Avusturyalıların dörtte birinin hiç birikimi yok

“Zenginle fakir arasındaki uçurum büyüyor”

Avusturyalıların dörtte birinden fazlasının -tam olarak yüzde 27’sinin- hiç birikimi yok ve her ikinci kişinin ay sonunda hesabında hiç para kalmıyor.

1000’in üzerinde kişiyle yapılan görüşmeler neticesinde ortaya konulan güncel sonuçlara göre kadınlar arasında bu oran %32, erkeklerde %23. 2018 yılının başında birikimi olmayan Avusturyalıların oranı %24 idi. Parasızlığın nedeni ise klasik: Araştırmaya katılanların %55’i az kazandıklarını ifade etti.

ING Bankası’ndan Ekonomist Carsten Brzeski: “Mali durum yalnızca Avusturya’da değil birçok Avrupa ülkesinde giderek kötüleşiyor. Euro bölgesindeki olumlu tasarruf oranları, sorunun üzerini örtemez, yani fakir ve zengin arasındaki büyümeye devam eden farkı: Birikim yap(a)mayanların oranı artıyor. Yapabilenler ise kenara daha fazla para koyuyor.”

Yeterli birikim = 3 aylık gelir

Ankete katılanların %13’ü, birikimlerinin aylık net gelirlerinden daha az olduğunu ve finansal olarak sağlam zeminde durmadıklarını söyledi. Uzmanlar şöyle diyor: “Beklenmeyen önemli harcamaları da kapsayan yeterli bir birikimden söz edebilmek için birikimin yaklaşık üç aylık gelire tekabül etmesi gerek.”

Birikim sahiplerinin %42’si, bir ila altı aylık gelirlerine tekabül eden birikimleri ile güvendeler. % 13’lük bir kesim ise altı ila on iki aylık gelirlerine tekabül eden bir birikime sahip. Yıllık gelirlerinden daha fazla birikimi olanların oranı ise %14.

Araştırmaya katılanların %51’inin ay sonunda genellikle hesaplarında para kalmıyor. Düşük gelir bunun nedenlerinden biri. Dikkatsizce yapılan harcamalar pek söz konusu değil.  Katılımcıların %93’ü, harcamalarını bir hesap defteri, bir mobil uygulama ile ya da banka hesaplarını düzenli olarak inceleyerek kontrol altında tuttuklarını ifade etti.

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"