Fransa’nın ilk kadın imamı: “Farklı Bir İslam Mümkün”

İslam'ı modernize etme söylemiyle yola çıkan Fransa'nın ilk kadın imamı Kahina Bahloul, Fransa İslamı'nın zamanının geldiğini öne sürüyor.

PARİS- Fransa’nın erkek-kadın karma şekilde cemaate namaz kıldıran kadın imamı Kahina Bahloul, Kur’an’da kadınların imam olmasının yasaklanmadığını söylüyor. Yaptığı açıklamalarla farklı bir İslam’ın mümkün olduğunu iddia eden Bahloul, kadın ve erkeklere karma şekilde namaz kıldırmasıyla biliniyor.

Fatima Camii isimli kadın erkek karışık camiinin kurucularından olan İmam Bahloul, kurduğu camiyi anlatırken „Liberal İslam“ı uyguladığını açıklıyor.

Müslüman-Cezayirli bir baba ile Hristiyan ve Yahudi kökenli Fransız bir annenin çocuğu olan, hukuk mezunu Kahina Behloul, imam olma sürecinin de uzun olduğunu belirtiyor. 42 yaşındaki Bahloul, Fransa’da doğmuş ama Cezayir’de büyümüş. Kendi ifadesine göre bu ülkede köktendinciliğin yükselişine ve inancının ‚çarpık bir versiyonuna‘ tanık olmuş.

‚İslam’ın içindeki anlam krizi‘

Euronews’e konuşan Bahloul, Fransa’ya döndükten sonra, dini alanda eğitim veren École Pratique des Hautes Études’de İslami araştırmalar alanında doktorasını tamamlamış. Kendisini bu alanla ilgilenmeye iten nedenlerden birinin, „İslam’ın içindeki anlam krizi“ olduğunu söylüyor. Bahloul, „Bu krizin esas olarak Müslüman düşüncesindeki durağanlıktan kaynaklandığına inanıyorum. Yani, bugün hala Ortaçağ’da üretilen fikirler üzerinden yaşıyoruz.“ iddiasını öne sürüyor. „Bugün İslam fıkıh ekolleri, dinin tüm normatif yanını oluşturan kesimi, Ortaçağ bakış açısına sahip. Bugün bu düşünceyle hareket etmek mümkün değil.“ ifadesini kullanan Fransız kadın imam, „Bence bu krizden çıkış için Müslümanlar sahip oldukları kaynaklarına geri dönmeli; 21. yüzyılın, bugünün araçlarıyla bu metinleri yeniden okumalı ve yorumlamalı“ diyor.

‚Kuran bir kadının imam olmasını yasaklamıyor‘

İslam’ın kutsal metinlerini geliştirmek için nasıl yola çıktığını örneklemenin en somut yolunun imam olmak olduğunu söyleyen Bahloul, „Bir sabah uyanıp imam olmaya karar vermedim. Bu bir yolculuk, maneviyata, insanın kendi özüne dönüş yolculuğu, sufizimle ilgili bilgilerimi derinlemesine keşif yolculuğu. İslam’ın manevi yönünü temsil eden sufizm, sufi yazarları, düşünürleri, İbni Arabi gibi büyük manevi önderleri tanımamı sağladı. İşte bu noktada anladım ki kadın imam konusu bolca tartışılmış, incelenmiş, bazı dönemlerde bir kadının imamlık yapabilmesi fıkıhçılar, sufiler ve filozoflar arasında ciddi bir tartışma konusu olmuş. Ancak maalesef İslami düşünce özellikle bu son yüz yılda idrak ettiğimiz bir gerileme yaşadı ve kadın imam meselesi alimlerin tartışmalarından tamamen dışlandı, neredeyse yasaklı hale geldi.“ diyor.

Ataerkil anlayışın ve kutsal metinlerin yorumlarının kadınların imam olamayacağı fikrine yol açtığını ancak ‚Kuran’ın bir kadının imam olmasını yasaklamadığını‘ söylüyor ve ekliyor:

„Gerçekte bu rolden hiç bahsedilmiyor. (İmamlık) daha sonra Müslümanların ibadetlerini organize etmek için oluşturulan bir roldür. Peygamberlik geleneğine geri dönersek bizzat Peygamber tarafından imam olarak tayin edilen bir kadın örneğini buluruz.“

Bahloul, imam olmak için özel bir kursa veya eğitim merkezine gitmemiş ve herhangi bir sertifika da almamış. „İslam’da imamları belirleyen merkezi bir din otoritesi yok. Bu yüzden sizi kabul edip etmemek… size meşruiyet vermek topluma kalmıştır.“ diyor.

2018 yılında Fatma Camisi adı altında bir ibadethane kurdu

Burada kadınlar ve erkekler aynı safta yan yana durabiliyor, zaman zaman erkek zaman zaman da kadın imamlar görev alıyor ve bu tesise, Müslüman olmayanlar da girebiliyor. Bahloul, caminin faaliyetlerini çevrimiçi ortama taşıdı.

Fransa yakın zamanda laiklik tartışmalarına sahne oldu  

Geçtiğimiz aylarda Fransa, terör saldırıları şeklinde gelen şiddet içerikli aşırıcılık yanlısı saldırıların artışına sahne oldu. Bu durum ülkede laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, „İslamcı ayrılıkçılık“ olarak tanımladığı duruma karşı savaş ilan etti ve cumhuriyetçi değerleri geri getirme sözü verdi. Macron yönetimi döneminde bazı camiler kapatıldı, dini kurumların finansmanına ilişkin soruşturmalar açıldı ve Müslüman toplumun temsilcilerinden cumhuriyet ilkelerine bağlılıklarına dair bir belge imzalamaları istendi. „Ayrılıkçı“yasa olarak isimlendirilen yasa tasarısı hem meclis hem de senatodan onay aldı.

Müslümanları baskı altında tutacağı gerekçesiyle Avrupa’nın en büyük Müslüman topluluğunun üyeleri tarafından eleştiriliyor ve hükümetin „Ayrılıkçı“ yasa ile Müslümanları kışkırttığı belirtiliyor.

 

Kaynak: https://tr.euronews.com/2021/04/24/islam-modernize-etme-soylemiyle-yola-c-kan-fransa-n-n-ilk-kad-n-imam-farkl-bir-islam-mumku

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner