; İşyerlerinde entegrasyon çalışmaları, yabancı kökenli çalışanlara yönelik gelişim/tamamlayıcı eğitim ve dil kurslarını desteklemek vb.)

-Pro International Derneği’nin bir diğer tasarısı ise, Aşağı Avusturya’nın beş bölgesinde uluslararası dernekler ile yabancı kökenli işçi temsilcilerini buluşturan bir ağ oluşturmak. Yabancı kökenli işçi temsilcileri ve uluslararası dernekler; Aşağı Avusturya İşçi Odası, Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) ve Aşağı Avusturya BFI hizmetleriyle tanışmak ve olası işbirliğini görüşebilmek için, bir sonraki toplantıya davet ediliyor. (Takvim: 18 Mayıs 2016 – Neunkirchen, 25 Mayıs 2016 – Wr. Neustadt, 30 Mayıs 2016 – St. Pölten, 2 Haziran 2016 – Baden, 9 Haziran 2016 – Mödling)

Yabancı kökenli kişiler için Aşağı Avusturya İşçi Odası hizmet yelpazesi  nedir sorusuna NÖ AK Başkanı Wieser şöyle cevap verdi:

 

 -Aşağı Avusturya İşçi Odası, yabancı kökenli kişilerin farklı ihtiyaçlarını gözetiyor ve buna yönelik olarak danışmanlık hizmetlerinde (iş kanunu, sosyal haklar, vergi hukuku ve tüketicinin koruması, eğitim) her türlü dil engelini ortadan kaldırmak için tercümanlar görevlendiriyor.

 -AK, sunduğu eğitim fırsatlarında anadili Almanca olmayanları ağırlık merkezine alıyor. Etkin bir şekilde sosyal dampinge karşı mücadelede, hedefe yönelik eğitim danışmanlığı (Türkçe de dahil), dil desteği ve uluslararası diplomaların tanınmasında yardım başlıca kriterleri oluşturuyor.

 

 -AK, dikkatini özellikle kurum içi ya da kurumlar arası düzlemde işçi temsilciliğine veriyor. Aşağı Avusturyalı işyerlerinin işçi temsilcileri ile Aşağı Avusturya İşçi Odası ve Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB) görevlileri, İşçi Odası’nın çıkar ve entegrasyon politikası oryantasyonun çarpanlarını oluşturuyor. AK aynı zamanda, kurum içi ve kurumlar arası düzlemde işçi temsilciliği özelinde eğitim fırsatları da sağlıyor.

 -ALBA pilot projesi (işyeri temsilciliğine yönelik gelişim kursu) ile Avusturya çapında ilk kez yabancı kökenli işçi temsilcileri için bir eğitim sunuldu. Mezunlar, kendi alanlarında görevlerini en etkin şekilde ifa edebilmeleri amacıyla, karşılaşabilecekleri olası durumlar için dilsel, kültürel ve teknik olarak hazırlandı. (ALBA II: Öngörülen tarih 2018)

 -2015 yılında, yabancı kökenli işçi temsilcileri için bir başka özel eğitim planı da -yoğunlaştırılmış mesleki Almanca kursu, programa dahil edildi. Dil bariyerlerinin aşılması ve mesleki bilgilerin genişletilmesi, bu yoğunlaştırılmış mesleki Almanca kursunun hedeflerini oluşturuyordu.  Meslek hayatında iyi bir Almancaya sahip olmak, başarılı temsilcilik ve işyerinde en iyi şekilde entegrasyonun sağlanması adına, işçi temsilcileri için çok önemli bir ön koşuldur. (Gelecek randevu: 2016 sonbaharında)


Orhan : „Sizleri 
aramıza katılmaya davet ediyoruz“

Pro International Derneğinin Genel Müdürü Ernst Orhan Yeni Vatan Gazetesi’nin amaçlarınız ve hizmetleriniz nedir sorularını şöyle yanıtladı:

 

Pro International Derneğinin amaçları nedir? 


Pro Internat
ional Derneği, Aşağı Avusturya İşçi Odası’nın ( NÖ AK) yabancı kökenli üyelerini, yenilikçi girişimlerle iş yaşamına kazandırmayı amaçlıyor.

 

Bu amaca yönelik olarak Pro International Derneği,  kendi sunduğu hizmetlerin yanı sıra, iş ortakları tarafından sunulan fırsatların da ilgililerine ulaştırılmasına aracılık ediyor. ( Aşağı Avusturya İşçi Odası (AK NÖ), Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği (ÖGB), iş kolu sendikaları vb.)

 

İşçi temsilcileri, sendika görevlileri ve uluslararası dernekler ile yakın işbirliği, eylemlerimizin başarısı için belirleyici bir faktör.  Bu nedenle; bu alanda deneyim sahibi uzmanları ve kurumları, önemli sorunları tartışmak, ortak yaşam ve ortak çalışma gayesiyle çözümler ortaya koymak için, aramıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Pro International hizmetleri nedir?

 

·       AK NÖ ve sendikalarca sunulan hizmetlere aracılık etmek

 

·       İş dünyasına ilişkin konularda uluslararası derneklerle işbirliği

 

·       İşyerlerinde entegrasyon çalışmaları

 

·       Yabancı kökenli çalışanlara yönelik gelişim/tamamlayıcı eğitim ve dil kurslarını desteklemek

 

·       Farklı ilgi grupları ile birlikte çalışarak, yabancı kökenli işçi temsilcilerinin eğitimini teşvik etmek

 

·       “İş/Eğitim & Gençlik” temasına ilişkin fırsatlar

 

·       “İş & Entegrasyon” Forumu: Forumun hedefi; ortak politikaları, araçları ve tedbirleri ortaya koymak için, kurum içi ya da kurumlar arası işçi temsilcileri ile bu alanda deneyim sahibi örgütler/dernekler/uzmanlar arasında bir ağ oluşturmak.


(yenivatan.at)

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner