Tarih 1070 Bizans İmparatoru Michael VII Doukas: „Türklerin sadık Kralı Geza“

Günümüzde Macar olarak adlandırdığımız halk, Onogurlar, Ugorlar, Hunlar ve Kavar Hazarları’nın birleşmesinden doğmuştur. „Ugor“ tanımı için Strahlenberg Uygur adını kullanır.
Strahlenberg Sibiryada Türk dili üzerine araştırma yapmış bir Türkolog’tur. (1676–1747)

Bu 4 Türk halkını 9. Yüzyılda ARPAT adı verilen bir Kağan bir araya getirmiştir. Arpa ayrıca Atilla‘ nın soyundan gelir. Arpa’nın soyundan gelen “Kağanlar” Macar Hükümdarları olmuştur. Arpa Roma Papa yüksek lobisi ve  zamanın Bayern Alman Kralı tarafından siyasi ve sosyolojik olarak Şaman dininden Hiristiyan Katolik dinine geçmiştir.

Arpad isminin kökeninin Türkçe “Arpa” kelimesinden geldiği düşünülür. İnsanlık tarihinin, Sümerlere kadar giden, en eski içkisi olan Bira, arpa suyundan elde edilir. Bira Sümerler tarafından ilk defa icat edilip kullanılmış ve başka halklara geçmiştir. Yine Arpa’dan elde edilen Boza, bilinen en eski Türk içeceklerinden birisidir. Romalılar ve Yunanlılar için bira ve benzeri içecekler, Doğulu barbar halklara özgü bir içkidir.

Arpat Kağan’ın soyundan gelen Macar Kralı Geza, Macar boylarını Hristiyan Avrupa ile bütünleştirmeye çalışmış ve Hristiyanlığı Macarlar arasında büyük ölçüde yaymıştır. 1070 tarihinde İstanbul’da yapılan ve  Macaristan Kralı Géza’ya armağan edilen Taç, bir anlamda Macarların Hıristiyan oluşlarını simgeler.  Fakat Taç üzerinde “Kral Geza”’nın resminin etrafındaki yazı çok ilginçtir. Şöyle yazar. “TÜRKLERİN SADIK KRALI GEZA”

“Geovitzas pistos krales Tourkia“ – “Geza true king Türkie”

Nuray Bilgili’den alıntıdır..

 

Relevante Artikel

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Cookie Consent mit Real Cookie Banner