Avusturya’da her dört kadından birinin göçmenlik geçmişi var

Avusturya Entegrasyon Fonu'nun (ÖIF) Kadınlar Günü vesilesiyle açıkladığı yeni rakamlar, Avusturya'da neredeyse her dört kadından birinin göçmenlik geçmişi olduğunu ortaya koydu.

Viyana. Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF), Kadınlar Günü vesilesiyle, ülkede yaşayan göçmen kadın sayısını ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. 2022’nin başında ülkede yaklaşık 936.600 yabancı kökenli kadın yaşıyordu. Bu, 2017’den bu yana yüzde 17’lik bir artış anlamına geliyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu son verilere göre, Avusturya’daki yabancı uyruklu kadınların yarısından fazlasının üçüncü ülkelerde doğmuş olduğu, en fazla kadının Bosna-Hersek, Türkiye, Sırbistan ve Suriye’den geldiği görülüyor. Buna karşılık, yabancı doğumlu kadınların yüzde 48,9’u AB/EFTA ülkelerinden veya Büyük Britanya’dan geliyor. Burada en yaygın doğum ülkeleri Almanya, Romanya ve Macaristan olarak listeleniyor.

İlk 20 menşei ülke (son tarih 1 Ocak 2022) ise şu şekilde sıralanıyor:

 • Almanya (131.541 – artı 4400 net göç)
 • Bosna Hersek (88.057 – artı 800 net göç)
 • Türkiye (75,819)
 • Sırbistan (75,375)
 • Romanya (71,566 – artı 2000 net göç)
 • Macaristan (46,377)
 • Polonya (39,388)
 • Slovakya (28,550)
 • Hırvatistan (27.231 – artı 2.200 net göç)
 • Suriye (22.655 – artı 1.800 net göç)
 • Rusya (22,245)
 • Çek Cumhuriyeti (21.834)
 • Bulgaristan (17,833)
 • İtalya (16,528)
 • Kosova (16.077)
 • Afganistan (15.244 – artı 860 net göç)
 • Kuzey Makedonya (14.100)
 • Slovenya (13,303)
 • İran (11,399)
 • Ukrayna (11,261)

5 yıllık karşılaştırma: En büyük artışlar Suriye’den

2021’de Avusturya’ya net göç +22.000 olarak gerçekleşti ve böylece bir önceki yıla göre +19.000 artış gösterdi. Beş yıllık karşılaştırmada (2017-2022) en büyük artışlar Suriye (+%46,2) veya Ukrayna (+%30,1) doğumlu kadınlar arasında gerçekleşti. Ancak Romanya (yüzde +26,6), Bulgaristan (yüzde +26,1) ve İran’dan (yüzde +21,9) da beş yıl öncesine göre ortalamanın üzerinde sayıda kadın geldi.

2021 yılında Avusturya’da ortalama 1.148.700 göçmen kökenli kadın yaşamaktaydı (toplam kadın nüfusunun %24,4’ü). Böylece göçmen kökenli kadınların sayısı 2017’den bu yana yüzde 16,7 oranında arttı. Göçmen kökenli kadınların yüzde 73,6’sı „birinci kuşak“ olarak adlandırılan, kendileri yurtdışında doğmuş ve Avusturya’ya göç etmiş kadınlardan oluşmaktadır. Göçmen kadınların yüzde 26,4’ü, doğum yeri yabancı olan ebeveynlerin Avusturya’da doğan torunlarıdır ve bu nedenle „ikinci kuşak“ olarak kabul edilmektedir. Avusturya’da doğduğu ülke yabancı olan toplam 1.842.426 milyon kişi yaşamaktadır. 936.581’i kadın (%50,8), 905.845’i erkektir (%49,2). 2021 yılında Avusturya’da toplam 16.171 vatandaşlığa kabul gerçekleşmiş olup, bunların 8002’si (%49,5) kadın, 8169’u (%50,5) erkektir.

İltica başvuruları: Kadınların oranı önemli ölçüde düştü

Sığınma başvuruları söz konusu olduğunda ise kadınların oranında önemli ölçüde bir düşüş yaşandığı gözlendi. 2022 yılında sığınma başvurularının sadece yüzde dokuzundan biraz azı (9739) bir kadın tarafından yapılmıştı. Bu oran 2021’de yüzde 14,6, 2018’de ise yüzde 39,6 idi. 2022’de kadınlar tüm sığınma başvurularının yaklaşık üçte birini oluşturuyordu.

Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerine atıfta bulunan ÖIF broşürüne göre, 2021 yılında göçmen kökenli olmayan kadınlar için istihdam oranı yüzde 70’in üzerindeyken, göçmen kökenli kadınlar için bu oran sadece yüzde 60’tı. Bu oran AB veya EFTA ülkelerinden gelen kadınlar arasında en yüksek (yüzde 70,9) seviyede seyrederken Suriye/Afganistan/Irak’tan gelen kadınlar arasında ise en düşük (yüzde 12,6) seviyede kaldı.

Eğitim seviyesi yükseliyor

ÖIF ayrıca eğitimle ilgili rakamları da derledi: Buna göre, 2020/21 öğretim yılında kız öğrencilerin dörtte birinden fazlası (yüzde 27,4) Almanca dışında bir konuşma diline sahipti. Hem Avusturyalı kadınlar hem de yabancı ülke vatandaşı olan kadınlar arasında eğitim seviyesinde bir artış gözlemlendi. Üniversite mezunu kadınların oranı Avusturyalılar arasında yüzde 1,3’ten (1971) yüzde 21,6’ya (2021) yükselirken, yabancı uyruklu kadınlar arasında üniversite mezunu kadınların oranı yüzde 3,4’ten (1971) yüzde 28,8’e (2021) yükselerek önemli ölçüde daha fazla artış gösterdi. Göç geçmişine göre bakıldığında da eğitim seviyesinde büyük ölçüde bir artış yaşandığı gözlemlendi. (yenivatan.at)

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner