Parti başkanlarına sorular: Göçmenlere hangi haklar verilmeli?

29 Eylül´de Avusturya´da Genel Seçimler var. Sığınma talebinde bulunanlar çalışma hakkına sahip olmalı ve çifte vatandaşlıklara izin verilmeli mi?  Hepsi aslına direk veya indirek Türkiye göçmenlerini  ister Avusturya ister Türk vatandaşı olsun ilgilendiriyor. Avusturya’da Yabancılar Kanunu’nun karmaşıklığı karşısında çoğu zaman bu konuyu takip edebilmek zor oluyor. Bu siyasi partiler için de geçerli. Reform talepleri genellikle soyut bir düzeyde oluyor. Seçime katılan altı siyasi partiden, Avusturya’daki göçmenlerin haklarına ilişkin sorulara yönelik somut yanıtlar vermelerini der Standard istedi.  SPÖ, ÖVP ve FPÖ, Avusturya’nın bu konuda hali hazırda olduğu gibi kısıtlayıcı kalması konusunda büyük oranda mutabık. Parti başkanlarına direkt sorular iletildi: Göçmenlere hangi haklar verilmeli?

Güncel olarak iltica başvurusunda bulunanların iş piyasasına çok sınırlı geçiş hakkı bulunuyor.

  1. İltica başvurusunda bulunanlara çalışma izni verilmeli mi?

Sebastian Kurz, ÖVP:
Hayır, çünkü bu Avusturya’yı göç için daha da cazip kılar. Bizim hedefimiz bunun yerine, iltica başvuru sürecini hızlandırmak olmalıdır. İş piyasasında öncelikli olarak Avusturya’da kalmaya hakkı bulunan 30.000 işsiz mülteciyi entegre etmeliyiz.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ:
İtica başvurusunda bulunanların sınırlı çalışma hakları hali hazırda bulunuyor. Eleman eksikliği olan mesleklerde iltica başvurusunda bulunanlara mesleki eğitimlerini tamamlama imkanı sunulmalıdır. Bundan sonraysa eleman eksikliği bulunan mesleklerde ihtiyaç bulunması durumunda kalma başvurusunda bulunulabilmelidir.

Norbert Hofer, FPÖ:
Hayır. Resmi işlemlerin bu aşamasında çalışma izni verilmesi münasip değil. Birçok iltica başvurusunda bulunanın başvurusu reddediliyor ve ülkeyi tekrar terk etmesi gerekiyor. Ayrıca on binlerce mülteci vasıfsız olmaları nedeniyle işsiz.

Beate Meinl-Reisinger, Neos:
Evet! Her şeyden önce Neos genç iltica başvurucularına çıraklık eğitimi görme imkanı sunulmasını talep etmektedir. Bundan sonra iki yıl daha kalabilmeliler. Devamında kızmızı-beyaz-kırmızı kart başvurusunda bulunabilirler. Bunu yapmamaları durumunda, esaslı bir eğitim almış şekilde vatanlarına geri dönerler.

Peter Pilz, Liste Jetzt:
Evet. Bir iş ve Almanca bilmek entegrasyonun en önemli şartları. İltica başvurusunda bulunanlarda mesleki eğitimin sonlandırılması hem şirketlere hem de entegrasyona zarar verir. Bizler, mesleki eğitim piyasasının tamamının iltica başvurucularına açılmasını ve entegre olan çıraklara kalma hakkı verilmesini talep ediyoruz.

Werner Kogler, Yeşiller:
Avusturya ikamet ilkelerine uymalıdır. Bu nedenle iltica başvurusunda bulunanların belirli bir süre sonra (yaklaşık altı ay) eleman eksikliği bulunan mesleklere giriş hakkı olmalıdır.

  1. Çifte vatandaşlık hakkı olmalı mıdır?

Sebastian Kurz, ÖVP:
Hayır. Vatandaşlıkta vatanımıza bağlılık esastır. Bu nedenle çifte vatandaşlığın, halihazırda olduğu gibi, kısıtlanmasından yanayız. Ancak özel durumlarda çifte vatandaşlık mümkün olmalıdır.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ:
Hayır. Avusturya’dan sürülen Nazi kurbanları dışında böyle bir hak verilmemelidir.

Norbert Hofer, FPÖ:
Hayır. Yurttaşlık, bir devletin bir bireye verebileceği en yüce payedir. Bu nedenle bu kavramla pervasızca hareket edilmemelidir. Ancak tarihi durum nedeniyle bu, Güney Tirollüler için mümkün kılınmalıdır.

Beate Meinl-Reisinger, Neos:
Evet. Köken aldıkları ülkenin dışında yaşayan insanlar genelde anavatanlarına olduğu kadar yeni vatanlarına da bağlılık hissetmektedirler. Avusturya’nın kısıtlayıcı yurttaşlık mevzuatı, 21. Yüzyılın realitelerine uygun değildir.

Peter Pilz, Liste Jetzt:
Çifte vatandaşlığın ön şartı kötüye kullanımın engellenmesi için önlemler alınmasıdır. Bu, şu anki haliyle Türkiye için söz konusu değildir. Erdoğan rejimi çifte vatandaşlıkları kendi amaçları doğrultusunda kötüye kullanmaktadır. Bu nedenle bu alanda dikkatli olunması icap eder.

Werner Kogler, Yeşiller:
Avusturya’nın uluslararası gelişimleri takip ederek çifte vatandaşlığa er ya da geç izin vermek dışında seçeneği bulunmamaktadır. Bizler, ikameti sabitleşmiş ebeveynlerin çocuklarına çifte vatandaşlık verilmesini öneriyoruz

  1. Avusturya vatandaşlarının yabancı uyruklu eşleri otomatikman ikamet hakkına sahip olmalı mı?

Sebastian Kurz, ÖVP:
Hayır. Başka ülkelerden gelen eşlerin hali hazırda “Aile üyesi” sıfatıyla geçici ikamet izni ve iş piyasasına sınırsız erişim hakkı bulunmakta. Yürürlükteki mevzuat bize göre yeterli ve değişikliğe gerek bulunmamaktadır.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ:
Hayır. Buna dair ikamet izni alabilmek üzere yeterli miktarda kural mevcut. Entegrasyonu temin edebilmek ve paralel toplumların oluşumunu engellemek için belirli bir düzeyde Almanca bilgisi gibi ön şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Norbert Hofer, FPÖ:
Hayır. Nitekim bu kötüye kullanıma, yani kağıt üzerinde evliliklere kapıyı sonuna kadar açar!

Beate Meinl-Reisinger, Neos:
Evet. Şu anda AB vatandaşlarının eşleri için zaten geçerli olduğu üzere Avusturya vatandaşlarının yabancı uyruklu eş ve çocuklarının Avusturya’da kalma hakları olmalıdır. Avusturya vatandaşlarının üçüncü ülkelerin tabiyetindeki aile mensuplarına daha dezavantajlı muamele edilmesi durumuna son verilmelidir.

Peter Pilz, Liste Jetzt:
Evet. Aile kurma hakkı yurttaşlıktan bağımsız olarak mümkün olmalıdır. 2016 yılında mültecilerde aile birleşimi şartlarının zorlaştırılmasıyla kaçış sonrası ailenin yeniden bir araya gelebilmesi hissedilebilir derecede zorlaştırılmıştır.

Werner Kogler, Yeşiller:
Başta eş ve reşit olmayan çocuklar olmak üzere aile mensuplarının ikamet hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin aile yaşamını koruyan hükümlerinin gereğidir.

  1. Avusturya daha fazla sığınmacı almalı mıdır?

Sebastian Kurz, ÖVP:
Hayır. Avusturya geçen yıllarda, Avrupa’nın nüfus başına düşen sığınmacı sayısı en yüksek olan ülkesiydi. Daha önemlisi, perspektifler sunmak ve kaçış sebepleriyle etkin mücadele edebilmek üzere, yardıma muhtaç insanlara hızlıca yerinde yardım sağlanmasıdır.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ:
Hayır. Bizim Avrupa çapında bir çözüme, AB sınırlarında işlem merkezlerinin ve köken alınan bölgelere yakın yerlerde yasal sığınma imkanı sağlayan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kriterlerine uygun işlem merkezlerinin kurulmasına ihtiyacımız var.  Diğer bir deyişle popülist yaklaşımlar yerine Avrupa çapında işbirliğine ihtiyacımız var.

Norbert Hofer, FPÖ:
Hayır. Avusturya çok şey yaptı ve vatandaşlarımız haddinden çok şey verdi. Solcuların romantizmi ve “Biz bunu başarırız” sloganı çözüm değil. Adalet sistemi, polis, okullar ile sosyal ve sağlık sistemi kapasitelerinin sınırına ulaştı.

Beate Meinl-Reisinger, Neos:
Avusturya, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden fazla sığınmacı ağırladı. Neos bu nedenle sığınmacıların AB ülkelerine adil dağılımını talep ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yeniden iskan çalışmalarına Avusturya da katkı sağlamalıdır. Böylece yardıma muhtaç insanların tekneye binmesinin önüne geçilir.

Peter Pilz, Liste Jetzt:
Avusturya ortalamanın üzerinde sığınmacıyı ağırladı. Bizler, himaye arayanların adil şekilde dağıtılmasından ve yasadışı göç yerine kontrollü kaçış yollarından yanayız. Bu nedenle yeniden, yerinde sığınma talebi uygulamasına geçilmesini talep ediyoruz.

Werner Kogler, Yeşiller:
Avusturya örneğin yeniden iskan programları kapsamında ek mülteciler alabilir. 2015 yılında edinilen tecrübelerden öğrenilmesi gereken en önemli şey, toplumsal ve mesleki entegrasyona yeterli desteği sağlamaktır. Resim kontrast

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner