Örnek dava: Çeşme Altınkum´da halka ait olan kıyının işgaline nasıl son verildi?

"Çeşme Altınkum’da kıyıyı işgal eden “Paraliya Beach Club” işgali sona erdi. Kaçak yapılarda söküm başladı. İşletme kapandı.Çeşme Belediyesi  hiç vermemesi gereken, işyeri açma ve çalışma ruhsatını iptal etti.  İşletme, iptal işleminin ardından erken kapanış yaparak plajı terk etti." Çevrecilerin şu sorusu gündemde: "Bu rezaletin aslında birinci derecede sorumlusu Çeşme Belediyesi değil mi?"

HABER ANALİZ , VİYANA, BIROL KILIÇ, 3.08.2022

İZMİR/VİYANA. Çeşme ve çevresinde doğa ve işletmeciliğin resmen sorumsuz siyasi, bürokrat ve „çakma ve çökme işletmeciler“  ile mahvedildiği son Altınkum örnek davası ile kendini bir daha gösterdi.

Yeni Vatan Gazetesi son yıllarda bu konuda birçok habere imza attı. Mesela, „Çeşme Alaçatı mafyaya teslim mi oldu?“ haberi.

Bu haber analizimi çevre ile ilgili.

Dünya’da çevreciler, yaşadığı bölgenin doğasını korumak için mücadele ediyor ve bunun için ülkelerinin parlamentosunda „Yeşiller“ adlı partiler var. Çevrecilerin Avrupa’da büyük saygınlıkları var. Avusturya doğası ile ünlü. Bunu çevrecilerin son elli yıldaki mücadelesi ile sağladılar. Her parti artık Avusturya’da çevre sözcüleri ile dikkat çekiyorlar. Hiçbir siyasetçi ve bürokrat arsız işletmecilere tuhaf izinler veremez. Avusturya’da doğaya ve çevreye haydutvari metotlar ile dokunan yanar. Hukuk devleti kamu malı olan doğaya  küçük veya büyük dokunanı affetmez. Avusturya medyası bu konuda çok hassastır.

“Paraliya Beach Club” İzmir- Çeşme Altınkum işgali

Türkiye’nin doğası son yıllarda katlediliyor. Bunlardan birisine İzmir- Çeşme Altınkum’da çevrecilerin mücadelesi ile son verildiği öğrenildi. Çeşme’den alınan bilgilere göre:
“ Çeşme Altınkum’da kıyıyı işgal eden “Paraliya Beach Club” işgali sona erdi. Kaçak yapılarda söküm başladı. İşletme kapandı. Çeşme Belediyesi  hiç vermemesi gereken, işyeri açma ve çalışma ruhsatını iptal etti. İşletme, iptal işleminin ardından erken kapanış yaparak plajı terk etti.“ Çevrecilerin şu sorusu gündemde: „Bu rezaletin aslında birinci derecede sorumlusu Çeşme Belediyesi değil mi?“

Çeşme Çevre Platformu Avukatı Seher Gacar ve Platform Sözcüsü Ahmet Güler’in gelişmelerden çok umutlu olduklarını belirterek, yapılan doğa tahribatının hukuk eşliğinde hesabını soracaklarını ifade etmeleri dikkat çekti.

Çeşme’de ne oldu ?  Gelin hep birlikte detaylara  bir bakalım

Çeşme Altınkum’da 2. derece doğal SİT alanı içinde kalan, 1.328 m2 alan, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, günübirlik kıyı kullanım olarak Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti. ünvanlı şirkete kiraya verildi.

Kira sözleşmesine göre, bu alana, sökülebilir malzemeden,  6 m2 büfe, 25 m2 gölgelik, duş-tuvalet ve can kurtaran kulesi dışında hiçbir yapı yapılmaması, buradaki doğal dokuyu bozacak hiçbir fiziki ve inşai faaliyette bulunulmaması gerekiyordu. Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti.  adlı şirket, alınan bilgilere göre, Çeşme Altınkum’da bu anlaşmaya uymayarak doğal dokuya zarar vermiş, kiraladığı alanın kat be kat fazlası alanı işgal edip halkın kullanımına kapatmış, doğal bitkileri ve asırlık ardıç ağaçlarını kesmiş, plajın kumunu üst parsele taşımış, proje dışı yapılaşmaya gitmiş, yer altı su arama ve çıkarmaya kapalı olan alanda su kuyusu açmış ve bu durum orada yaşayan yerli bölge halkı ile çevre duyarlılığı olan vatandaşların büyük tepkisine yol açmıştı.

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler bu konudaki gelişmeleri şöyle anlatıyor:

-„Konu ile ilgili olarak bölgede yaşayan vatandaşlar ve Çeşme çevre gönüllüleri ile birlikte bir çalışma grubu oluşturularak yasal çerçevede bir  mücadele ve eylem planı yaptık.  İlk etapta, işletmenin doğal site alanındaki ruhsatsız yapıları için Çeşme Belediyesi’ne baş vuruldu.  İşletmenin  vatandaşların anayasal haklarını dahi hiçe sayan, doğaya zarar veren eylem ve faaliyetleri sıralanarak ruhsatsız yapıların kaldırılması  ve işletmeye ruhsat verilmemesi için çok sayıda dilekçe verildi.“

-„Paralelinde, Çevre Ve Şehircilik İzmir İl  Müdürlüğü’ nden kira sözleşmesinin iptali, kiralama  alanı dışındaki işgalin sonlandırılması talep edildi.  Bu süreçte işletme ruhsatsız/projeye aykırı yapılarını kaldırdı, Çeşme Belediyesi de işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verdi. İşletme, iş yeri açma ruhsatını  aldıktan hemen sonra kaldırdığı yapıları yenden inşa etti hatta daha da büyüttü. “

-„Biz tekrar Çeşme Belediyesi’ne dilekçeler vererek, bir aylık  ruhsat denetim süresi içinde ruhsata aykırılık bulunması halinde ruhsatın iptal edilmesi gerektiğini belirttik, iş yeri ruhsatının iptal edilmesini ve işletmenin mühürlenmesini talep ettik. Ve yine Çeşme Adliyesi’ne baş vurarak işletmenin yaptığı tüm işgal, çevreye verdiği zarar, kaçak yapılaşma vs. hukuksuz her türlü faaliyetinin bilirkişi heyeti tarafından  tespitini istedik.“

-„Gelinen noktada geç de olsa birlikte ve etkin mücadelemiz sonuç verdi.  Çeşme Belediyesi  hiç vermemesi gereken,  en azından 30 günlük denetim süresinde iptal etmesi gereken işyeri açma ve çalışma ruhsatını iptal etti.  İşletme, iptal işleminin ardından   erken kapanış yaparak plajı terk etti.“

-„Bundan sonraki süreçte, işletme ruhsatının iptali ile ilgili şirketin idari yargıda açtığı davada Çeşme belediyesinin yanında  yer alıp işletme ruhsatının iptalinin hukuka uygun olduğuna karar verilmesini isteyeceğiz. Aynı zamanda da kira sözleşmesinin de feshi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nezdinde başvurularımızın takipçisi olacağız.“

-Tüm bunlardan 2 sonuç çıkarmak mümkün. Birincisi, toplumsal olarak, haklarımız gasp edildiğinde,  doğal yaşama, çevreye zarar verildiğinde, kanunlar çiğnendiğinde sessiz kalmayıp sonuna kadar mücadele etmek, hiçbir zaman yılgınlığa düşmemek,  razı oluşu değil karşı duruşu seçmek zorundayız.

-„İkincisi,  Belediyeler çevre korumayı, halkın anayasa ile tanınan kıyılara  ücretsiz ve özgür erişim hakkını, özellikle doğal SİT alanlarının kaçak yapılaşmayla  betonlaşmasının önüne geçmeyi   önceliyor, parayı, ticari kazancı tüm bunların üstünde tutmuyorsa elindeki işletme ruhsatı İPTAL yetkisini kullanmalıdır.“

-„Bu yetki  hak ve hukuk tanımayan işletmeleri kapatabilmesi için kanunla Belediyelere verilmiştir. Bu noktada Çeşme Belediyesinden , Altınkum’daki  işletmenin benzeri çok sayıda  plaj işletmesine de aynı yaptırımı uygulamasını ve böylece ileride yaşanacak benzer talanların ve çevre katliamlarının önüne geçecek caydırıcı etki yaratmasını bekliyoruz.“

Bunlar Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler´in konu ile ilgili ifadeleri.

 

Yeni Vatan Gazetesi  Çeşme Altınkum rezaletini kamu adına sorguluyor:

Hedef bundan sonra Çeşme Belediyesi’nin bu tür kabul edilmez ve içinde insanlığa ait olan bu güzel yerlerin işgallerine her türlü nitelikli dolandırıcılık kokan metotlara yer vermemesi.

Belediyecilik, devletine ve milletine göz kulak olmak ve insanların yararına projeler ile kamuya hizmet etmek ve yanlışa dur demektir.

Milletin malını ve doğasını  peşkeş çekmek değil. Çeşme Altınkum’da 2. derece doğal SİT alanı içinde kalan, 1.328 m2 alan, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından günübirlik kıyı kullanım olarak Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti. ünvanlı şirkete kiraya verilmiştir.

Burada Çeşme Belediye Başkanı’nın derhal masasına ve yönetiminin masasına gelen bu tür bir kira sözleşmesini büyüteç altına alması gerekmez mi? Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti  şirketinin sahipleri kimlerdir? Atık Yönetimi ve Mad. Ticareti yapan bir şirketin turizm ile alakası ve tecrübesi nedir?

Çeşme Çevre Platformu adlı STK’nın yaptığı itirazları Çeşme Belediyesi’nin yapması gerekmez mi?

Çeşme Belediye Başkanı’nı doğasını seven ve korunmasını isteyen Çeşme halkı mı seçti yoksa iktidara bağlı Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti. mi? Çeşme Altınkum’da doğaya verilen zarara Çeşme Belediyesi nasıl göz yummuştur? Çeşme Belediyesi, hiç vermemesi gereken „işyeri açma ve çalışma ruhsatını“ niye iptal etti?

İşletme Yeşilköylü Atık Yönetimi Mad. Tic. Ltd.Şti. iptal işleminin ardından erken kapanış yaparak plajı niye terk etti? Burada kimler Ali kıran baş kesen rollerine girmiştir? Altınkum’da çevreye verilen bu zararı Çeşme Belediye Başkanı kendi cebinden ödeyecek mi?  CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran bunu en bilmesi gereken siyasetçi değil mi ?

Yeni Vatan Gazetesi olarak yakında kendisine sorular yönelteceğiz ve „Çeşme’de kaç adet kapanmaya aday ‚Paraliya Beach Club'“ var diye soracağız. Sadece o değil.

CHP Belediyeleri’nde kaç tane „Çeşme Altınkum vakası ve örnekleri daha var?

 Kısa adı CHP olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi ismi ile seçilen ve forsunu kullanan ister Milletvekili isterse Belediye Başkanı veya Encümenleri konusunda hassas olması gerekmez mi?

Türkiye AKP ile yolsuzluk bataklığına girdi, doğa mahvedildi ve beşli çete artı diğer siyaset-bürokrat-ticaret-medya-tarikat nitelikli dolandırıcılık mafyavari ilişkiler ile milletin malı ve beytülmal gasp edildi deyip karşılığında daha iktidara gelmeden CHP’li Belediyeler’den böyle kötü haberlerin gelmesine Ankara CHP ne diyor? Çeşme’de oy kullanan insanlar bu tür rezaletlerden haberi var mı ?

Sorumuz direk „yetimin ve kamunun hakkını yedirmeyeceğiz“ diyerek güven veren sayın CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na: CHP Belediyeleri’nde daha kaç tane „Çeşme Altınkum vakası“ var?

Bunlara dur demek için CHP ne yapıyor?  Mesela CHP Ankara bu Çeşme Altınkum davasına bakarak tüm CHP Belediyeler’ine çevrecilik, rüşvet ve dolandırıcılık konusunda dikkat çekecek mi? İSKİ davasını bilen var mı ?  CHP eğer iktidarın açtığı yolsuzluk bataklığını kurutmak istiyorsa en başta CHP Belediyeleri bu konuda küstahlığa gitmeden kamu adına soracağımız sorulara cevap vermelidir.  ( yenivatan, Viyana, Haber/Analiz, Birol Kılıç, 3.08.2022)

İlgili haberler:

https://www.yenivatan.at/cesme-turizm-talan-projesi-basladi/

https://www.yenivatan.at/cesmede-talan-sirasi-fedonda/

https://www.yenivatan.at/cesmedeki-doga-katliaminda-goezler-bilirkisi-raporunda/

https://www.yenivatan.at/cesme-alacati-mafyaya-teslim-mi-oldu/

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner