“Yaşam tarzıma dokunma” çığlığının romanı!

Bu romanda, dini siyasallaştırarak hayatın her alanında egemen kılma sürecinin ilk ipuçlarını bulacaksınız. Elbette edebî çalışmanın roman dalındaki özgünlükleri çerçevesinde! Söz konusu sürecin başlangıç yılları, bir yatılı kız lisesinde yaşa-nan olaylarla ortaya konur. Gelinen noktanın, yirmi beş-otuz yıl önceki ilk belirti-leri, bir grup genç kız şahsında hikâye edilir.

Hallac Medien – 1998’den beri Viyana’da yaşayan yazar Hüseyin A. Şimşek’in Al-manca’da yayımlanan üçüncü kitabı bir roman oldu. Şimşek’in bugüne kadar yayım-lanmış dört romanından biri ve çok yakında Ütopya Yayınevi tarafından yeni baskısı yapılacak olan Kızılötesi Rengini İsteyen Kız adlı bu romanı, Das Mädchen wollte ihre Inf-rarotfarbe adıyla Almanca’ya çevrildi. Çevirisini Jbid Hacobian’nın gerçekleştirdiği bu roman, merkezi Avusturya’nın Tirol eyaletinden bulunan EYE Literaturverlag tarafın-dan okurlara sunuldu. Viyana Kültür Dairesi’nin Edebiyat Bölümü (Kulturabteilung der Stadt Wien, Literatur), romanı önemli oranda sübvanse etti.

Şimşek’in Kızılötesi Rengini İsteyen Kız adlı bu romanında, dini siyasallaştırarak hayatın her alanında egemen kılma sürecinin ilk ipuçlarını bulacaksınız. Elbette edebî çalışma-nın roman dalındaki özgünlükleri çerçevesinde! Söz konusu sürecin başlangıç yılları, bir yatılı kız lisesinde yaşanan olaylarla ortaya konur. Bugün gelinen noktanın, yirmi beş-otuz yıl kadar önceki ve pek de önemsenmeyen ilk belirtileri, bir grup genç kız şahsında hikâye edilir.

Bir dinî inancın siyasallaştırılarak toplum ve birey yaşamının bütün hücrelerine zerk edilmesi, zamanında “küçük”, “ayrıntı”, “lokal” denilerek pek de önemsenmeyen uygula-malarla mümkün olmuştur. Bir yandan, vakti zamanında birlikte çıkılan o yollardaki evvel zaman “reis”lerini ve “cemaat ablaları”nı bulacaksınız bu romanda.

Öte yandan, yüksek öğrenim yapamadan evlendirileceği korkusuna kapılan, otoriter babayla çatışmak zorunda kalan, bütün bu sıkışmaları yatılı okul seçeneğiyle aşacağını uman, ama orada otoriter babaya rahmet okutacak “kamusal” ve “kollektif” bir otoriteyle karşı karşıya bırakılan Nurdemleri! Meğer, daha büyük bir “aile”ye katılmışlardır! Ki bu ailede birden fazla “baba”, sayısız “abla” vardır.

Türkiye’de, “siyasallaştırılmış bir dinî tarz”ın iktidara taşınmasının, geniş kesimler açı-sından da kabul edilemez noktaya taşındığı bir dönemde, “Taksim Gezi” başta olmaz üzere bir dizi eylem yaşanır oldu. Bu eylemlerde öne çıkan şiar, “yaşam tarzıma dokun-ma” idi. Bu şiarın, gerçekten bir değeri, bir önemi var mıdır? İşte bu romanda, bu ve daha birçok soru, bir yatılı kız okulunda 30 yıl kadar önce meydana gelmiş olaylar üze-rinden karşılığını buluyor. Yani anlatılan; “90’lar Türkiyesi”nde bir yatılı kız lisesinin du-varları arkasında yankılanan “yaşam tarzıma dokunma” çığlığının hikayesidir!

30 yılda 10 kitaba imza attı

Yazarlık hayatına romanla 1987’de adım atan Şimşek, sonraki yıllarda şiir ve araştırma kitaplarına da imza attı. Türkiye’de bugüne kadar 10 kitabı yayımlandı. Bu kitapların üç tanesi Avusturya’da ve Almanca da yayımlandı: Schreibend stirbt man am besten (En Güzel Yazarak Ölünür – şiir), 50 Jahre Migration aus der Türkei nach Österreich (Türki-ye’den Avusturya’ya Göçün 50 Yılı – araştırma) ve Das Mädchen wollte ihre Infrarotfar-be (Kızılötesi Rengini İsteyen Kız – Roman).

Şiirleri aynı zamanda, Avusturya’da 2004-2017 yılları arasında çıkan dört ayrı antoloji-de de yer aldı: heim.at (EYE), Neue Österreichische Lyrik- und kein Wort Deutsch (Hay-mon), Wir, bewegende Steine (PEN Austria) ve Anima (Anima Ineognita Edition).

Kitabın Almanca baskısı, Avusturya’daki bütün kitapçılardan, direk yayınevinden (EYE Literaturverlag) ve Hallac Medien’den ısmarlanabilir. (Viyana)

………………………………………………………………

EYE Literaturverlag der Wenigerheiten
6500 Landeck, Graf 135, Kårrnerwaldele / Tirol
nitsche.g@tirol.com

Hallac Medien (Wien)
info@hallac.org

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner