Rusya’ya karşı uygulanan AB yaptırımlarını Avusturya´da çoğunluk destekliyor mu?

Rusya'ya karşı uygulanan AB yaptırımlarını Avusturyalıların yalnızca küçük bir çoğunluğu destekliyor.

VİYANA. Araştırmaya katılanların çoğu, Ukrayna’daki savaşa karşı alınacak tavrın, alternatif enerji kaynakları, insani yardım ve bir barış konferansı düzenlenmesinden oluşmasını istiyor. – ancak bazıları da Rusya’ya karşı daha dostça bir politika uygulanmasını istiyor.

Ukrayna’yı askeri olarak desteklemek?

Bu mümkün değil. Avusturyalı seçmenlerin %50’si savaşın askeri olarak desteklenmesine karşı, yüzde 25’i de Rusya’nın işgal ettiği ülkeye, silah sağlanmasına karşı olma eğiliminde – sadece yüzde beşi tamamen destekliyor ve yüzde 10’u da bu fikre en azından biraz sempati duyuyor. Savaşa tepki olarak NATO’ya katılmak çok istenilen bir durum değil. Bu sonuçlar, STANDARD’ın yaptığı mevcut pazar araştırmasının sonucu.

Ancak bu anket, Avusturya’nın Rusya’ya karşı AB yaptırımlarını desteklemesine, katılımcıların sadece yüzde 25’inin tamamen katıldığını ve yüzde 21’inin de çoğunlukla katıldığını gösteriyor. Bu yüzde 46 oranında destekleyenler, yaptırımlara çoğunlukla (yüzde 18) veya tamamen (yüzde 22) karşı olan yüzde 40 ile tezat oluşturuyor.

Parti çizgisinden ayrılma ve bölünmeler

Yaptırımların savunucuları özellikle kentsel alanlarda yaşayanlardan oluşuyor. Eyalet başkentlerinde ve Viyana’da yüzde %34 ila %35’i yaptırımları tam olarak destekliyor. Yeşiller seçmenlerinin dörtte üçü ve SPÖ, ÖVP ve Neos seçmenlerinin yarısından fazlası yaptırımları destekliyor. FPÖ ve MFG destekçilerinin üçte ikisi yaptırımlara karşı ve şu anda siyasi olarak kararsız seçmenlerin yarısından fazlası da.

Buna karşılık, yüzde 13’ü Avusturya’nın „gaz alabilmek için Rusya ile kesinlikle özel ticaret ilişkilerini sürdürmesi“ gerektiğini söylerken, bir diğer yüzde 21 bu görüşü paylaşma eğiliminde. Burada da parti çizgisinde aynı görüntü görülebilir: FPÖ ve MFG takipçileri özellikle Rusya, Yeşiller, Neos ve ÖVP seçmenleriyle bu tür ilişkilere karşı tavırlarında kararlılar. Ankete katılan on kişiden dördü, Avusturya’nın AB’de Rusya’ya karşı daha dostane bir politika için çalışması gerektiğini de belirtmiş.

Bununla birlikte, Avusturya’da gerçekleşmesi gereken şeyler için en geniş kesimin onayı var: Yüzde 66’sı biyokütle, rüzgâr türbinleri ve güneş enerjisi sistemleri gibi alternatif enerji kaynaklarını teşvik etme planının tamamen arkasında – diğer yüzde 17’si ise bunun „oldukça“ lehinde. Büyük çoğunluk Ukrayna’ya insani yardım sağlanmasını ve mültecilere koruma sağlanmasını destekliyor.

Daha yüksek askeri bütçeyi çoğunluk destekliyor

Ankete katılanların yarısından biraz fazlası Avusturya ordusunun güçlendirilmesinden ve Avusturya savunma bütçesinin artırılmasından yana – üçte biri her iki artırıma da karşı ve geri kalanı kararsız. Federal ordu, ÖVP seçmenlerinden ve Özgürlük Partisi’nden en güçlü desteği alıyor, ancak Yeşiller seçmenleri de (çok küçük de olsa) çoğunluğa katılıyor.

DER STANDARD, Avusturyalıların Ukrayna’daki savaştan kimin sorumlu olduğunu düşündüklerini de sormuş. Ankete katılan beş kişiden dördü Rusya’yı suçluyor, ancak üçte biri Ukrayna ve ABD’yi de suçluyor,  dörtte biri NATO’yu (kısmen) suçlu görüyor ve on bir kişiden biri de Birleşmiş Milletleri suçluyor.

Ankete katılan politikacılar tarafından verilen bir tavsiye daha var: Yaklaşık üçte ikisi Avusturya’nın savaşa tepki olarak mümkün olduğunca sakin kararlar alması gerektiğine inanıyor. ( yenivatan.at)

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner