Avusturyalılar göçmenlerle yaşamaktan memnun değil!

Entegrasyon Barometresi'ne göre Avusturyalıların üçte ikisi, göçmenler (yüzde 67) ve mültecilerle (yüzde 68) birlikte yaşamaktan memnun değil.

Viyana. Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF) tarafından Peter Hajek Public Opinion Strategies ile işbirliği içinde düzenli olarak yürütülen Entegrasyon Barometresi, Avusturyalıların göçmen ve mültecilerle birlikte yaşamaktan memnun olmadıklarını gösteriyor.

16 yaşın üzerindeki 1.000 Avusturya vatandaşına uygulanan anket sonuçlarına göre, Avusturyalıların yüzde 67’si göçmenlerle, yüzde 68’i ise mültecilerle birlikte yaşamayı “oldukça” ya da “çok kötü” olarak tanımlıyor. Nisan 2022’deki benzer bir ankete kıyasla (sırasıyla yüzde 47 ve 45) önemli bir artış olduğu göze çarpıyor. Yine benzer şekilde Müslümanlarla birlikte yaşamayı “kötü” olarak değerlendirenlerin oranı Nisan 2022’de yüzde 60 iken, bu çalışmada oran yüzde 67’ye yükseliyor.

Mülteci ve göçmenlerle birlikte yaşamada sorunlu alanlar öncelikle kamusal alanlar olarak algılanırken (yüzde 71), bunu yerleşim alanları (yüzde 65) ve okullar (yüzde 47) takip ediyor. Kamusal alanda, sokaklarda ve meydanlarda bir arada yaşama algısının kötüleştiği söyleniyor.

Mülteci krizi korkusu

Ukrayna’daki savaş nedeniyle, 2015’te yaşanana benzer bir başka mülteci krizinin yaşanabileceği endişelerinin de arttığı gözleniyor. Nisan 2022’de katılımcıların sadece yüzde 20’si bu konuda „çok sık“ endişe duyarken, şimdi bu oranın yüzde 32’ye yükseldiği görülüyor.

Siyasal İslam’ın yayılmasından (yüzde 24’ten yüzde 31’e yükselmiştir) ve göçmen gruplar arasındaki çatışmalardan (yüzde 19’dan yüzde 27’ye yükselmiştir) duyulan korkuların da benzer şekilde artış gösterdiği gözleniyor.

“Avrupa, yasa dışı göçe karşı birlikte çalışmalıdır”

Entegrasyon Bakanı Susanne Raab’a (ÖVP) göre, Entegrasyon Barometresi „Korona salgınının, 2015’teki gibi yeni bir mülteci dalgası endişesi gibi şimdi yeniden görünür hale gelen birçok endişenin üstünü örttüğünü açıkça gösteriyor“.

Başarılı bir entegrasyonun her zaman Avusturya’ya gelen insan sayısına bağlı olduğuna dikkat çeken Raab, „İşte bu nedenle Avrupa yasa dışı göçü durdurmak için birlikte çalışmalıdır. Ancak bu şekilde entegrasyonun uzun vadede işe yaramasını, sosyal uyumumuzun bozulmamasını ve gerçekten korunmaya ihtiyacı olan mültecilerin de korunmasını sağlayabiliriz“ dedi. (yenivatan.at)

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner