Markus Wieser: „Her türlü desteği sağlamak isteyenler için, AK NÖ kapısı her zaman açıktır.“

Avusturya İşçi Odaları seçimleri Aşağı Avusturya ve Viyana'da 20 Mart ile 2 Nisan arasında gerçekleşecektir. Aşağı Avusturya (NÖ) İşçi Odaları başkanı (AK) seçimlerde mutlaka tüm oy kullanma hakkı olanları sandığa gitmeye davet ederek, "adil bir iş dünyası için, oy kullanın" dedi.

Kısa adı AK NÖ olan Aşağı Avusturya İşçi Odası Başkanı Markus Wieser 20.3-2.4.2019 tarihlerı arasında tüm çalışanları oy kullanmaya davet ederek AK NÖ hakkında sorularımıza cevab verdi.

NÖ AK Başkanı Markus Wieser, AK NÖ’nün tek hedefinin üyeleri olan işçilerin haklarını korumak olduğunu ifade ettiği konuşmasında: “ Bizim sloganımız; dürüst çalışma, eşitlik, düzgün maaş ve sağlıklı işveren-işçi ilişkisidir. Bunun için, işverenler ve işçiler olmak üzere her iki tarafı da, en başta karşılıklı olarak anlayışa, birbirlerini
sömürmeye çalışmamaya ve iyi niyetli olmaya davet ediyorum. İşçi ve çalışanların hakları sömürülmesin.” dedi.

“Her türlü desteği sağlamak isteyenler için, AK NÖ kapısı her zaman açıktır2″”

Yeni Vatan Gazetesi: Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) çalışma alanları nelerdir ?

Wieser : Aşağı Avusturyalı çalışanların yaklaşık beşte birini, yabancı kökenli kişiler oluşturuyor. Bunun bir sonucu olarak da; çok sayıda farklı tutum, dünya görüşü, değer yargısı, düşünce ve davranış biçimi bir araya geliyor. Aşağı Avusturya İşçi Odası (AK NÖ) için, kişilerin kökenlerinin, ait oldukları etnik grupların ya da inançlarının iş dünyasında ayrımcılığa sebep olmasına müsaade edilemez. Dilsel yetersizlik ya da Avusturya iş hukukuna ilişkin bilgi eksikliğine sahip kişilerin dezavantajlı bir pozisyona düşürülerek, Avusturya iş piyasasının bölünmesine mahal verilemez. Böyle bir sosyal damping, tüm iş pozisyonlarını tehlikeye sokar ve gelir istikrarını bozar. Buna karşı mücadele edilmesi gerekir. Bu bağlamda İşçi Odası, iş hukuku ve sosyal haklar, tüketicinin korunması, mesleki eğitim, fırsat eşitliği, iş yerinde sağlık ve daha birçok konuda, köken ayrımı olmadan tüm üyelerini temsil eder ve onlara danışmanlık hizmeti sağlar. Adil iş dünyası – Tüm çalışanlar için eşit fırsatlar ve eşit haklar sağlanması için çalışmaların hepsinde varız.  Örnek verecek olursak :

-Aşağı Avusturya İşçi Odası( NÖ AK), yabancı kökenli çalışanların, farklı zorluklarla karşı karşıya kaldıklarının, genellikle dilsel ve kültürel algı güçlüğü yaşadıklarının ya da engelleri aşmak zorunda olduklarının farkında. Bu çerçevede, entegrasyonu kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için, özel tekliflerle çalışanlara destek olunuyor.

– İşverenlerden ricamız şudur: Unutmayın, sizin kurumunuzda çalışan ve aynı zamanda bizim üyemiz olan işçilerin de duygu ve düşünceleri vardır. Onlara, kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. İnsan gibi davranın ve onlara maddi-manevi zararlar vermeyin. Bizim görevimiz, işte bu maddi ve manevi olarak sömürülen işçilerin haklarını sonuna kadar savunmaktır. AK NÖ olarak tüm işçilere, sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. Görevimiz size yardımcı olmaktır. Çekinmeden AK NÖ’ye gelin ve hakkınızı arayın.

– Aşağı Avusturya’da (Niederösterreich), başta hizmet sektörü olmak üzere inşaat vb. sektörlerde, özellikle komşu AB ülkelerinde kurulmuş olan şirketlerin haksız kazanç sağladıklarını biliyoruz. Komşu ülkelerdeki işçileri olan Macaristan gibi, Slovakya sistemine göre düşük maaşlarla işe alarak, tüm ücret ve sosyal haklarını Avusturya dışında, çok düşük rakamlarla ödeyen şirketler, Aşağı Avusturya’daki şirketlere ve işçilere zarar veriyor. Çünkü NÖ’de daha fazla maaş ödeyen şirketler on katı daha fazla masrafla, komşu ülkelerin maaş ve masrafları ile rekabet edemiyor. İşverenler işlerini kaybederken, işçiler de işsiz kalıyor. Bu konuda kesin bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Her türlü desteği sağlamak isteyenler için, AK NÖ kapısı her zaman açıktır.

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner