Tietze´in üye olduğu Avusturya Bilim Akademesi ÖWA´dan dostluk mesajı

Avusturya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Profesör Arnold Suppan'ın önsözü, Türkiye'nin bilim dünyasına ve insanlarına Avusturya'dan gösterilen sevgi, sempati ve saygıyı gösterirken, bilimin "ciddi eserler ve icraatlar" ile ülkeler ve insanlar arasında köprüler kurulmasında etkisinin öneminin altını bir daha çizdi.

Avusturya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı
Profesör Arnold Suppan’ın ÖNSÖZÜ

Avusturya Bilimler Akademisi adına, Neue Welt Verlag’ın Viyana’da yayımladığı “Andreas Tietze ve Avusturya Türkoloji’si – Türkçenin Zenginliğine Efsanevi Bir Katkı” adlı eser için en içten tebriklerimi sunarım. Bu kitap, Türkçenin kelime dağarcığı zenginliğine, merhum Andreas Tietze’nin katkısını kapsamlı bir şekilde anlatan değerli bir eserdir.

Her şeyden önce kitabın editörleri olan Sayın Prof. Dr. Emine Yılmaz, Sayın Prof. Dr. Nurettin Demir ve Sayın Emre Çetinkaya’ya çalışmalarında gösterdikleri büyük çabalardan dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Bu kitaba katkıda bulunan değerli tüm yazarlar, Türkiye ile Avusturya arasında köprüler kurdukları için büyük övgüyü hak ediyorlar.

Profesör Tietze bir bilgeydi ve 1976’dan 2003’e kadar Bilimler Akademimizin çok değerli bir üyesiydi. Bir bilim insanı olarak hayatı, Avusturya Bilimler Akademisi’nin tüm üyeleri için bir rol model ve gurur vesilesidir.

Yirminci yüzyılda Viyanalı evrensel bir bilim insanı olarak Tietze’nin, 70 yıllık bir süre içinde nasıl bu kadar çok bilgi edinebildiğini ve Türk dili alanında yaptığı çalışmalarla hem modern Türkiye’ye hem de Kafkaslardan Orta Asya’ya kadar Türkçe konuşan nüfusa büyük hizmetlerde bulunduğunu bu kitaptan öğreniyoruz. Bu nedenle bu eser öncelikle Avusturya Türkoloji’sine ve efsane bilim insanı Andreas Tietze’nin eserlerine ithaf edilmiştir.

Bildiğimiz, merhum Tietze’nin, hayatı boyunca bilimsel çalışmalarının sadece küçük bir bölümünü yayımlayabildiğidir. Tietze’nin editörlüğünü kendisinin yaptığı ilk iki cildin modelinden yola çıkılarak 2019 yılında TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından eserinin tamamının Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati (Tarihsel ve Etimolojik Türkçe-Türkçe Sözlüğü) başlığıyla dokuz cilt halinde yayımlandığını sevinçle öğrendim. Bunu bir dizin izlemiş olması takdire şayandır.

Bildiğimiz Türk dilleri, yaklaşık 500 yıldır Avusturya’da öğretilmekte ve öğrenilmektedir. Eserden öğrendiklerimiz ise çok geniş kapsamlı. 1526’da Osmanlılara karşı Mohaç Savaşı’ndan sonra, Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki diplomatik ilişkiler gelişti ve buna bağlı olarak Avusturya’da Türkçe öğretimi başladı. 1754’te kurulan “Kaiserlichen Akademie der Orientalischen Sprachen” adlı kurumda, İran ile Arap Dilleri ve Kültürleri Bilimi alanındaki uzmanların yanı sıra Türkologlar da yetiştirildi. Bunların en ünlüsü, 1847’de kurulan İmparatorluk Akademisi’nin ilk başkanı olan Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall’dı. Onun on ciltlik “Geschichte des Osmanischen Reiches“ (1827-1835) ve dört ciltlik “Geschichte der osmanischen Dichtkunst“ (1836-1838) adlı eserleri, halen önemli eserler olmaya devam etmektedir.

Yıllardır sadece Viyana’da değil, Almanca konuşulan tüm dünyada bilime katkı sunan mükemmel eserleri ile  tanınan yayınevi sahibi Sayın Birol Kılıç’ın, bu değerli eseri Viyana’da Türkçe yayımlaması bizi çok memnun etmiştir. Türk kökenli bir Avusturya vatandaşı bir köprü kurucusu olarak Sayın Kılıç, genç nesil için aslında bir rol modeldir. Kendisinin büyük desteği ile Avusturya Bilimler Akademisi olarak uluslararası yirmi dört bilim insanının da katkılarıyla takdir toplayan ve başarılı bir kaynak eseri olan “Orient und Okzident (Doğu&Batı) 500 Yıllık Algı ve Etkileşim” adlı eseri Neue Welt Verlag ile birlikte büyük bir başarı ile yayımladık.

Merhum Andreas Tietze´nin bilimsel çalışmalarının yanı sıra Tietze üzerine yazılan ve sayın Kılıç tarafından desteklenen bu değerli eserin “Avusturya Bilimler Akademisi” ve “Türkiye Bilimler Akademisi” arasında  bir manada köprü kurulmasına vesile olmasından ayrıca mutluyum.

Büyük bir Avusturyalının Türk dili için bu kadar çok eser ve katkı vermesinden dolayı gurur duyuyor ve bu anlamda bu kitaba önemli katkılarda bulunan tüm yazarlara ve editörlere bir kez daha gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Ama özel final teşekkürüm elbette bu köprüleri Viyana üzerinden önemli ve ciddi eserler ile kuran Yayıncı Sayın Birol Kılıç’a…

Viyana’dan Ankara’ya  selam ve saygılarımla,

Profesör Arnold Suppan

Avusturya Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Viyana, Mart 2022

Vorwort DEUTSCH

Eseri burada direk PDF şeklinde Neue Welt Verlag sayfalarında okuyabilirsiniz. 

 

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner