Yeni bireysel iflas düzenlemesi: Tek kuruş ödemeden borç muafiyeti!

Bireysel iflasa ilişkin yeni düzenleme 1 Kasım’da yürürlüğe giriyor. Belirli koşullarda, borçlara dair tek kuruş ödeme yapılmamış olunsa dahi, borçlardan muaf olmak mümkün hale geliyor. Muafiyet için gerekli olan minimum 7 yıllık süre, 5 yıla düşürülüyor ve asgari %10’luk ödeme zorunluluğu da tarih oluyor.

Temel olarak bireyler ve bireysel girişimcileri etkileyen düzenleme, her ne kadar yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce değişikliğe uğramış olsa da (ilk etapta muafiyet süresi 3 yıl olarak düşünülüyordu)  açıkça borçluları ferahlatacak.

Asgari %10’luk ödeme zorunluluğu tarih oluyor

Geçmişte borç muafiyeti için, minimum %10’luk ödeme yapılması gerekiyordu. Artık belirli bir meblağın ödenmesi zorunluluğu yok.  Beş yıllık borç eritme sürecinde, asgari geçim düzeyinin üzerinde kazanılan miktarlar tahsil edilecek ve sürenin bitmesiyle de kalan borç otomatik olarak silinecek. Alacaklılar, geçerli sebepler ortaya koyabildikleri takdirde, borçlunun borç eritme süreci sona erdiğinde, yeni bir başvuruda bulunabilecekler.

İşsizler, her sene mahkemeye rapor vermek zorunda

Yeni düzenlemeyle, gelirin asgari geçim düzeyinin üzerinde olmaması ve dolayısıyla haczedilebilir bir gelirin olmaması durumunda da bireysel iflas başvurusunda bulunulabiliyor. Borçlunun işsiz olması halinde ise, uygun bir iş bulmak için çaba gösterilmesi ve bu gayrete yönelik olarak da her yıl mahkemeye rapor verilmesi gerekiyor. Neden iş bulunulamadığına dair makul bir açıklama yeterli. Bu yükümlülük yerine getirilmezse, borç eritme sürecinin otomatik olarak sona ermesi mümkün olmuyor.

Ödeme planı olmadan da bireysel iflas mümkün

Bugüne kadar bireysel iflas öncesinde bir ödeme planı sunulması gerekiyordu. Borçlu, ancak bu ödeme planının reddedilmesi halinde borç eritme sürecine girebiliyordu.  Haczedilebilir geliri olmayan borçlular için artık bu adım yok. Buna karşın alacaklılar, ödeme planının önemini tamamen yitirmediği görüşündeler. Zira Die Presse Gazetesi’nin aktardığına göre, çoğu zaman ödemeler konusunda borçlu ve alacaklı arasında anlaşmaya varılıyor ve bireysel iflastan vazgeçiliyor. Yani borçlu, borçlarından çok daha hızlı bir şekilde kurtulabilir. Bugüne kadarki vakalara bakıldığında, ortalama olarak her dört vakadan üçünde borç eritme sürecine girilmeden uzlaşmaya varıldığı görülüyor.

Relevante Artikel

Back to top button
Cookie Consent mit Real Cookie Banner