Avusturya Alevi İnanç Toplumu-ALEVİ:“Tüzüklerini kamuoyuna neden açıklamıyorlar?“

Avusturya Alevi İnanç Toplumu- Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich (ALEVI), düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Vatan Gazetesi Haber Masası, Viyana, 27.05.2022

VİYANA. Avusturya’da İslam dini altında yıllarca süren hukuk mücadeleleri ile resmen tanınarak başta okullarda Alevi derslerini veren öğretmenlerin atanması, eğitilmesi olmak üzere dini ibadet günlerinde tatil hakkı, mezarlık ve devlet karşısında temsil gibi birçok hak ve hukuku 2012 yılından bu yana kazanmış olan kısa adı ALEVİ olan Avusturya Alevi İnanç Toplumu, 26 Mayıs 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Avusturya’nın değişik eyalet ve şehirlerinden gelen, ALEVİ çatısı altında tanınmış kurum başkanlarının, kendilerine „Alevi“ diyen bazı kişi ve kurum temsilcilerinin Aleviliği İslam’ın dışında ayrı bir inanç olarak gösterme çabaları, hatta Onursal başkanlarının „Şahı Merdan Hz. Ali“ diye basın toplantısında andıkları dil uzatmasına  tepki gösterdikten sonra kamuoyu önünde birtakım sorular yöneltmeleri dikkat çekti. Türkiye’de Alevi inanç önderleri Avusturya’da  Alevi isimini kullanan ama Aleviliği İslam dışında kabul eden  kararına tepki göstermişti.

Basın toplantısında arka fonda Hz. Ali ve Hacı Bektaşi Veli resimlerine yer verildiği görüldü.

Basın toplantısına Avusturya’dan hangi Alevi dernekleri katıldı?

Basın toplantısına ALEVİ kurumunun altında üye olan şu Alevi dernekleri ve temsilcileri katıldılar:
Şah Hatayi Cemevi İnanç Kurulu Başkanı İlyas Atmaca
Vorarlberg Alevi İnanç Toplumu – Hz. Hüseyin Cemevi Başkanı Ali Şaşkın, Mehmet Atıcı ,
Avusturya Alevi İnanç Toplumu ALEVİ Genel Başkanı Yüksel Bilgin,
Avusturya Alevi İnanç Toplumu Alevi Federal Başkanı Ertürk Maral,
St. Pölten Alevi İnanç Toplumu St Pölten Cemevi Başkanı Mehmet Mercan,
Avusturya Arap Alevileri İnanç Toplumu Başkanı Suphi Lif,
Viyana Şah Hatayi Cemevi Viyana Alevi İnanç Toplumu Baş.Yard. Rıza Çetinkaya,
Innsbruck Alevi İnanç Toplumu Innsbruck Hz. Alevi Cemevi Başkanı Aydın Yağız,
Jenbach Alevi İnanç Toplumu Ehlibeyt Cemevi Başkanı Kaya Tohumcu,
İmst Alevi İnanç Toplumu Hacı Bektaş Veli Cemevi Mürsel Hasgül,
Linz Hacıbektaş Veli Cemevi, Dilek Uzunkaya,
Hubyar Cemevi, Avrupa Hubyarlılar Birliği, Fazlı Temel,
Avusturya Alevi Kadınlar Birliği, Müjde Yeşilyurt,
Avusturya Alevi Gençler Birliği, Ferhat Tanriverdi,
HIZIR Avusturya Genel Başkanı Zöhre Doğan,Ercan Demir
ALEVİ İnanç Kurulu Genel Başkan yardımcısı Hasan Ayık ve
ALEVİ Yönetim Kurulu üyeleri.

Avusturya’da Aleviliğin 2009 yılından itibaren resmi ve tüzel kişi olarak tanınma süresi 

Basın toplantısında Avusturya’daki kısa tarihçe bilgisine yer veren „Avusturya Alevi İnanç Toplumu-ALEVİ“ Federal Başkanı Ertürk Maral, Aleviliğin Avusturya’da tanınmasıyla sonuçlanan süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Daha sonra söz alan Avusturya’nın değişik bölgelerinden gelen diğer  Alevi kurum başkanları da yaptıkları kısa konuşmalarda, Aleviliğin, kendilerine Alevi diyen ve Alevi ismini dernek adına vererek kullanan kişiler tarafından İslam dışında tanıtılmasını eleştirerek kendi görüşlerini dile getirdiler.

