Yurtdışı borçlanma uzman uyardı:“Başvurunuzu 2021’den önce yapın“

E. İş Başmüfettişi Ali İhsan Öztürk yurtdışı borçlanmayla ilgili +49 haber kanalında önemli uyarılarda bulundu. Öztürk, borçlanma yapmak isteyen vatandaşlarımızın 2021 yılı gelmeden başvuruda bulunmalarını önerdi.

Borçlanma şartları, süreleri, belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Öztürk “Çünkü 2021 yılı artış beklentisi, yüzde 10dan aşağı olmayacağı yönündedir. Bu da başvuru sonraki yıla sarkarsa yüzde 10 fazla bedel ödemek anlamına gelir” dedi. +49’un YouTube kanalında yayınlanan “Çalışma Üstadı ile Yurtdışı Türkleri Özel” programının daimi konuğu İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı emekli İş Başmüfettişi Ali İhsan Öztürk, mali müşavir Özgür Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Yurtdışı borçlanma ile ilgili tüm merak edilenlerin işlendiği programdan kesitler şöyle:

ÖZGÜR YILMAZ – Yurtdışı hizmet borçlanması nedir? 

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen belli süreleri SGK’ya borçlanarak emekliliklerine saydırmaları şeklindeki uygulama yurtdışı borçlanması olarak adlandırılır.

Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın, yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

ÖZGÜR YILMAZ – Yurtdışı borçlanmasının şartları neler? Kimler borçlanabilir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Yurtdışı sürelerinin borçlanılabilmesi için,

Borçlanılacak olan sürede Türk vatandaşı olmak;

Borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı veya doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak;

Borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek;

SGK’ya Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi ile başvuruda bulunmak gibi şartlar aranmaktadır.

ÖZGÜR YILMAZ – Hangi süreler borçlanılabilir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri;

Yurtdışında geçen sigortalılık (çalışma) süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri;

Medeni durumlarına bakılmaksızın ev kadını olarak geçen (sigortalılık haricindeki) süreler borçlanılabilmektedir

ÖZGÜR YILMAZ –  Yurtdışı borçlanmasında sigortalılık süresi nasıl belgelendirilir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Sözleşmeli ülkelerde çalışılmış olması durumunda şöyle:

Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartı;

Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi kuruluşlara ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın, çalışılan ülkede işyerinin ait olduğu belediyelerce düzenlenmiş hizmet belgeleri, vergi dairelerince çalışılan sürelere ilişkin düzenlenmiş belgeler, iş bulma kurumlarınca işsizlikte geçen sürelere ilişkin verilen belgeler, ilgili meslek kuruluşları veya birliklerince veya diğer resmi kuruluşlarca verilen hizmet belgeler;

Yurtdışında kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerince verilen hizmet belgesi;

Sözleşmesiz ülkelerde çalışılmış olması durumunda ise bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgesi;

Yurtdışında çalışılan iş yerlerinden alınacak hizmet sürelerini gösterir bonservis ile birlikte pasaportta bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ile duruma uygun bir belgeyle belgelenmesi gerekmektedir.

ÖZGÜR YILMAZ – Ev kadını olarak geçen sürelere ait belgeler nelerdir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Kanuna göre yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte;

1- İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin, Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurtdışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden;

2- Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesinden;

durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak Kurumca “Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesinden (EGMP)” borçlanılmak istenilen süreler ait giriş çıkış tarihlerinin tespitinin yapılabilmesi halinde ilgilerden ayrıca yurda giriş çıkış belgesi istenmez

ÖZGÜR YILMAZ – Yurtdışı borçlanma işlemlerinde nerede yapılır?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK –  İsviçre hariç,

– Kimlik Paylaşım Sisteminden tespit edilecek adresin bulunduğu ildeki,

– Kimlik Paylaşım Sisteminde adres kaydı bulunmuyor ise nüfusa kayıtlı olunan ildeki,

– Adres tespit edilemediği durumlarda ise müracaat edilen ildeki,

– Kimlik Paylaşım Sisteminde birden fazla kayıtlı adresi bulunan sigortalı veya hak sahiplerinin tercih ettikleri adresin bulunduğu ildeki, sosyal güvenlik il müdürlükleri (SGİM) / sosyal güvenlik merkezlerince sonuçlandırılacaktır.

ÖZGÜR YILMAZ –  Borçlanma miktarı nasıl hesaplanıyor?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK –  Yurtdışı borçlanması günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 7,5 katı arasında olmak şartıyla tercih edilecek herhangi bir prime esas kazanç seviyesinden de yapılabilmektedir.

Borçlanma Tutarı=Borçlanılacak Gün Sayısı X Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı X %45   2020 de başvuranlar en düşük günlük 44.15  TL ödeyecek .

jvk.png

ÖZGÜR YILMAZ –   Borçlanılan süreler hangi sigortalılık statüsünden sayılıyor?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK –  01.08.2019 tarihinden itibaren yapılacak olan yurtdışı borçlanmalarında, en son sigortalılık statüsünün ne olduğuna bakılmaksızın borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri artık 5510 sayılı Kanunun 4/1-b bendi (Bağkur) kapsamında değerlendirilmektedir.

ÖZGÜR YILMAZ –  Yurtdışı borçlanma işlemleri sonucu tahakkuk ettirilen miktar ne kadar süre içerisinde ödenmelidir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – 08.05.2008 tarihinden sonra yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan;

– Borçlanmanın geçerli olabilmesi için tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

– Borçlarını yurtdışından ödeyecek olanlar, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

– Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni başvurularına bağlı olacaktır.

– Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılacak,

ÖZGÜR YILMAZ – Borçlanma işlemlerinden vazgeçmek mümkün mü, ne yapmak gerekir?

ALİ İHSAN ÖZTÜRK – Borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık süre içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.

– Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden henüz aylık bağlama işlemleri tamamlanmadan borçlanmalarının iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilecektir.

– Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yazılı başvuruları halinde, ödenen borçlanma miktarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilecektir.

– Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık almakta olanlar, borçlanma başvurusu ve buna bağlı olarak yapılan borçlanmadan vazgeçemeyeceklerinden, bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmeyecektir.

Borçlanma yapmak isteyen vatandaşlarımız 2021 yılı gelmeden başvurularını yapmaları faydalı olur. Çünkü 2021 yılı artış beklentisi  yüzde 10dan aşağı olmayacağı yönündedir. Bu da başvuru sonraki yıla sarkarsa yüzde 10 fazla bedel ödemek anlamına gelir. ( +49.com)

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner