Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay: “ SPÖ değerleri demek en başta insana saygı demektir“

Avusturya'da 450 binden fazla Türkiye göçmeni yaşıyor. Viyana'da bu sayı 150 binden fazla. 100 bine yakın insan, Viyana'da Avusturya vatandaşı. 11 Ekim´de Viyana Eyaleti Milletvekilleri seçimi bir dönüm noktası.  Türkiye göçmenlerine  hastalıklı bir şekilde düşman gösteren aşırı sağcı FPÖ ve Strache Listesi Türkiye göçmeni düşmanlığına başladılar ve geçen hafta itibarı ile Viyana şehrini Türk ve müslümanların hepsini radikal İslamcı gösteren afişler ile donatarak kışkırtmaya başladılar. ÖVP Viyana farklı ama FPÖ ve Strache'de aşağı kalmıyor. Üzücü gelişmeler ama bir yandan 11 Ekim tarihinde sandığa gitmek için kesin bir neden.

FPÖ işte bu ilanlar ile Viyana şehrini donatmış şekilde. (c) FPÖ
FPÖ işte bu ilanlar ile Viyana şehrini donatmış şekilde. (c) FPÖ

VİYANA. Viyana Eyaleti ve  Belediye Meclis SPÖ Milletvekilli Şafak Akçay ile 11 Ekim tarihinde yapılacak seçimler üzerine konuşmak üzere işte bu atmosfer içinde buluştuk. Şafak Akçay, ‘ Sosyal Demokrasi’ içinde doğmuş ve yükselmiş bir milletvekili olarak SPÖ Viyana Partisinin ikinci Viyana’da bileğinin hakkıyla kesin seçilecek yerden, bölge tabanın desteği ile tekrar aday ama yine gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Akçay, hem partisini hem önümüzdeki dönem yürüteceği çalışmalarla ilgili bizlere SPÖ Viyana’nın şehir yönetimi konusunda var olan ve gelecek değerlerini anlattı.

Viyana Eyaleti SPÖ Partisinin Uyum Masası sorumlusu olan Milletvekili adayı Şafak Akçay sorularımızı şöyle cevapladı:

Yeni Vatan Gazetesi: Şafak hanım Viyana Eyaleti  SPÖ Milletvekili olarak tekrar adaysınız. Şeçilirseniz sizin ön plana çıkaracağınız ve savunacağınız değerler nedir? 

Şafak Akçay: Önümüzde ki 5 yıllık dönemde  hedefim Sosyal Demokrasi değerlerini daha fazla ön plana çıkarmak. Bunlar çok seslilik, Viyana Eyaleti’nin Sosyal Şehir anlayışı ve demokratik sekülar yaşam biçiminin, özellikle göçmenler arasında desteklemek ve gerici, faşist ve ırkçı her türlü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı demokratik bir mücadele başlatmak.  Öbür taraftan Türkiye göçmenleri üzerine yapışmış gerici, cahil, kadın düşmanı, faşist ve ırkçı resmini kaldırmamız gerekiyor.  Bizim SPÖ Partimizin kökenleri olan DNA’sında her türlü gerici faşistlere karşı mücadele vardır. Bunu herkes bir tarafa yazması, hatırlaması ve tarafını belli etmesi gerekiyor. Viyana’da yaşayan Türkiye göçmenlerinin ezici çoğunluğu inançlı veya inançsız modern, ilerici, aydın bu şehrin sosyal devlet anlayışını takdir eden ve uyumlu insanlardır. Farklılıklarımız gücümüzdür. Bu konuda beni desteklemek isteyenlerin, seçim günü SPÖ’yü seçtikten sonra isim soyadımı yazarak tercihli oy kullanarak teveccüh göstermeleri bana güç verecektir. 11 Ekim tarihinde mutlaka oy kullanalım.

Yeni Vatan Gazetesi: Sayın Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig’i Destekleme Kampanyasını ve SPÖ Viyana’nın değerlerini anlatır mısınız?

Viyana Eyalet Milletvekili Şafak Akçay, Yeni Vatan Gazetesi’ni ziyaret ederek SPÖ Viyana´nın değerlerini ve planlarını anlatırken kendi duruş ve çizgisi hakkında dikkat çekici bilgiler verdi.

Şafak Akçay: Memnuniyetle. Kampanya aslında  Sosyal Demokrasi´nin Viyana şehrinde başta Saygı, Adil olmak, Sosyal Ağlar, Moder Yaşam üzerine kurduğu değerler düzeninin 21. Yüzyıla taşınmasıdır. SPÖ değerleri demek en başta insana saygı demektir. İnsan merkezdir. Viyana Şehri son 10 yılda dünyanın saglık, kaliteli yaşam Adil ve Sosyal yaşamda yaşanabilir şehri olarak seçilmesi kısa adı SPÖ olan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin imzasını taşımaktadır. Örnek olarak kendimi verecek olursam. Viyana´da doğdum, eğitimimi aldım, evlendim ve çocuklarım büyüdü.  Annem, babam ve ailem ve çevrem SPÖ Viyana’nın aslında temel değerleri ile bu şehirde sosyal yaşamının içinde yer aldı. Viyana Şehri’nin SPÖ değerler bütünü ile özellikle Türkiye göçmenlerine tanıdığı imkânları iyi değerlendirdik ayakta kaldık ve başarılı olduk. Bunu herkes başarabilir. Kısaca, SPÖ’nün değerleri, bizim için çok önemli. Yeni kampanyamızda da değerlerimiz ön plana çıkıyor. Çünkü değerler, bizim demokrat duruşumuzu ifade eder. Değerler bizim için çok önemli olan noktaları ifade ederler: Viyana her zamanki gibi sosyal uyum şehri olarak kalmalı, ama aynı zamanda sürdürülebilirliğin ve kısa mesafeler içinde güzelliklerin olduğu çok önemli olduğu bir yer olmalı. Viyana’nın kozmopolit yani çok sesli, farklı, modern ve insana saygı odaklı karakterini korumak da önemlidir. Buna özellikle önem verdiğimiz, saygılı bir işbirliği de dâhildir. Kendinizi bu değerlere bağlı hissediyorsanız, bunun bir parçası olun. Bu manada ben  #ludwig2020’nin  inanarak destekçisiyim. Tüm vatandaşları Viyana Eyaleti Milletvekili seçimlerinden SPÖ Partisini seçmeye davet ediyorum. Bu değerlere sahip çıkalım.

Yeni Vatan Gazetesi:  Peki Viyana şehrini SPÖ 70 yıldan daha fazla zamandır yönetiyor. Şehrin adil yönetimi sizin için ne anlam ifade ediyor?

Peki Viyana şehri ve SPÖ Viyana için ‘Saygı’ ne ifade ediyor sorusuna Viyana Eyaleti Milletvekili Şafak Akçay insan ve şehir odaklı cevapladı. (c) Yeni Vatan Gazetesi

Şafak Akçay:  Adil olmak sadece kanun devleti ile olmaz, bana göre. Viyana şehrinin kaynaklarının ve çevrenin adil ve sürdürülebilir kullanımı çok önemlidir. Bizler Türkiye göçmenleri olarak artık bu şehirdeyiz.Bu şehir bizim. Bu şehir çocuklarımızın ve torunlarımızın. Bu şehir için çok güzel duygular besliyoruz. Türkiye göçmenleri gittikleri ve yerleştikleri yere sorumluluk götürmüştür, sorun değil, ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmuşlardır. SPÖ Viyana  için, Viyana, Sosyal şehrinin kaynaklarının ve çevrenin adil ve sürdürülebilir kullanımı politik bir eylemdir. Viyana’nın yaklaşık 1.900 hektarlık organik arazileriyle en büyük yerli organik çiftlik alanlarına sahip bir şehir sayılması boşuna değil. Yeni „Viyana Bonusu“ ise küçük ve orta ölçekli Viyana şirketlerine ihale verilmesini teşvik ediyor. Aynı zamanda kısa mesafeleri ve ekolojik kriterleri de şart koşmaktadır. Bu sayede Viyanalılar, daha sağlıklı, bölgesel, mevsimlik ve sürdürülebilir şekilde üretilmiş ürünlere ulaşabiliyorlar. Ancak bizim için adil olma, hem Türkiye göçmenleri, hem de bu şehirde yaşayan tüm insanlar için daha iyi çalışma koşulları ve adil ücretler için çalışmak anlamına da gelir. İçinde yaşadığımız şartlarda bu daha da güncel ve her zamankinden daha önemli, çünkü Korona krizi, işçilerin sömürüden ve kötü çalışma koşullarından etkilendiği bir süreç. Bu değişmeli ve biz SPÖ olarak bunun için varız!

Yeni Vatan Gazetesi:  Peki Viyana şehri ve SPÖ Viyana için ‘Saygı’ ne ifade ediyor?

Şafak Akçay: Saygı, aklı olan ve aklını ‘hayır barış’ için işleten, vicdanlı ve medeni insan olmanın birinci kuralıdır. SPÖ Viyana için, ‘karşılıklı saygının’  birinci kural olduğu bir partidir. En başta insana saygı, doğaya ve çevremizdeki canlılara saygı, bunlar bize yabancı ifadeler değildir. Ama uygulama önemlidir. Bizleri seçecek vatandaşlar, özellikle de Türkiye göçmenleri, bizleri seçerlerse, bu şehirde yalnız olmadıklarını göreceklerdir. Viyana’da SPÖ Yönetiminde bulunan herkes, yaşa, kökene, eğilime veya dine bakılmaksızın aynı fırsatlara sahiptir. Bir arada iyi yaşamanın temel şartıdır bu. Ancak saygı ve anlayış olmadan, ne kişilerarası ilişkiler ne de Viyana gibi bir metropolde yaşam devam edemez. Her şeyden önce, Viyana’nın yükselişine bu kadar çok katkıda bulunan yaşlı nesiller, ister Türkiye göçmeni ister yerli ya da hangi kökenden olursa olsun, en büyük takdiri hak ediyor. Dahası, bugünün yaşlıları her zamanki gibi aktifler. Birçoğu gönüllü olarak çalışıyor ve onların deneyimleri, gençler için değerli bir hazine. Buna saygı duymak, aslında bir nezaket meselesidir. Durum böyle değilse, bir arada yaşamanın kurallarına uyulması gerektiği gerçeğine daha da fazla dikkat edeceğiz. Bu manada SPÖ Viyana ve tercihli oyunuzla  bize destek verin.

Yeni Vatan Gazetesi:  Viyana şehrinde  ‘Sosyal ağın’  yararları görüldü mü? 

Şafak Akçay:  Tabii. Görüldü. Viyana’daki yoğun sosyal ağ, Korona krizi sürecinde olduğu kadar hiç önemli olmamıştı. Hiç kimsenin yalnız bırakılmayacağı, bizim için açık! Her iş yeri için gerekli mücadeleyi veriyoruz. Yardıma kimin ihtiyacı varsa, yardımına koşuyoruz. – eğitim önlemleri, istihdam projeleri veya hedeflenen sosyal harcamalar konusunda yardımcı oluyoruz. Bugüne kadar ulaşamadıklarımız varsa onlara da ulaşacağız. Ayrıca sosyal ve gönüllü katılımı destekliyoruz ve kendilerine bakamayan herkese yardım ediyoruz. Viyana böylece uyumun sağlandığı şehir olarak kalmaya devam edecektir.

Yeni Vatan Gazetesi:  Viyana Şehri SPÖ Yönetimi ile ‘modern dünyaya’ nasıl açıktır?

Şafak Akçay:  SPÖ Viyana ırkçılığın, antisemitizmin ve sağcı ideolojilerin yeniden canlandığı bir zamanda, ona karşı net ve kesin bir tavır alır. Viyana, çok sesli kozmopolit bir şehirdir ve gelecekte de öyle olmaya devam etmelidir. Bunu başarmak için tutarlı ve kararlı bir şekilde birlikteliği, saygıyı ve çeşitliliği savunuyoruz. Ayrıca sanat ve kültürün Viyana’da hak ettikleri alana sahip olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kültür emekçilerini bu zor zamanlarda destekliyoruz ve yeni bir kültürel başlangıç ​​için her şeyi hazırlıyoruz.  Viyana, yenilik, araştırma ve gelişimin birlikte aktığı bir yerdir. Türkiye göçmenleri olarak daha aktif olan bu kültür hayatına katılmamız gerekiyor. Modern bir şehirdeyiz. Artık hayatın tüm alanlarını etkileyen ve birçok yeni fırsat sunan dijital değişim geliyor. Bu nedenle Viyana’yı Avrupa’da dijitalleşmenin başkenti yapıyoruz. Ancak bizim için modern dünya, tüm alternatif yaşam planlarına karşı açıklık ve hoşgörü anlamına da gelir. Türkiye göçmenleri hoşgörülü insanlardır. Daha fazla hoşgörü kimseye zarar vermez. Kimse Türkiye göçmenlerine ırkçılık ve ayrımcılık yapamaz. Ben, ezilen, horlanan tüm vatandaşlarımızın yanındayım. Bu gibi durumlara modern ve dünyaya açılmış Viyana şehrinde bundan sonra kesinlikle izin vermeyeceğim.

Yeni Vatan Gazetesi:  Teşekkür ederiz.

Şafak Akçay:  Ben çok teşekkür ederim, değerli okuyucularınıza sevgi ve saygılarımı sunarım.

(www.yenivatan.at )

 

Relevante Artikel

Noch dazu:
Close
Back to top button
Cookie Consent mit Real Cookie Banner