Almanya’dan Sünni Arap Prof. Khorchide’nin Alevilik üzerine üstüne görev olmayan raporu eleştirildi

„Avusturya Alevi İnanç Toplumu-ALEVİ“ Federal Başkanı  Ertürk Maral, Almanya’nın Münster şehrinde „Zentrum Islamische Theologie“ ( İslam Teolojisi Merkezi) Filisten asıllı  Prof. Mouhanad Khorchide’yi eleştirdi. Maral, “ Bir Sünni Arap olarak nasıl oluyor Khorchide hiç tanımadığı bilmediği Anadolu’daki Aleviliği İslam dininin dışına adeta aforoz eden bir rapor veriyor. Bu nasıl iştir. “ mealindeki ifadeler ile eleştirdi.

“Serbest veya Özgür Alevilik” tanımı

Basın açıklamasında, “Alevilik geleneğinde yeri olmayan “Serbest Alevilik” inanç esasları ne?” başlığıyla verilen kısımda ise “Alevi geleneğinde “serbest Alevilik” diye bir kavram yoktur. Serbest Alevilik hangi inançsal teolojiyi esas almaktadır?  Kısaca bu inancın teolojisi nedir? Bu sorumuza yanıt bugüne kadar bulamadık. Yanıt verilmedi. Senkretik bir inançtan – Serbest Aleviliğe nasıl evrilindi bilemiyoruz!” denildi.

„13 yıllık hukuk mücadelesi ile kazanılmış bir hak yoktur!“

„Değerli kamuoyu, Bu eski dostlarımız, 13 yıl boyunca sayısız mahkemeye tanınma hususunda itirazda bulundular. Bu mahkemeleri kaybettiler. Hukuk mücadeleleri sonucu tanınmayı, mahkeme kararı ile aldıkları ifadeleri, gerçek dışıdır. Hukuk yoluyla, bağımsız ve tarafsız Avusturya Mahkemelerinin bir kararı sonucu tanınma gerçekleşmemiştir. Tanınmaları, sayısız kerelerce değiştirdikleri tüzükle ve bizleri karalamak için kullandıkları Avusturya’nın Diyaneti üzerinden gerçekleşmiştir.“

“Aleviler üzerinde mühendislik faaliyetleri…”

Avusturya Alevi İnanç Toplumu  ALEVİ tarafından yapılan ve “Aleviler üzerinde çok çeşitli mühendislik faaliyetleri mevcuttur” ifadesinin de yer aldığı açıklamada, “Alevilik bir kesim tarafından “Müteşerri İslam’a (Sünnilik ve Şiilik)” yamanmaya çalışılmakta, bir yandan da inançsız, siyaset tüccarları tarafından içi boşaltılarak özünden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Aleviler üzerinde çok çeşitli mühendislik faaliyetleri mevcuttur.” sözlerine yer verilirken “kamuoyunun merak ettikleri” başlığı altında kendilerine İslam dışındayız diyen  „Frei (Özgür, Serbest) Alevi İnanç Toplumu“ ile ilgili ise şu sorular yöneltildi:

ALEVİ: „Frei (Özgür, Serbest) Alevi İnanç Toplumu“ hakkında kamuoyunun merak ettikleri:

 • Tanınmak için inançlar dairesine teslim edilen tüzük niçin açıklanmıyor?
 • Serbest (Özgür) Alevilik’in Allah inancı nasıldır?
 • Muhammed onların dininde de peygamber midir?
 • Şah-ı Merdan Ali, bu yolun kurucusu inançlarında var mı?
 • „Muhammed dinidir bizim dinimiz“ diyen Pir Sultan Abdal’ı nereye koyacaklar?
 • Muhammed’in dininin adı nedir?
 • Yedi ulu ozanlarımızdan birisi olan Şah Hatayi’yi ne yapacaklar? Cemlerden onun düvaz, deyiş ve nefeslerini çıkaracaklar mı? Hatayi‘siz bir Cem yapabilecekler mi? Miraçlama bölümünü kaldıracaklar mı?
 • İslam Peygamberi Muhammed Mustafa’nın gözünün nuru torunu , Şahı Merdan ve Ana Fatma’nın evladı, Deşti Kerbela Hz. Hüseyin için yüzlerce yıldır cemlerde göz yaşlarını döken insanlara ne diyecekler?
 • Muharrem ayında ne yapacaklar? 12 İmamları kabul ediyorlar mı? 12 İmam orucu bu onların Serbest, Hür, Alevilik tüzüklerinde var mı?
 • Muharrem ayında 2019 yılı öncesinde yaptıkları gibi birlikte oruç açma seremonisi yapacaklar mı?
 • Bu günlerde, Allah‘ı, Muhammed‘i ve Ali’yi kabul etmeyen yazarları, avukatları gene konuşmacı olarak Muharrem sohbetlerine davet edecekler mi?
 • Tanınma başvuruları için Sünni bir ilahiyatçıya Serbest Alevilik üzerine bilirkişi raporu yazdırdılar mı?


  „Aleviler üzerinde çok çeşitli mühendislik faaliyetleri mevcuttur“

  Alevi temsilcileri basın konferansında, “ Alevilik bir kesim tarafından “Müteşerri İslam’a (Sünnilik ve Şiilik)” yamanmaya çalışılmakta, bir yandan da inançsız, siyaset tüccarları tarafından içi boşaltılarak özünden uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Aleviler üzerinde çok çeşitli mühendislik faaliyetleri mevcuttur.“ dedikten sonra şu konuların altını çizdiler.

  „Ali’siz bir Alevilik de mümkün değildir. Ali’siz olan inanç Alevilik değildir.“

  „Alevilik Ali’den, Muhammed’den , 12 İmamlardan , Nesimi’den, Fuzuli’den, Hatayi’den, Pir Sultan’dan, Kul Himmet’ten, Yemini’den, Virani’den, Yunus Emre’den koparılmaya çalışılmaktadır. Bazı bireyler, kişisel olarak kendilerini Alevilik değerleriyle bağdaşmıyor görebilirler. Hiç kimse, Aleviliği benimsemek ve biz Aleviler gibi ibadet etmek, inanmak zorunda değildir. Her inanç saygındır. Aleviliğe inanmayanların, Alevilik erkanlarını, uygulamalarını (örneğin secde etmek) ilkel, feodal görenlerin, kendilerine yeni inanç bulmalarını saygıyla karşılıyoruz. İstedikleri şeylere inanma ya da inanmama özgürlükleri vardır. Ancak, onlarda olan bu hak biz Alevilerde de mevcuttur. Bizim yüzlerce yıldır neye inanıp inanmadığımız bellidir. Bizim teolojimizin temeli Kırklar Meclisidir. Aleviliğin temel taşları olan, 12 İmamları, Ehli Beyti, Şahı Merdan Ali’yi redden, Yedi ulu ozanların pek çoğunu yok.sayan bir Alevilik yoktur. Olmamıştır. Olmayacaktır. Bunları kabul etmeyen pek çok din vardır. Bu insanlar bu dinlere mensup olabilirler ya da yeni bir inanç kurabilirler. Onların bu haklarına saygı gösteririz; ancak, Nasıl ki, Musa’sız bir Musevilik; Yahudilik İsa’sız bir İsevilik, Hristiyanlık,  Muhammed’siz bir islam,  Buda’sız bir Budizm olmaz ise, Ali’siz bir Alevilik´de  mümkün değildir. Ali’siz olan inanç Alevilik değildir.“

  „Şah-ı Merdan Bizim inandığımız tek bir Ali vardır.“

  „Şah-ı Merdan Bizim inandığımız tek bir Ali vardır.“ diyen Alevi temsilceleri ,“ O, Haydar’ı Kerrardır. O, Şah-ı Merdan’dır.“ dedikten sonra şunları ifade ettiler:

  „O , Muhammed Mustafa’nın amcasının oğlu ve kızı Fatma’nın eşidir. O, Ebu Talip oğlu Hz. Ali’dir. O, Ebu Turap’tır. O, Şahı Velayettir. O, Velilerin başı, Aleviliğin kurucusu, Adaletin sembolüdür. O, Deşt-i Kerbela Hz. Hüseyin’in babasıdır. O, dillerden hiç eksik olmayan La feta İlla Ali, la seyfa illa Zülfikar dır. Neden bu arayışlar? Misyonerlik faaliyetleri, Alevifobi! Sorumlu Diyanet…Alevileri çeşitli arayışlara iten, yüzlerce yıldır, biz Alevilerin anavatanlarında bizleri tanımayan, yok sayan, asker ihtiyacını giderirken müslüman gören, çıkarı bittiğinde, dinsiz kafir, islam dışı, rafizi, zındık, katli vacip, mum söndü yapan diye adlandıran, Selçukludan bugüne, Alevi varlığını inakar eden ceberrut devlet yapısıdır.“

  „Diyanet İşleri Başkanlığı, Aleviler üzerinde en büyük misyonerlik yapan kurumdur“

  „Ne acı ki, ülkemizde bugün kaç milyon Alevinin yaşadığını dahi bilmemekteyiz. Okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adı altında Sünni anlayış çocuklarımıza zorunlu bir şekilde öğretilmekte, adeta laik devlet eliyle misyonerlik yapılmaktadır. Bir kapıcısı dahi Alevi olmayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Aleviler üzerinde en büyük misyonerlik yapan kurumdur. Bu kurum laik, seküler devlet anlayışına taban tabana terstir. Derhal kapatılmalıdır.“

  „Bu Alevifobi’nin ta kendisidir ve Alevifobi bir insanlık suçudur!“

  „Bir yandan zorunlu din dersleri eliyle misyonerlik faaliyetlerine tabi tutulan çocuklarımız, öte yandan devletin kurumlarında görev verilmeyen, bir şekilde girmiş olanların da çeşitli operasyonlar sonucu uzaklaştırıldığı bir ülkede Alevi olmak ve kalmak büyük bir cesaret istemektedir. Bu Alevifobi’nin ta kendisidir ve Alevifobi bir insanlık suçudur!“

  „Bir ülke düşünün ki, tek bir üniversite rektörü Alevi olmasın. Tek bir Alevi bakan yok. Tek bir genel müdür Alevi değil. İşte bu ortam, bu durum, yüzlerce yıldan beri süren ceberrut anlayış, Ebu Suud anlayışı, devletin genlerine yerleşmiştir. Bu ötekileştirici anlayış, sürekli olarak “ Eğer müslümansanız “Cami” ye gelin. Bir ülke düşünün ki, tek bir üniversite rektörü Alevi olmasın. Tek bir Alevi bakan yok. Tek bir genel müdür Alevi değil. İşte bu ortam, bu durum, yüzlerce yıldan beri süren ceberrut anlayış, Ebu Suud anlayışı, devletin genlerine yerleşmiştir. Bu ötekileştirici anlayış, sürekli olarak “ Eğer müslümansanız “Cami” ye gelin.“

  „Hayır bir kez daha haykırıyoruz. Bizim ibadetimiz Cem ve ibadethanemiz Cemevidir!“

  „Müslümansanız “Namaz Kılın”.”İfadelerinde kendini buluyor. Hayır bir kez daha haykırıyoruz. Bizim ibadetimiz Cem ve ibadethanemiz Cemevidir! Alevileri Ali’siz vs. türü anlamsız arayışlara iten; Alevileri tanımamakta ısrar eden, ceberrut ve tassupçu yapı ve mezhepçi idare anlayışıdır! En büyük sorumlusu ise, Diyanettir!“

  „Çözüm nedir“

  Türkiye’de Alevilik, sazıyla, sözüyle, cemiyle, cemeviyle, muhabbetiyle, dedesiyle, piriyle, mürşidi ve rehberiyle, ocak sistemiyle, bir diğer görüntüsü bektaşi babasıyla, halifesiyle, halifebabasıyla, dedebabasıyla; bir diğer görüntüsü olan şeyhi ile, amcasıyla tanındığı zaman, bu arayışlar kendiliğinden yok olacaktır. Kısaca devletin ceberrut politikası, bu tür yeni, Alevilikle uzaktan yakında ilişkisi olmayan, olması da mümkün olmayan arayışları Alevi toplumu içerisine sokmaktadır. Bu arayışlar ve buna kaynaklık edenler aynı ruh ikizleridir. Nerelere hizmet ettikleri açıktır.“

  „Son sözümüz“

  „Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyeti devletini, 2010 yılında Avusturya Federal Cumhuriyeti’nin yaptığı gibi Aleviliği olduğu gibi tanımaya, Cemevlerini kabul etmeye, Alevileri herhangi bir statüyle değil, eşit haklara sahip inanç toplumu statüsü ile tanımaya çağırıyoruz. Bu tanınma gerçekleştiği gün, ne Ali’sizlik arayışı ne de Şiileştirme ya da Sünnileştirme politikaları taraftar bulamayacaktır. Türkiye tüm renkleri bir arada olduğu zaman güzeldir. Aleviliği tanınmayan bir Türkiye’nin özgür, demokratik dünyada yer bulması mümkün değildir. Alevisiyle, Sünnisiyle, Şiisiyle, diğer başka inançlarıyla, tüm inançların birbirlerine saygı gösterdiği, birarada yaşadığı bir Türkiye bizim özlemimizdir.“

  „Ebu Suud’un fetva ve iftiralarını Aleviler arasına taşıyanların kendilerine gelmelerini umuyoruz“

  Alevi temsilcilerinin, „Alevilerin içerisinde aykırı eğilim ve arayışlara son verecek gelişme, Alevilerin anavatanlarında kendileri olarak tanındıkları gelişme olacaktır. Ebu Suud’un fetva ve iftiralarını Aleviler arasına taşıyanların kendilerine gelmelerini, ne yaptıklarının farkına varmalarını, ceberrut devlet yapısının politikalarına eklemlenmemelerini umuyoruz.“ ifadeleri dikkat çekti.

Geçmişte neler oldu ?

İGGÖ ve Başkanı itiraz ediyor ve Alevileri rencide ediyor 

„Avusturya Alevi İnanç Toplumu-ALEVİ“  Federal Başkanı Ertürk tarafından yapılan açıklamada, „23 Mart 2009 tarihinde kendileri tarafından yapılan bir sayfa ve iki cümlelik “Aleviliğin tanınması başvurusunun”, özellikle o dönem Anas Schakfeh adlı Suriye asıllı kişinin başkanlığını yaptığı „Avusturya İslam Cemaati’nin (IGGÖ)“ yaptığı itiraz ve engellemeler sonucunda 25 Ağustos 2009 tarihinde reddedildiği belirtilirken, 7 Ekim 2009’da bu kararın Avusturya Anayasa Mahkemesi’ne taşındığı ve Avusturya İnançlar Dairesi’nin verdiği bu ret kararının kaldırılmasıyla Aleviliğin tanınmasının önünün açıldığı” kaydedildi.

Yeni Vatan Gazetesi geçmişte bu haberlere yer vermişti

„ALEVİ tanınırken en fazla direnç başta Sünnileri temsil eden İGGÖ’den sonra kendilerine Alevi diyen İslam dışı Aleviliği savunanlardan geldi“

Eski IGGÖ Başkanı Sünni Hanbeli mezhebinden olan ve Suudi Arabistan Viyana Büyükelçiliği’nde kültür ve tercümanlık yaptıktan sonra emekli olan Anas Schakfeh, 2012 yıllarında o dönem Avusturya basınına, Aleviler Müslüman değil onları İslam dini altında değerlendirmek yanlış mealinde Anadolu’dan gelen Türk, Zaza, Kürt, Arnavut Alevi Bektaşileri İslam dininden resmen aforoz eden açıklamalarda bulunmuş ve bu tavrı inançlı Aleviler ve şu anda Avusturya’da Alevileri resmen temsil eden ALEV İnanç Toplumu tabanı tarafından büyük tepkilere neden olmuştu. İGGÖ Başkanlığı’ndan sonra Viyana’da İRPA adlı bir vakıf kuran Anas Schakfeh, iki yıl önce  İHVAN olarak bilinen “ Müslüman Kardeşler“  hareketinin üyesi ve kara para temizleyicisi iddiaları ile  Luxor Operasyonu adı altında Avusturya Graz Savcılığı tarafından kendisine bir soruşturma açıldığına dair mektup geldiğini, geçtiğimiz ay Viyana’da Milli Görüş’ün el üstünde tutularak kendisini tanıttığı toplantıda baş konuşmacı olarak anlatmış ve kendisine haksızlık yapıldığını ifade etmiş, ardından savcılıktan yine bir mektup aldığını ve soruşturmanın durdurulduğunu tuhaf bularak protesto ettiğini ve kendisine eski Cumhurbaşkanı ve Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin önemli isimlerinden Heinz Fischer’in sahip çıktığını anlatmıştı.

Yeni Vatan Gazetesi geçmişte bu haberlere yer vermişti

ALEVİ İcra Kurulu Başkanı Ertürk Maral’ın basın toplantısında, „Anas Schakfeh gibi  Emevi Muaviye zihniyetinin temsilcileri biz ALEVİ kurum üyelerini ve inançlı Alevileri İslam dininin dışına atmıştı ve bize karşı olan İGGÖ adlı tüm Sünni Müslümanları temsil eden kurumun başkanı ve temsilcisi de bizi rencide etmişti“ diyerek bu durumun altını çizmesi dikkat çekti. Şu anda İGGÖ adlı kuruma, Türkiye’de Necmettin Erbakan’ın kurduğu, Avusturya’da Milli Görüş adı altında tanınan camii teşkilatından gelen Ümit Vural adlı kişi başkanlık yapıyor.

 

“İGGÖ bitti ama en sonunda bizim ALEVİ kurumuna itiraz eden tek grup kaldı. Onlar içimizden çıkan eski dostlarımızdı”

Ertürk Maral, basın toplantısında adlarını anmadan „eski dostlarımız“ diye andığı ve geçtiğimiz haftalarda başta hiçbir hak ve hukuka sahip olmayan ve kendi üyeleri ve imzalarıyla daha kanunlar önünde ispatlanması gereken „Frei (Özgür) Alevi İnanç Toplumu“ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

„Frei (Özgür) Alevi İnanç Toplumu“ Onursal Başkanı Mehmet Ali Çankaya geçtiğimiz gün kendisine yakın bir internet TV kanalında, “Bizim Erzincan ve Dersim çocukları IS’ye ( DEAŞ oluyor) katılıyorlar. Olacak iş değil. Bunlar Hz. Ali’yi kendine örnek alıyorlar. Bizim İslam dini ile alakamız yok” mealinde açıklama yapmıştı.

ALEVİ kendi Alevi inancını şöyle tanıttı

ALEVİ İcra Kurulu Başkanı, “bu açıklamayı TV’lerde hayretler içinde izlediklerini” ifade ettikten sonra Alevilik anlayışları hakkında basın bildirisinden şu ifadeleri okudu,
     „Bizim inancımız Türkiye’de Alevi ve Bektaşi olarak bilinen insanlar gibi ALEVİ İnanç Toplumu olarak İslam dini altında olan Alevi yoludur. Alevilik, “Hak Muhammed Ali Yolu’nun Kırklar Meclisinde olgunlaştığı ve On iki imamlarla devam eden, İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan ve Horasan Erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen, Hazret-i Pirle ve diğer Anadolu Erenleriyle ve Ulu Ozanlarımızın Nefesleriyle hayat bulan; kadın ve erkeğin bir arada dede huzurunda, saz ve nefesler eşliğinde , semahlarla icra edilen İslam inancının adıdır. Alevilik inancı, hayatın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak insan-ı kamil olup özüne dönmek olarak tanımlar. Bunun için de “Mürşid, Pir ve Rehber” huzurunda ikrar verilerek “Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilir. İnancımızın uygulandığı mekan Cemevidir.”

Maral, “İşte bu Alevilik anlayışı Avusturya’da bize hediye edilmedi, din toplumu statüsünde kamu tüzel kişiliğine kavuşmamız kolay olmadı” dedikten sonra şu konuların altını çizdi:  “ALEVİ olarak sırada din toplumu statüsünde, kamu tüzel kişiliğine ulaşmak için uzun erimli bir mücadele verdik.  Gerek Avusturya’da Alevi düşmanı Emevi zihniyetliler gerekse ittifakları bu engellemelerini gerek Avusturya İnançlar dairesinde gerekse Avusturya Yüksek Mahkemesi nezdinde aralıksız sürdürdüler. Ancak burada da başarılı olamadılar. Gerekli prosedürleri 2012 yılının kasım ayında tamamlayarak, ALEVİ olarak Kamu Tüzel Kişiliği hakkına sahip, din toplumu statüsünde tanınmak için başvuruda bulunduk. Başvurumuza itiraz etme süresi içerisinde, Sünni cemaat İGGÖ’de dahil olmak üzere (çünkü ön tanınma aşmasında AYM’de davayı kaybetmişlerdi) hiçbir din toplumundan itiraz gelmedi. İtiraz eden, tanınmayı engellemeye çalışan tek bir grup vardı. O da bizim içimizden çıkan ve Aleviliği İslam dininin dışına atmaya çalışan eski dostlarımızdı… İnançlar dairesine organize bir şekilde gönderdikleri dilekçelerle, bize verdikleri beyanlarını çekmek istediklerini bildiriyorlardı. Bu çabaları her zaman olduğu gibi gene sonuç vermedi.”

“Alevilik kendine özgü bir inançtır”

Aleviliğin kendine özgü bir inanç olduğu vurgusunun yapıldığı basın açıklamasında, “Dünyada kendine özgü olmayan inanç yoktur. Katoliklik, Protestanlık, Şiilik, Sünnilik, Ortodoksluk ve bizim inancımız Alevilik elbette hepsi kendine özgüdür. Kendine özgü olan inançlar, aynı kurumsal çatıda değil, ayrı bağımsız kurumsal çatılarda temsil edilmektedir. Aleviler Avusturya Alevi İnanç Toplumu (ALEVI) çatısı altında temsil edilmektedir. Aleviliğin 2010 yılından beri kendine özgü bir inanç olarak tescil edildiği, 2016 yılında Bundesverwaltungsgericht’in (Yüksek Federal İdare Mahkemesi) kendilerini İslam dışında gösteren kısa adı AABF olan Avusturya Alevi Birliğı Federasyonu’nun  retlerine itiraz ettiği davanın kararında da görülmektedir. ‘Die Eigenständigkeit des Alevitentums ist in den Statuten als geklärt zu betrachten.’ Türkçesi ise Bağımsız, Özgün Alevilik tüzükte çok net olarak görülmektedir. Kısaca Avusturya Alevilik İslam içinde bizim ALEVİ kurumu tarafından tanınmıştır ve konu kanunen kapanmıştır. Belge burada. ” denildi.

“13 yıllık hukuk mücadelesi ile kazanılmış bir hak yoktur”

 21 Nisan 2022 tarihinde „Frei (Özgür, Serbest) Alevi İnanç Toplumu“ ismiyle kamuoyuna açıklanan yeni Alevi oluşumunun tanınmasına ilişkin kararın mahkeme sonucu olduğuna dair ifadelerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, “Bu eski dostlarımız, 13 yıl boyunca sayısız mahkemeye tanınma hususunda itirazda bulundular. Bu mahkemeleri kaybettiler. Hukuk mücadeleleri sonucu tanınmayı, mahkeme kararı ile aldıkları ifadeleri, gerçek dışıdır. Hukuk yoluyla, bağımsız ve tarafsız Avusturya Mahkemelerinin bir kararı sonucu tanınma gerçekleşmemiştir. Tanınmaları, sayısız kerelerce değiştirdikleri ve bizleri karalamak için kullandıkları tüzükle, Avusturya’nın Diyaneti üzerinden gerçekleşmiştir.” ifadeleri yer aldı.(yenivatan.at, 27.05.2022)

Kaynaklar :

Avusturya’da yeni tanınan „Özgür(Frei) Alevilik“ kurumunun basın toplantısında neler konuşuldu ve tepkiler ne oldu?
https://www.yenivatan.at/avusturyada-yeni-taninan-oezguerfrei-alevilik-kurumunun-basin-toplantisinda-neler-konusuldu-ve-tepkiler-ne-oldu/

ALEVİ

http://www.aleviten.at/_de/

„Ahlaklı insanı dindar görünümlü insana yeğleriz“
Şah Hatayi Cemevi İnanç Kurulu Başkanı İlyas Atmaca
https://www.yenivatan.at/hue-gercegin-demine-hue/

Türkiye’de Alevi inanç önderlerinden Avusturya’nın kararına tepki
https://www.yenivatan.at/tuerkiyede-alevi-inanc-oenderlerinden-avusturyanin-kararina-tepki/

Diyanet’in arşivinden çıktı ve engellendi:   “Alevilerin yemeği yenmez
https://www.yenivatan.at/diyanetin-arsivinden-cikti-ve-engellendi-alevilerin-yemegi-yenmez/

Avrupa Konseyi’nden Türkiye’de AİHM’ye kadar gelmiş Aleviler ile ilgili önemli kararlar…
https://www.yenivatan.at/avrupa-konseyinden-tuerkiyede-aihmye-kadar-gelmis-aleviler-ile-ilgili-oenemli-kararlar/

Alevilik hangi safta ?

https://www.facebook.com/sebahat.arslan.923/videos/766402704301356/?sfnsn=scwspmo

İGGÖ resmi sitesi

https://www.derislam.at/

„Aleviten sind keine Muslime“: Schakfeh zieht Bilanz und spricht über die Liberalen
https://www.news.at/a/aleviten-muslime-schakfeh-bilanz-liberalen-282757

Eski İGGÖ Başkanı Anas Schakfeh İRPA’yı kurdu

https://www.irpa.net/

Avusturya Başbakanlığı çatısı altında yayınlanan bu araştırma tüm Müslümanları niye ilgilendiriyor?

https://www.yenivatan.at/avusturya-basbakanligi-catisi-altinda-yayinlanan-bu-arastirma-tuem-muesluemanlari-niye-ilgilendiriyor/

Avusturya basını: „Avusturya’nın gerici islamcılara karşı stratejilerine İngiltere’den kocaman bir alkış
https://www.yenivatan.at/avusturya-basini-avusturyanin-gerici-islamcilara-karsi-stratejilerine-ingiltereden-kocaman-bir-alkisavusturya-basini-avusturyanin-gerici-islamcilara-karsi-stratejilerine-ingiltereden-k/

„Luxor Operasyonu-Avusturya Polisi bomba gibi bir “Düşman Listesi”ne ulaştı“

https://www.yenivatan.at/express-gazetesi-luxor-operasyonu-avusturya-polisi-bomba-gibi-bir-duesman-listesine-ulasti/

Avusturya üst mahkemesi: Müslüman Kardeşler(İHVAN) üyeleri diye Avusturya´da terör gerekçesiyle yapılan baskınlar yasalara aykırı

https://www.yenivatan.at/avusturya-uest-mahkemesi-mueslueman-kardeslerihvan-ueyeleri-diye-avusturyada-teroer-gerekcesiyle-yapilan-baskinlar-yasalara-aykiri/

Haber Analiz: „Mısır İhvan’ı Türkiye’ye niye teşekkür etti?“
https://www.yenivatan.at/haber-analiz-misir-ihvani-tuerkiyeye-niye-tesekkuer-etti/

LINZA.at’de haber sitesine şu haber başlığına dikkat:“Linz’de sorunlu gerici İslami dernekler çok iyi bir ağa sahip- özellikle siyasette.

https://www.yenivatan.at/linza-atde-su-haber-basligina-dikkatlinzde-sorunlu-gerici-islami-dernekler-cok-iyi-bir-aga-sahip-oezellikle-siyasette/

Almanya´da Müslüman Kardeşler ile „Islamic Relief“ bağlantısı var mı takibi
https://www.yenivatan.at/almanyada-mueslueman-kardesler-ile-islamic-relief-baglantisi-var-mi-takibi/

Alman istihbaratı BND´den Müslüman Kardeşler uyarısı: Toplumsal barış için tehlikeli!
https://www.yenivatan.at/alman-istihbarati-bndden-mueslueman-kardesler-uyarisi-toplumsal-baris-icin-tehlikeli/

Bu nasıl iş? Destek verdikleri adamı „teröristi“ ilan ettiler

Bu nasıl iş? Destek verdikleri adamı „teröristi“ ilan ettiler

Anasayfa

 

Relevante Artikel

Back to top button
×
Cookie Consent mit Real Cookie Banner