Çifte vatandaşlık için mektup mu aldınız? İşte örnek cevap mektup!

Viyana-Avukat Mehmut Şahinol Türk asıllı Avusturya vatandaşlığı bulunan okuyucularımıza verilmesi gereken örnek bir mektubu Almanca dilinde hazırladı. Türkçe tercümeside anlaşılması için verilen mektubu ayrıca aşağıda dikkatlere sunuyoruz. Mektup Almanca dilinde yollanması gerekiyor.

Metinin sonunda şunları ifade etti: „Ancak bu yazı kesinlikle bir avukata danışılmasının yerini tutmaz, çünkü avukat sizin bireysel durumunuza göre, verilen süre dolmadan sizin adınıza harekete geçecektir. Özellikle böyle bir yazının bazı resmi makamlar için yeterli olmadığı ve herşeye rağmen Türkiye’den bir nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesinin istendiği görülmektedir. Böyle durumlarda Avusturya’da kayıtlı bir avukatla iletişime geçilmesi önemle önerilmektedir.“

İlgili yazı şöyle :

Değerli okuyucular!

Türk referandumu ile Avusturya’daki seçim sürecinde sıkça Türk asıllı bay/bayan Avusturya vatandaşlarının yasa dışı çifte vatandaşlıkları ile ilgili haber ve yazılar çıkmıştır.

Şimdi ise, federal eyaletlerin yetkili resmi makamları tarafından Türk asıllı bay/bayan Avusturya vatandaşlarına talep yazıları gönderilmektedir. Bu yazılarda Türk asıllı bay/bayan Avusturya vatandaşları, Avusturya vatandaşlığını almalarına rağmen Türk vatandaşlığına da sahip olmakla itham edilmektedirler.

Resmi makam bu yazılarda Avusturya vatandaşlığının muhafazası yönünde bir iznin olmaması halinde Ceza Kanunu’nun 27. maddesi gereğince Avusturya vatandaşlığının kaybedileceğini belirtmektedir. Avusturya vatandaşlığının bu şekilde kaybedilmesini önlemek için, resmi makamlar (katkıda bulunma         yükümlülüğüne dikkat çekerek) Türk asıllı bay/bayan Avusturya vatandaşlarından Türkiye’den (!) güncel bir nüfus kayıt örneği tedarik etmelerini ve Avusturya makamlarına ibraz etmelerini talep etmektedirler.

Bu bağlamda, Avusturya makamlarının yazısında cevaplandırılmayan çeşitli sorular ortaya çıkmaktadır. Özellikle yukarda ifade edilmiş olan çifte vatandaşlık ithamının, nereden geldiği belirsiz olan şüpheli bir listeyi esas alması sorunlu görünmektedir. En azından bu liste muhtemelen Türkiye’deki resmi makamlara ait bir belge değildir.

Size de resmi makamların böyle bir “itham yazısının” ulaşmış olması halinde, kesinlikle tepkisiz kalmamalısınız (Not: katkıda bulunma yükümlülüğü), aksi halde Avusturya vatandaşlığının kaybedilmesi tehlikesi vardır! Derhal güvendiğiniz bir avukata başvurmanız tavsiye olunur.

Bazı hallerde aşağıdaki yazının da (Almanca dilinde aşağıda verilmiştir) dava sürecinin durdurulması için yeterli olduğu görülmüştür:

“Sayın bayanlar ve baylar!

 Yukarda tanımlanmış olan hukuk davasında verilen süre dahilinde aşağıdaki yanıtı veriyor ve aşağıda ayrıntılı şekilde açıklıyorum:

Türk vatandaşlığını tekrar almış olduğum şüphesinin aksine, yabancı bir ülke (Türkiye) vatandaşlığını almak için ne bir başvuruda ya da beyanda bulunmuş ne de vatandaşlığı almayı kabul etmiş bulunuyorum.

 Bir isim listesinin içerdiği bilgileri sorgulamadan esas alarak yazılı bir karar verilmesi mümkün değildir, kaldı ki kaynağın doğrulanması bile olanaksızdır. Size iletilmiş olan listenin gerçek olduğuna ve doğruluğuna itiraz ediyorum.

Bu nedenlerden dolayı soruşturma sürecinin durdurulmasını talep ediyorum.

Dostane selamlarımı sunarım

 İsim Soyad”          

Ancak bu yazı kesinlikle bir avukata danışılmasının yerini tutmaz, çünkü avukat sizin bireysel durumunuza göre, verilen süre dolmadan sizin adınıza harekete geçecektir. Özellikle böyle bir yazının bazı resmi makamlar için yeterli olmadığı ve herşeye rağmen Türkiye’den bir nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesinin istendiği görülmektedir. Böyle durumlarda Avusturya’da kayıtlı bir avukatla iletişime geçilmesi önemle önerilmektedir.

Almanca gönderilmesi gereken metin şöyle :

„Sehr geehrte Damen und Herren!

In oben bezeichneter Rechtssache erstatte ich nachstehende Stellungnahme binnen offener Frist und führe diese aus wie folgt:

Entgegen der Annahme, dass ich die türkische Staatsbürgerschaft wieder angenommen haben soll, habe ich weder einen Antrag gestellt, eine Erklärung abgegeben noch zugestimmt, eine fremde (türkische) Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Die unkritische Übernahme von Informationen anhand einer Namensliste kann keine Grundlage für einen Bescheid darstellen, zumal die Quelle nicht einmal verifizierbar ist. Die Echt- und Richtigkeit der Ihnen zugespielten Liste wird daher bestritten.

Folglich beantrage ich das Ermittlungsverfahren einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Vorname Nachname“

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"