Raab: „Çin Mahallesi, Küçük İtalya istemiyorum“

Günlerdir beklenen entegrasyon raporunu basına sunan ve paralel sosyal yapılara vurgu yapan Susanne Raab, paralel yapıların başarısız entegrasyonun bir işareti olduğunu belirtti. Yakın zamanda Viyana-Favoriten'de olduğu gibi isyan ve şiddetin üreme alanını oluşturabileceğine dikkat çeken Raab, "Çin mahallesini istemiyoruz, Küçük İtalya'yı istemiyoruz" dedi.

VİYANA- Entegrasyon Bakanı Susanne Raab (ÖVP) salı günü güncel entegrasyon raporunu sundu. Bağımsız bir uzman konseyi tarafından yazılan rapor şu anda 10. kez yayınlanıyor ve Avusturya’da entegrasyon ve göçle ilgili rakamları, verileri ve gerçekleri sunuyor. Rapora göre, Avusturya 2015’ten beri AB’de en çok mülteciyi aldı. Nüfusun neredeyse dörtte biri, tam olarak 2.070.100 kişi halihazırda göçmen geçmişine sahip. Nüfus sayısına bağlı olarak 118.000 kişi ile diğer AB ülkelerine göre daha fazla koruma elde ettiler. Raab’ın sunumda belirttiği gibi, Kärntner´in başkenti Klagenfurt’ta yerlilerden daha fazla insan var.

Kronen´de yer alan habere göre, Entegrasyon Bakanı rapora dayanarak, Almanca bilgisi, göç geçmişi olan çocukların eğitim eksiklikleri, kadınların işgücü piyasasına katılımı veya kültürel izolasyon ve paralel toplumların ortaya çıkışı gibi konuları listeledi, tüm bu “büyük zorluklara” göz yummamalıyız vurgusu yaptı. Hepsinden önemlisi, paralel toplumların- olumsuz bir örnek olarak burada birkaç kez vurgulanan Viyana – ülke için büyük endişeye neden olduğunu dile getiren Raab, „Çin mahallesini istemiyoruz, Küçük İtalya’yı istemiyoruz“ dedi. Paralel toplumlara karşı mücadeleye (Çin Mahallesi, Küçük İtalya ve Paris banliyöleri anahtar kelimesi) ek olarak, örneğin, kadınların güçlendirilmesi ve göçmen kökenli çocukların ebeveynlerinin daha sorumlu hale getirilmesi gerekliliğine de dikkat çekti.

“Paralel yapılar başarısız entegrasyonun bir işaretidir”

Paralel toplumlara karşı mücadele, önümüzdeki birkaç yılın en önemli görevlerinden biri olarak görülüyor. Hükümet tarafından, paralel sosyal yapıların, başarısız entegrasyonun bir işareti olduğu ve yakın zamanda Viyana-Favoriten’de olduğu gibi isyan ve şiddetin üreme alanını oluşturabileceği belirtildi. Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi’nin oluşturulması ve paralel toplumlar için erken uyarı sistemi ile hükümet “ilk önemli adımları” attı.

“2015 mülteci krizi uyumu etkiledi”

Yıldönümü raporu sadece 2020 Entegrasyonuna ilişkin rakamlar, veriler ve gerçekler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 2015 mülteci krizinden bu yana geçen yıllara özel bir odaklanarak Avusturya’daki on yıllık entegrasyona da bakıyor.

Raab, 2015 mülteci krizinin Avusturya ve entegrasyonu kalıcı olarak değiştirdiğini söyledi. Entegrasyon Uzmanları Konseyi başkanı Katharina Pabel ise, göçmenlerin kadınlara, diğer dinlere ve eşcinsellere karşı daha değersiz tutumlara sahip olma eğilimine dikkat çekti. Buna karşı en etkili panzehirin, bir beraberlik duygusu geliştirmek için örneğin kulüplerde göçmen geçmişi olan ve olmayan insanların etkileşimini artırmak olduğunu söyledi. Pabel, “Entegrasyon için beş mihenk taşından biri olan, göçmenleri ve mültecileri entegrasyonlarında teşvik etmeye devam edecek, ancak aynı zamanda bu önlemlere bağlayıcı katılımlarını talep edeceğiz.” dedi.

Okullarda Almanca sorununa karşı “ebeveyn sorumluluğu” vurgusu

Göçmen kökenli çocukların üçte ikisi, okuma konusunda endişe verici bir şekilde eğitim standartlarına ulaşamadı. Rapora göre, Almanca olmayan konuşma diline sahip okul çocuklarının oranı son on yılda federal başkentte yüzde 17,6’dan 26,4’e, Viyana’da yarıdan fazlasına yükseldi (52, %2).

Hükümet bu sorunun en büyük sorumlusu olarak ebeveynleri işaret etti; bu çocuklar için yoğun dil eğitimine ek olarak ebeveynler de sorumlu tutulmalıdır önerisinde bulundu. Entegrasyon Bakanına göre, ebeveynlerin, çocuklarının eğitimine katılma, okul ve öğretmenlerle birlikte çalışma görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Pabel ise, diğer şeylerin yanı sıra, zorunlu bir anaokulunun ikinci yılını savunuyor. Raab soruna alternatif çözüm olarak, ilk önemli adım olarak geçen yaz gerçekleştirilen yeni ebeveyn kurslarından da bahsetti.

Kadınları „entegrasyonun lokomotifi“ olarak güçlendirmek

Hükümet olarak, mülteci ve göçmen kadınları teşvik etmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, “Amacımız her şeyden önce ataerkil kültürlerden gelen kadınları kendi kaderlerini tayin konusunda ve işgücü piyasasına erişimlerinde güçlendirmektir“ denildi.

Kadınların “entegrasyon lokomotifleri” olarak bu değerleri gelecek nesillere aktaracakları ve entegrasyonda kilit rol oynayacakları vurgulandı.

Mülteci kadınların işgücüne katılımı hala çok düşük. Mülteci krizi sırasında Avusturya’ya gelen her on kadından sadece biraz fazlasının dört yıl sonra bir işi var.

“Yeni vatana duygusal aidiyet önemli bir faktör”

Bosnalıların yüzde 83,4’ünden fazlası Avusturya’ya ait olduğunu düşünürken, Çeçenler´in sadece yarısından biraz fazlası (%54,6) aynı fikirde. Uzmanlara göre, yeni eve olan duygusal aidiyet, entegrasyon için önemli bir faktör. Bir yandan Avusturya ile özdeşleşmeyi güçlendirmeye yardımcı olacak, ancak diğer yandan göçmenleri yurtdışından gelen zararlı etkilerden korumaya da yardımcı olacak „yeni kavramlar“ adlandırıldı- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için casusluk yapan bir Türk kadının davası daha yeni yaşandı. Ulusal manşetlere çıktı.-

Entegrasyonun yeni bir ayağı olarak gönüllü çalışma

Yaklaşık 3,5 milyon Avusturyalı, mülteci bakımı da dahil olmak üzere gönüllü çalışıyor. Ancak burada hükümet göçmenlerin taahhüdünü özlüyor ve gönüllü taahhüdün “tek bir yöne” gitmemesi gerektiğini ve bir “entegrasyon turbo” olabileceğini vurguluyor. Neden? Çünkü gönüllü çalışma, duygusal aidiyeti güçlendirir ve Avusturyalılarla iletişimi teşvik eder.

„Çok şey başardık, ama yapacak çok şey var“

“Avusturya son on yılda entegrasyonda çok şey başardı, ancak hala yapılacak çok şey var” diyen Raab’a göre, entegrasyon “merkezi bir sosyal görev” olmaya devam ediyor.

Uzman Konseyi şimdi beş temel taş için daha fazla önlem almalı, daha fazla olasılık ortaya koymalı ve özel stratejiler geliştirmelidir. Sunum sırasında bu köşe taşları için bütçede olası bir artış sorulduğunda, Raab devam eden bütçe müzakerelerine atıfta bulundu.

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner