Rezalet! Fenerbahçe’nin en ünlü Bektaşî tekkesini güzellik salonu yaptılar!

Fenerbahçe spor kulübünü “manevî himayesi altında” koruduğuna inanılan Bektaşî Babası, Yusuf Fâhir Ataer’in tekkesi olarak bilinen Mecidiye Tekkesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir güzellik salonuna kiralandı.

İnanılmaz olay  Ali Rıza Özkan tarafından „Tum-haberler.com“   sitesinde  şöyle duyuruldu:

„Mecidiye Tekkesi’nin bahçesi ile stadın komşu olmasından dolayı, Fenerbahçe spor kulübünün maçlarda Yusuf Fahir Baba’nın “manevî himayesi altında” olduğuna inanılır. Hatta, o kadar ki, Fenerbahçe’nin kendi stadında Galatasaray’a yenilmesi dahi, “Fenerlilerin” Yusuf Fâhir Baba’ya saygısızlıklarına bağlanmıştı. HaberTürk yazarı Murat Bardakçı dahi bu konuda şunları yazmıştı: “Fenerbahçeliler bu ciddî uyarımı maalesef dikkate almadılar; Yusuf Fahir Baba’ya bazıları gereken hürmeti göstermedi, onu günlük hayatta ve sosyal medyada eğlence mevzuu hâline getirdi. Gayet celâlli bir zât olan Baba Efendi de anlaşıldığı kadarı ile bu densizliklere senelerce sabretti, neticede Fener’i uyarmak istedi ve himayesi altında tuttuğu klübüne bir ders vermek maksadıyla geçen senenin Şubat’ında Fener’in Galatasaray’ın karşısında üstelik de kendi sâhasında 3-1’lik mağlûbiyete uğrayarak darmadağın olmasına göz yumdu!

Ama, Fenerbahçe’nin fanatikleri Yusuf Fahir Baba’nın bu şiddetli uyarısından ders almamış olacaklar ki, onun manevî hatırasını rencide edecek yorumlara devam ettiler ve bu yüzden önceki gün yine Şükrü Saracoğlu’nda Galatasaray’dan bir başka darbe daha yediler!” MECİDİYE TEKKESİ’NİN TARİHİ Kadıköy, Kuşdili’nde, Hasırcıbaşı Hacı Halil’in eşi Ayşe Sıdıka Hanım 550 Osmanlı Lirası harcayarak bir tekke binası inşa ettirir. Adını da Mecidiye Tekkesi koyar. Postnişin olarak ise, Hoca Tahsin Efendi’yi posta oturtur. Hoca Tahsin Efendi’nin ölümü üzerine, Bandırmalızâde Ahmet Münip Efendi şeyhlik makamına geçer.

Bandırmalızâde Ahmet Munip Efendi, 10 Nisan 1919’da Şeyühislam fermanı ile idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in cenaze töreni ve Hakk’a uğurlanması Sünni imamlar tarafından reddedilince, cenazeye sahip çıkmıştır. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in cenazesi Mecidiye Tekkesi’nde “sırlanarak” Kuşdili mezarlığında defin işlemleri tamamlanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’e İstanbul’un vatansever gençleri ve Bektaşîler sahip çıkmıştı. Bandırmalızâde Ahmet Münip Efendi’nin ardından oğlu Yusuf Fâhir Baba tekkenin postnişini oldu. Seyyid Yusuf Nizameddin Fâhir Baba (Ataer), Hazret-i Seyyid Safiyüddîn Erdebilî vasıtası ile otuz sekizinci batından Kâzımî seyyidlerinden olduğu bilinir. Yusuf Fâhir Baba, küçük yaşlardan itibaren çok iyi eğitim almış, İstanbul Bektaşîlerinin kutbu olarak bilinen Mehmet Alî Hilmi Dedebaba’nın yanında yetişmiş ve Arapça, Farsça ve Fransızca’ya ileri derecede hâkim bir kişiydi. Tasavvufla ilgili şiirler ve yazılar yazmış, öğrenciler yetiştirmiştir. Bektaşîliğe bağlıdır. Yusuf Fâhir Baba Mecidiye Tekkesi’nin son postnişinidir.

Devamı>
https://www.tum-haberler.com/haber/fenerbahcenin-en-unlu-bektasi-tekkesini-guzellik-salonu-yaptilar-15098

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner