*R-Kompleks: Mantıklı insanların/toplumların mantıksız davranmaya başlamasına sebep olan neydi?

"İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki bir çok sosyal bilimcinin beynini bir soru kemiriyordu: Kant, Hegel gibi büyük filozofları, Einstein gibi bilimcileri, Goethe gibi büyük yazarları, Wagner gibi büyük bestecileri çıkarmış bir *Alman toplumu, nasıl olur da Hitler gibi bir delinin peşinden gitmişti?*

Üstelik 20 milyondan fazla insanın ölmesine neden olduğu halde?

*Hitler* _“mühendis kafalı“_ olmalarıyla ünlü *Almanlara ne yapmıştı?*

Onların mantıklarını nasıl „servis dışı“ hale getirmişti?

*Sorunun özü şuydu:*
Mantıklı insanların/toplumların mantıksız davranmaya başlamasına sebep olan neydi?

Uzun süren araştırmalarla cevabın bazı parçaları keşfedildi.
_En önemli kavram „R-kompleks“ denilen olguydu. (google’da arayınız:)

Almanların beyninde “ *R-Kompleks* “ denilen beyin bölgesi, baskın hale getirilmişti.

*R-kompleks*, _“sürüngen beyin bölgesi“ demektir.

Her beyinde bulunur. R-kompleksle yönetmek, kitlelerin beynindeki  „ilkel içgüdüleri aktive ederek, mantıklı düşünmeyi baskılamak“ demektir.

Peki bu tip liderlerin metodu neydi?
Sosyal psikoloji araştırmalarına göre, *bir insanın beyinin R-kompleks seviyesine indirgemenin en iyi yollarından biri onu bir gruba dahil etmekti.*
İnsanları *“biz ve onlar“* diye ayırmaktı. İç bağları sıkı bir grup içindeki kişi *“akıl ihalesi“* yoluyla _mantığını kullanmaktan vazgeçebiliyordu.
Bu amaçla kullanılan *ikinci yol*, _kitleleri *“korku kültüründe“* yaşatmaktı.
Aynı şekilde *“dış düşmanlar“* göstererek korkuya dayalı *politik propaganda yapılarak* da kitleler *R-kompleks seviyesine indirilebiliyor.*
Bu *siyasi stratejide 3-D çok önemlidir:*
1. Düşman göster,
2. Dayanışma duygusunu kışkırt,
3. Düşündürme!
Sürekli çatışma çıkar ki, taraftarların *düşünemesinler!..*
İnsanların mantığına değil *içgüdülerine hitap et!..*
Peki kitleler bu tip „R kompleksli“ liderlerde ne buluyorlar?
En önemli açıklamalardan biri *özdeşlik kurma psikolojisiydi.*
Kendi hayatında yenik, ezik, kompleksli kişiler, bu tür gücü ve otoriteyi temsil eden liderler üzerinden, kendilerini ezen kocalarından, patronlarından, üst sınıftan kendilerince intikam alıyorlardı.
*R-komplekse hitap eden liderlerin en büyük sırrı,* _kendisini bir *“intikam aracı“* olarak sunmalarıydı.
Onlar hep; *Kaybedenlere oynayarak kazanıyorlardı!..*
Kimliklerini bir düşmana göre konumlandırıyorlardı.
Mesajları şöyleydi: _“Ben de senin gibiyim ama senin olmadığın bir yerdeyim, oyunla bana güç ver, nefret ettiğin herkesin canını okuyayım!..“
Bu tip liderler _kolaylıkla iktidara gelebilirken,_ *gidişlerinde büyük bedel öder ve ödetirler.*
Bu tip liderler,  toplumlar için bir zeka testidir.
*Mümin Sekman*: Her Şey Beyinde Başlar

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"